ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทอด

   
92 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทอด-, *ทอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทอด[V] fry, Example: คุณแม่ทอดเนื้ออยู่ในครัว, Thai definition: ทำให้สุกด้วยน้ำมันเป็นต้นที่เดือด
ทอด[V] cast, See also: drop, Syn. พาด, เหยียด, Example: เขานำเรือมาจอดทอดสมอไว้หน้าหาด ใกล้กระท่อม, Thai definition: พาดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง, เหยียดยาวออกไป
ทอด[N] period, Syn. ระยะ, ตอน, ช่วง, Example: ปล่อยเวลาให้ผ่านไปทอดหนึ่งก่อน แล้วค่อยเริ่มทำงานชิ้นใหม่, Thai definition: ระยะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่ง, ระยะเดียวหรือหลายระยะต่อเนื่องกัน
ทอดตา[V] look around, Syn. แลไป, แลดู, Example: เมื่อทอดตาดูไปข้างหน้าก็เห็นป่าดอยหลวงอยู่ลิบๆ, Thai definition: มองดูในระยะไกล
ทอดแห[V] throw a net, See also: cast a net, Example: ทิดแดงไปทอดแหที่บึง, Thai definition: เหวี่ยงแหให้แผ่กว้างออกไปเพื่อจับปลา
ทอดกาย[V] stretch oneself on, Thai definition: เอนตัวลงนอน
ทอดกาย[V] be a gold-digger, Example: ผู้หญิงบางคนยอมทอดกายให้ชายเชยชมเพียงเพื่อประโยชน์บางอย่าง
ทอดตัว[V] lie, See also: lie down, Syn. เอน, นอน, ลงนอน, Example: เขาทอดตัวลงกับที่นอนทันทีที่มาถึงบ้าน, Thai definition: เอนตัวลงนอน
ทอดที่[V] make the royal bed, Thai definition: จัดที่นั่งที่นอน, Notes: (ราชา)
ทอดมัน[N] fried fish patty, Example: แม่โขลกถั่วลิสงไว้สำหรับทำน้ำจิ้มทอดมัน, Thai definition: ของกินชนิดหนึ่ง เอาปลาหรือกุ้งผสมกับน้ำพริกโขลกให้เข้ากันจนเหนียวแล้วทอดในน้ำมัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทอดก. ทำให้สุกด้วยนํ้ามันที่เดือด เช่น ทอดปลา ทอดเนื้อ.
ทอดว. เรียกสิ่งที่ทำให้สุกเช่นนั้น เช่น ปลาทอด เนื้อทอด.
ทอดก. ทิ้ง เช่น มันทำชู้แล้วมันทอดหญิงนั้นเสีย (สามดวง), ปล่อย, วาง, เช่น ทอดธุระ ทอดทุ่น ทอดพระราชอาสน์
ทอดปล่อยลง, ทิ้งลง, เช่น ทอดหมากเก็บ ทอดลูกเต๋า
ทอดเหยียดยาวออกไป เช่น ทอดแขน ทอดขา
ทอดพาดจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง เช่น ทอดไม้หมากทำเป็นสะพานข้ามคู
ทอดลักษณนามเรียกระยะจากจุดหนึ่งถึงอีกจุดหนึ่งหรือจากเวลาหนึ่งถึงอีกเวลาหนึ่ง เช่น ขึ้นรถ ๒ ทอด นอนทอดเดียวตลอดคืน.
ทอดกฐินก. ทำพิธีถวายผ้ากฐินแก่พระสงฆ์.
ทอดข้าวก. จัดหาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงดู, ทอดสำรับ หรือ ทอดสำรับกับข้าว ก็เรียก.
ทอดตัวก. เอนตัวลงนอน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decumbentทอดชูยอด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
prostrate; procumbent; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
procumbent; prostrate; trailingทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
trailing; procumbent; prostrateทอดนอน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
recumbentทอดบนดิน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Commissure, Anterior Whiteทอดข้ามแนวกลาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Funny how they've left us alone.ตลกสิ้นดี ไม่รู้เมื่อไหร่เขาจะทอดทิ้งเร The Great Dictator (1940)
Machinery has left us in want.เราได้ทอดทิ้งอุปกรณ์ทำมาหากิน The Great Dictator (1940)
Oh, dear. That's one of our treasures, isn't it?นั่นเป็นหนึ่งในมรดกตกทอดของเราไม่ใช่รึ Rebecca (1940)
He did not dream of the lions, but instead, of a vast school of porpoises... ... that stretched for eight or 10 miles, and it was in the time of their mating.เขาไม่ได้ฝันของสิงโต แต่แทน ของโรงเรียนที่กว้างใหญ่ของ ปลาโลมา ที่ทอดยาวแปดหรือ 10 ไมล์ The Old Man and the Sea (1958)
- Losing by neglect, sir.การสูญเสียจากการถูกทอดทิ้ง ครับ How I Won the War (1967)
Top hats will not be worn.ไม่มีปลาและมันฝรั่งทอดใน เครื่องแบบ How I Won the War (1967)
You start with a little oil, then fry some garlic.คุณเริ่มต้นด้วยน้ำมันเล็กน้อยแล้วทอดกระเทียมบาง The Godfather (1972)
Throw in some tomatoes, tomato paste, fry it and make sure it doesn't stick.โยนในมะเขือเทศวางมะเขือเทศทอดและให้แน่ใจว่ามันไม่ติด The Godfather (1972)
Moses was just a messenger, my messenger.โมเสสเป็นแค่ผู้ถ่ายทอด ผู้ถ่ายทอดของผม Oh, God! (1977)
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์ Oh, God! (1977)
- Got any fried chicken? - Best damn chicken in the state.คุณมีไก่ทอดบ้างไหม ไก่ที่ดีที่สุดในจังหวัด The Blues Brothers (1980)
Bring me four fried chickens and a Coke.ผมขอไก่ทอดสี่ชิ้นและโค้ก The Blues Brothers (1980)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทอด[v.] (thøt) EN: fry ; deep-fry ; fry in deep fat   FR: frire
ทอด[v.] (thøt) EN: prolonge ; delay ; stretch ; extend   FR: étendre ; prolonger ; perpétuer
ทอด[v.] (thøt) EN: cast ; project ; throw   FR: jeter ; lancer
ทอด[adj.] (thøt) FR: frit
ทอดกฐิน[v. exp.] (thøtkathin) EN: present robes to monks   
ทอดกรอบ[adj.] (thøt krøp) EN: crispy fried ; crisp-fried   
ทอดตลาด[v.] (thøttalāt) EN: sell in the open market ; sell to the highest bidder ; sell by auction   
ทอดทิ้ง[v.] (thøtthing) EN: neglect ; abandon ; desert ; forsake   FR: jeter ; se débarasser de ; abandonner
ทอดน่อง[adv.] (thøtnǿng) EN: leisurely   
ทอดผ้าป่า[n.] (thøtphāpā) EN: make and off-season offering of robes and other needs to monks   

English-Thai: Longdo Dictionary
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anchor[VI] ทอดสมอ
anchor[VT] ทอดสมอ
bridge[VI] ทอดสะพาน, See also: ทำสะพานเชื่อม, ข้าม, Syn. span
cast one's a shadow on[IDM] ตกอยู่ภายใต้เงาของ, See also: ทอดเงาทับ, Syn. cast over, throw on, throw over
cast one's shadow over[IDM] ทอดเงาทับ, See also: บดบัง, Syn. cast on, throw on, throw over
desert[VT] ทอดทิ้ง, See also: ทิ้ง, ละทิ้ง
discard[VT] ละทิ้ง, See also: ทอดทิ้ง, ทิ้งไป, โยนทิ้ง, Syn. get rid of, expel, give up, Ant. retain, keep, preserve
fry[VI] ทอด (อาหาร), See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
fry[VT] ทอด (อาหาร), See also: ทอดน้ำมัน, เจียว
go across[PHRV] ข้าม (ถนน, สายน้ำหรือสถานที่อื่นๆ), See also: ทอดข้าม (สะพาน), Syn. come across, get across

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aba(อะบา' อาบา) n. สิ่งทอขนอูฐหรือขนแกะเสื้อคลุมที่ไม่มีแขนที่ทำด้วยสิ่งทอดังกล่าว ใช้โดยชาวอาหรับ
abnegate(แอบ' นิเกท) vt. ละทิ้ง, ทอดทิ้ง, ขว้าง, เลิกล้ม, บังคับ,ควบคุม -abnegator n.
adumbrate(แอดอัม' เบรท) vt. แลเงา, วาดโครงร่าง, วาดย่อ, พรรณาย่อ ๆ ,พูดเป็นนัย, ทอดเป็นเงาบัง. -adumbration n., -adumbrative adj. (suggest)
amble(แอม' เบิล) vt.,vi. เดินตามสบาย, เดินทอดน่อง, ขี่ม้าเหยาะย่าง -ambler n. (stroll)
ancestor(แอน' เซสเทอะ) n. บรรพบุรุษ, ปู่ย่าตายาย, ผู้ถูกสืบทอด, รูปแบบเดิมของสิ่งมีชีวิต, ผู้ที่ทายาทได้รับมรดก, Syn. forefather
ancestral(แอนเซส' เทริล) adj. เกี่ยวกับบรรพบุรุษ, ตกทอด
anchor(แอง' เคอะ) n.,vt. สมอเรือ, สมอ, หลัก, ที่ยึดเหนี่ยว, ตำแหน่งสำคัญของแนวป้องกันในทางทหาร, ทอดสมอ, ปล่อยหลัก -anchorable adj., Syn. support, prop, security)
anchorage(แอง' เคอะเรจฺ) n. ที่ทอดสมอ, ภาษีที่จอดเรือ, ภาวะที่ยึดเหนี่ยว, วิธีการยึดเหนี่ยว, ตัวค้ำ, Syn. anchor
athwart(อะธวอร์ท') adj. จากข้างหนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่ง,ทอดข้าม,ขวาง,ผิดทาง,วิปริต, Syn. irregular ###A. regular,right)
auction(ออค'เชิน) n. การเลหลัง,การประ-มูลของ,การขายทอดตลาด. -vt. ขายทอดตลาด

English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
amble(vi) เหยาะย่าง,เดินทอดน่อง
anchor(vi,vt) ทอดสมอ,จอด,ติดตั้ง
anchorage(n) ที่ทอดสมอ,ที่จอดเรือ
auction(n) การเลหลัง,การขายทอดตลาด,การประมูล
auction(vt) ขายเลหลัง,ขายทอดตลาด
auctioneer(n) ผู้ขายเลหลัง,ผู้ขายทอดตลาด
bequest(n) พินัยกรรม,มรดก,ของตกทอด
bridge(vt) ทำสะพานข้าม,ทอดสะพานข้าม,เชื่อมต่อ,ประสาน
cast(n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fish cake (n ) ทอดมันปลา
loiter (vi) ทอดหุ่ย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ソテー[そてー, sote] (vt ) ทอดด้วยเนยหรือน้ำมันเพียงเล็กน้อย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
捨てる[すてる, suteru] Thai: ทอดทิ้ง English: to cast aside

German-Thai: Longdo Dictionary
herkömmlich(adj) ที่สืบทอดกันมา , ที่แพร่หลายอยู่ขณะนี้ , ที่นิยมใช้กันอยู่, See also: S. traditional,
verbrennen(vi) |verbrannte, hat/ist verbrannt| ไหม้เกรียมดำจนใช้ไม่ได้ เช่น Der Braten ist verbrannt. เนื้อทอดไหม้เกรียมเชียว
bummeln(vi) |bummelte, ist gebummelt| เดินทอดน่อง, เดินเล่นไปเรื่อยๆโดยไร้จุดหมายที่แน่นอน เช่น Heute bin ich nur durch die Stadt gebummelt. วันนี่ฉันแค่เดินเรื่อยเปื่อยอยู่ในเมือง
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป
Schuld(n) |die, nur Sg.| ความผิด, ต้นเหตุ เช่น Wer ist Schuld daran? ใครเป็นสาเหตุ หรือ มันเป็นความผิดของใคร, Du solltest mir die Schuld nicht zuschieben. เธอไม่ควรซัดทอดความผิดมาให้ฉันนะ
Nachfolger(n) |der, pl. Nachfolger| ผู้รับช่วงต่อ, ผู้สืบทอดตำแหน่ง เช่น Gerhard Schröder ist der Nachfolger von Helmut Kohl.
scheiden(vi) |scheidet, schied, hat/ist geschieden| แยกทาง, ทอดทิ้ง, หย่าร้าง เช่น Meine Eltern sind geschieden. = Meine Eltern haben sich scheiden lassen. พ่อแม่ของฉันหย่ากัน
Abend für Abendเย็นแล้วเย็นเล่า, วันแล้ววันเล่า เช่น Abend für Abend wiederholen Radio und Fernsehen die Wahlspots der vier Präsidentschaftskandidaten. วิทยุและโทรทัศน์ถ่ายทอดโฆษณาผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีซ้ำไปซ้ำมา
Schnitzel(n ) |das, pl. Schnitzel| หมูชุบแป้งทอด เช่น Die Mensa bietet einfach das beste Preis-Leistungsverhältnis. Mindestens vier verschiedene Gerichte bieten die Mensen täglich an, frische Salate runden das Angebot ab und auch die Vegetarier werden nicht vergessen. Ausserdem kommen die Leute hier schon in der Früh an und wollen Steak oder Schnitzel.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top