ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทันเหตุการณ์

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทันเหตุการณ์-, *ทันเหตุการณ์*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"IT'S HIP, IT'S NOW" - - I came up with that one."เราพร้อม เราทันเหตุการณ์" นั่นของผมเอง Spider-Man 3 (2007)
"BREAKING NEWS:"ข่าวทันเหตุการณ์Spider-Man 3 (2007)
I find it a handy tool to keep abreast in this fast-paced world.ผมว่ามันมีประโยชน์ จะได้ทันเหตุการณ์ ในโลกที่หมุนเร็วแบบนี้ Countdown (2011)
(Chuckles) You're very up on current events.คุณตามทันเหตุการณ์ Dirty Rotten Scandals (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on top of[IDM] ทันสถานการณ์, See also: ทันเหตุการณ์, Syn. on top, Ant. on top

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hip(ฮิพ) n. ตะโพก, (ก่อสร้าง) อกไก่ interj. คำอุทานที่ใช้เชียร์ adj. รู้ทันเหตุการณ์,รอบรู้ adj. ซึ่งยาวถึงตะโพก,คลุมตะโพก vt. ทำให้ตะโพกบาดเจ็บ,ทำให้ตะโพกเคลื่อน

English-Thai: Nontri Dictionary
UP-TO-up-to-date(adj) ทันสมัย,ทันเหตุการณ์,ปัจจุบัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top