ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทวน ๒

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทวน ๒-, *ทวน ๒*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทวน ๒ก. ฝ่ากระแสนํ้าหรือกระแสลม ในคำว่า ทวนนํ้า ทวนลม, เอาใบพายรานํ้าไว้เพื่อชะลอให้เรือหยุด
ทวน ๒กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซํ้าใหม่, เช่น อ่านทวน ทวนเพลง
ทวน ๒ย้อนทาง เช่น ทวนเข็มนาฬิกา ทวนแสง
ทวน ๒โดยปริยายหมายถึงอาการที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น ทวนกระแสจิต ทวนกระแสโลก
ทวน ๒เฆี่ยนตีด้วยลวดหนัง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top