ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถ้อยแถลง

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ้อยแถลง-, *ถ้อยแถลง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ้อยแถลง[N] statement, See also: argument, summation, declaration, pamphlet, contents, text, Syn. คำชี้แจง, คำประกาศ, Example: ถ้อยแถลงของเขาทำให้ผมเห็นสัจจะของความเป็นมนุษย์, Thai definition: คำอธิบายเป็นทางการ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้อยแถลง(-ถะแหฺลง) น. คำชี้แจง, คำประกาศ, คำอธิบายเป็นทางการ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
environmental impact statementถ้อยแถลงการกระทบสิ่งแวดล้อม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And that he be allowed to make a statement.และขอให้เขาได้แสดงถ้อยแถลง Easy as Pie (2008)
Shall we rehearse? Come on. Up on your perch.ฝ่าบาท นี่เป็นถ้อยแถลงของพระองค์ ออกอากาศ 6 โมงนี้พะยะค่ะ The King's Speech (2010)
Filled with gripping testimonials from Mississippi's housekeepers.อัดแน่นด้วยถ้อยแถลง ของคนดูแลบ้านชาวมิสซิสซิปปี้ The Help (2011)
I, universally, disavow myself of my statements.ข้าพเจ้า ขอประกาศว่า ขอถอนคำสาบาน จากถ้อยแถลงของข้าพเจ้า In the Beginning (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้อยแถลง[n.] (thøithalaēng) EN: statement ; argument ; summation   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
libel[N] ถ้อยแถลงของโจทก์, See also: แถลงการณ์
manifesto[N] แถลงการณ์, See also: ถ้อยแถลง, คำแถลง, คำประกาศ, Syn. declaration, pronouncement
parol[N] ถ้อยแถลง, See also: ถ้อยคำ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
averment(อะเวอ'เมินท) n. การเฉลี่ย, ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แน่นอน (act of averring)
statement(สเทท'เมินทฺ) n. คำแถลง,ถ้อยแถลง,การแถลง,การบรรยาย,รายงานการเงิน,งบดุล,บัญชีการเงิน., Syn. assertion

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top