ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ้าอย่างนั้น

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้าอย่างนั้น-, *ถ้าอย่างนั้น*
Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคใต้ (TH-SOUTH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
คันนั้นถ้าอย่างนั้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then they remain.ถ้าอย่างนั้นเราก็ไม่ไปไหน The Great Dictator (1940)
Then I would suggest that yonder yellow submarine is ourselvesถ้าอย่างนั้นฉันจะแนะนำโน่นเหลือง ที่ เรือดำน้ำคือใครอื่นนอกจากตัวเอง Yellow Submarine (1968)
Any questions, then?มีคำถามมัย, ถ้าอย่างนั้นIndiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I'll put you under arrest if you'd prefer.ถ้าอย่างนั้นผมจะจับคุณ Gandhi (1982)
Then please, can you tell me--ถ้าอย่างนั้นกรุณาช่วยบอกเบอร์ชั้น Cinema Paradiso (1988)
Then she is a danger to herself.ถ้าอย่างนั้น เธอก็เป็นอันตรายต่อตัวเธอเอง Basic Instinct (1992)
Then how come you still have that poster on the wall?- ถ้าอย่างนั้นคุณยังติดรูปพวกนี้ไว้อีกทำไม? Cool Runnings (1993)
Tell me that, I'll settle for it.ถ้าอย่างนั้นฉันยอมรับไหว Heat (1995)
Good. Well, then...ดี ถ้าอย่างนั้น... The Education of Little Tree (1997)
Then you'll have time to think about it, won't you?ถ้าอย่างนั้น เธอก็จะมีเวลา ทบทวนว่าทำอะไรไป The Education of Little Tree (1997)
Well... -So I'm out of luck./ ถ้าอย่างนั้นฉันคงโชคร้าย American History X (1998)
Okay then, bye, now.โอเค ถ้าอย่างนั้น ก็ ลาก่อน Dark Harbor (1998)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้าอย่างนั้น[xp] (thā yāng nan) FR: si c'est comme ça

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in case that[CONJ] ถ้าอย่างนั้น, See also: กรณีที่
in that case[ADV] ถ้าอย่างนั้น, See also: ถ้าเป็นเช่นนั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top