Search result for

ทรัสต์

(28 entries)
(0.0333 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทรัสต์-, *ทรัสต์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรัสต์[N] trust company, See also: finance company, Syn. บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์, Example: ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำมีทรัสต์ปิดกิจการไปกว่า 20 แห่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
trustทรัสต์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrevocable trustทรัสต์ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
unfunded trustทรัสต์ที่ไม่ตั้งกองทุน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
life insurance trustทรัสต์ประกันชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inter-vivos trustทรัสต์มีผลระหว่างชีวิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public trustทรัสต์สาธารณกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
trust, publicทรัสต์สาธารณกุศล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Investment trustทรัสต์เพื่อการลงทุน [เศรษฐศาสตร์]
Trustทรัสต์ [เศรษฐศาสตร์]
Trust receiptsทรัสต์ รีซีต [TU Subject Heading]
Trusts and trusteesทรัสต์และทรัสตี [TU Subject Heading]
Trust receiptทรัสต์รีซีท [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Meanwhile, in Racine, Wisconsin, after raiding the American Trust Bank,ขณะเดียวกันนายราซีส วิสคอนซิน หลังการบุกปล้นธนาคารอเมริกัน ทรัสต์แบงค์ Public Enemies (2009)
I'm at the New Amsterdam Bank Trust on Lex.ผมอยู่ที่นิวอัมสเตอร์ดัมแบ็งค์แอนด์ทรัสต์ที่เล็กซ์ Cops & Robbers (2011)
New Amsterdam Bank Trust on Lex.นิวอัมสเตอร์ดัมแบ็งค์แอนด์ทรัสต์ถนนเล็กซ์ Cops & Robbers (2011)
I borrowed funds from various escrow accounts.ฉันไม่ยืมเงินจากทรัสต์หลายๆแห่ง She Knows (2012)
Yes, I'm talking about the Hammerhead Eagle i-Thrust, which, I might point out, was also fitted with its own electricity generator - and that was two years ago.ใช่ ผมพูดถึงแฮมเมอร์เฮด อีเกิล ไอ-ทรัสต์ ซึ่งตอนนั้น เราก็ติดตั้ง เครื่องปั่นไฟให้ตัวมันเอง และนั่นก็สองปีมาแล้ว Episode #18.4 (2012)
Admittedly, the Fisker is much better built than the Eagle i-Thrust and it's probably the most politically correct car on earth.แต่ก็ยอมรับนะว่าฟิสเคอร์ สร้างมาได้ดีกว่าอีเกิล ไอ-ทรัสต์ และมันเป็นรถที่ถูกต้องตามข้อบังคับในโลก Episode #18.4 (2012)
Bob, I need the unaired footage from Mandy's segment last night at City Of Trust.บ็อบ ฉันขอดูเทปที่ไม่ได้ออกอากาศ ของแมนดี้ เมื่อคืนนี้ ที่ซิตี้ ออฟ ทรัสต์ นะ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
This is Mandy Michaels reporting live from the toy drive at the City Of Trust Children's Hospital.นี่คือแมนดี้ ไมเคิล รายงานสดจาก มุมของเล่น ที่โรงพยาบาลเด็กซิตี้ ออฟ ทรัสต์ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Those kids at City Of Trust, to other celebs, they was just a photo op.เด้กพวกนั้นที่ซิตี้ ออฟ ทรัสต์ กับคนมีชื่อเสียงคนอื่นๆ พวกเขาถ่ายรูปกิจกรรมทางธุรกิจ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Jeremy and I had a living trust.เจเรมีและฉันมีทรัสต์อยู่อันนึง Reasonable Doubt (2013)
"Give Me Your Trust" from Out of the Gloom by David Siegel and Barbara Gordon."กีฟ มี ยัวร์ ทรัสต์" เดวิด ซีกัลและบาร์บาร่า จี.กอร์ดอน The Bodyguard (1992)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทรัสต์[n.] (thrat) EN: trust company   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trust company[N] ทรัสต์ (ทำธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trust companyn. บริษัททรัสต์ (มีหน้าที่จัดการมรดกของผู้เยาว์ซื้อขายหลักทรัพย์ในนามของลูกค้าหรือบางที่ประกอบธุรกิจการธนาคารด้วย)
trustee(ทรัล'ที) n. ผู้ได้รับมอบหมายให้จัดการดูแล (ทรัพย์สินหรือกิจการหรือมรดก) ,ผู้จัดการมรดก,ผู้จัดการทรัพย์สิน,กรรมการบริษัททรัสต์ (board of trustees) . vt. มอบหมายให้จัดการ,ตั้งให้เป็นผู้จัดการ (ทรัพย์สินหรือมรดกหรือกิจการ)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top