ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ้าเช่นนั้น

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้าเช่นนั้น-, *ถ้าเช่นนั้น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้าเช่นนั้น[CONJ] in case that, See also: in that case, Syn. ถ้าอย่างนั้น, ถ้างั้น, Example: เธอไม่ควรขาดเรียนเช้านี้ ถ้าเช่นนั้นเธอจะเรียนไม่ทันเพื่อน, Thai definition: คำที่ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้มีผลต่อไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Indeedถ้าเช่นนั้น Ambush (2008)
That would please me very much. And you may call me Tik-Tok.ถ้าเช่นนั้นจะขอบพระคุณมากครับกระผม และท่านเรียกกระผมง่ายๆว่าติ๊ก-ต๊อกได้ขอรับ Return to Oz (1985)
Then I will wear it forever.ถ้าเช่นนั้น หม่อมฉันก็จะขอสวมมันไปตลอดชีวิต Mannequin: On the Move (1991)
Then maybe I don't want to be a princess anymore!ถ้าเช่นนั้น บางทีลูกก็ไม่อยากจะเป็นเจ้าหญิงหรอก! Aladdin (1992)
What do you need?" To be my own master, such a thing would be greater than all the magic and all the treasures in all the world!เพื่อเป็นตัวของตัวเอง ถ้าเช่นนั้นมันคงจะดีกว่า เวทมนต์ทุกอย่าง สมบัติทุกอย่างในโลกนี้ Aladdin (1992)
Then God go with you... for none of us will.ถ้าเช่นนั้น ขอพระเจ้าคุ้มครอง เพราะท่านเจอกับพวกเราแน่ The Man in the Iron Mask (1998)
Then how will you greet him?ถ้าเช่นนั้นท่านจะแสดงความเคารพเช่นใด? Anna and the King (1999)
In that case, how do you know her?ถ้าเช่นนั้น คุณรู้จักเธอได้อย่างไร Uninvited (2003)
Well I'll now ask you about that dayดี ถ้าเช่นนั้นขอถามถึงเรื่องวันนั้นหน่อย Uninvited (2003)
Then, is this because of this?ถ้าเช่นนั้น, เป็นเพราะเรื่องนี้ใช่ไหม? Sweet Spy (2005)
Also, we had a debt collector here yesterday asking questions.ถ้าเช่นนั้น, เรามีคนทวงหนี้ ที่เมื่อวานกำลังถาม Firewall (2006)
Raise, in favor of conviction.ถ้าเช่นนั้น ,กรุณาออกเสียงหากเห็นว่ากระทำผิด Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้าเช่นนั้น[conj.] (thā chen nan) EN: in case that ; in that case ; then   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
and(แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน, Syn. also, moreover, plus, in)
so(โซ) adv. ดังนั้น,เช่นนั้น,เช่นนี้,ฉันนั้น,อย่างนั้น,อย่างยิ่ง,จริง ๆ ,มากยิ่ง,โดยแน่แท้,เหตุฉะนั้น,เหตุฉะนี้,แล้วทำไม. conj. ดังนั้น,ถ้า,ถ้าเช่นนั้น,โดยมีเงื่อนไขว่า,เพียงแต่,ขอให้ pron. ดังนั้น,เช่นนั้น,จนกระทั่ง,จนถึงกับ,ในราว,ราว ๆ นั้น,ประมาณ interj. คำอุทาน,เมินเฉย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top