ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทะเล้น

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทะเล้น-, *ทะเล้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทะเล้น[V] be cheeky, See also: be full of levity, be frivolous, Syn. หน้าเป็น, Example: เขาคงคิดว่าฉันทะเล้น จึงไม่ชอบหน้าฉัน, Thai definition: ทำหน้าหัวเราะอย่างทะลึ่งโดยไม่เหมาะแก่บุคคลหรือโอกาส
ทะเล้น[V] bulge, See also: protrude, Syn. โปนออก, ล้นออก, Example: ตาของเขาทะเล้นออกมา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทะเล้นก. โปนออก เช่น ตาทะเล้น, ล้นออก เช่น เนื้อผ้าตรงตะเข็บทะเล้นออก
ทะเล้นอาการที่ทำหน้าเป็นหรือหลอกล้อโดยไม่เหมาะแก่บุคคลหรือไม่ถูกกาลเทศะ เช่น อย่ามาทะเล้นกับแม่นะ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Cheeky sod.ทะเล้นจริงคุณ The Bank Job (2008)
I'm like an agent for them, I get them talent and stuff.ฉันเป็นผู้จัดการของพวกเค้า ฉันทำให้พวกเขาทะเล้นและระห่ำ Fighting (2009)
You rascals.ทะเล้นจริงเชียว Summer Wars (2009)
Did you have a nasty dream last night about Shaggy? ( sighs ) I was in the shower with him.เมื่อคืนเธอฝันทะเล้นเกี่ยวกับเชคกี้หรือเปล่า? ฉันอาบน้ำกับเขา The Badass Seed (2011)
Winky face.ทำหน้าทะเล้น Monster's Ball (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pert[ADJ] ทะเล้น, See also: อวดดี, Syn. jaunty, perky, peppy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
facete(ฟะซีท') adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,ช่างรู้ -facetely adv., See also: faceteness n.
facetious(ฟะซี'เชิส) adj. ทะเล้น,ชอบเล่นตลก,เป็นเชิงตลก,ขบขัน., See also: facetiously adv. facetiousness n., Syn. jocose,funny
flippantadj. ทะลึ่ง,ทะเล้น,ไม่จริงจัง,ซึ่งเป็นการหยอกเล่น,ไร้มารยาท,สะเพร่า., See also: flippancy n.
how(เฮา) adv. อย่างไร,อย่างไรบ้าง,ยังไง,ด้วยเหตุผลใด,อะไร,ชื่ออะไร conj. อย่างไร,อะไร,อย่างไรก็ตาม. n. อย่างไร interj. คำอุทานเชิงทะเล้น -Phr. (how come? ทำไม?เป็นอย่างไร?)
minx(มิงคฺซฺ) n. หญิงแพศยา,หญิงกล้า,หญิงทะเล้น,หญิงจัดจ้าน., See also: minxish adj.
pert(เพิร์ท) adj. ทะลึง,ทะเล้น,ไม่มีมารยาท,เสือก,กล้า,กระฉับกระเฉง,ฮึกเหิม, See also: pertness n., Syn. forward,inpudent

English-Thai: Nontri Dictionary
bumptious(adj) ทะลึ่ง,ทะเล้น,อวดดี,หยิ่ง
cheek(n) แก้ม,ความทะลึ่ง,ความทะเล้น
facetious(adj) ชอบคุยสนุก,ทะเล้น,ตลก,ขบขัน,ชอบเล่นตลก
flippant(adj) ห้วน,ตลกคะนอง,หน้าเป็น,เย้าหยอก,ทะเล้น,ทะลึ่ง
pert(adj) ทะเล้น,ทะลึ่ง,กล้า,ฮึกเหิม,ไร้มารยาท

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top