ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทัศนศิลป์

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทัศนศิลป์-, *ทัศนศิลป์*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ญี่ปุ่น (JP) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทัศนศิลป์[しかくげいじゅつ] (n ) 視覚芸術

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทัศนศิลป์[N] visual art, Thai definition: การสังเกตปรากฏการณ์ธรรมชาติผ่านการรับรู้ นำมาสู่ศิลปะทางภาพลักษณ์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทัศนศิลป์น. ศิลปกรรมประเภทหนึ่งซึ่งแสดงออกด้วยลักษณะที่เป็นรูปภาพหรือรูปทรง รับรู้ได้ด้วยการเห็นและสัมผัสได้ด้วยการจับต้อง เช่น ภาพจิตรกรรม ภาพพิมพ์ งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
visual artทัศนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทัศนศิลป์[n.] (thatsanasin) EN: visual arts   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top