Search result for

ถ่า

(125 entries)
(0.0166 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถ่า-, *ถ่า*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงห- พิมพ์หนังสือราชการ บันทึก รายงาน ประกาศ คำสั่ง แบบฟอร์มต่าง ๆ - ถ่ายเอกสาร เรียงหน้ากระดาษ เย็บ และเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ - จดบันทึกรายงานการประชุมและพิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายโดยใช้โปรแกรม Ms Word ,Excel - จัดทำแผนชุมชนโดยออกพื้นที่จัดประชุมกับประชาชนในเขตพื้นที่ต่างๆและเป็นเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน ผู้ที่เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้ง

Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ถ่า (vt ) รอ คอย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถ่า[V] widen, See also: spread, open wide, separate, dilate, Syn. แยกออก, Example: หมอถ่างม่านตาคนไข้เพื่อตรวจ, Thai definition: แยกปลายออกให้ห่างจากกัน
ถ่า[N] charcoal, See also: cinder, Example: ปัญหาเรื่องควันแก้ไขได้ โดยการทำฟืนให้กลายเป็นถ่านเสียก่อน, Count unit: ก้อน, Thai definition: ไม้ที่เผาแล้วจนสุก มีสีดำ โดยมากสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
ถ่า[V] transfer, See also: pass on, Syn. โยกย้าย, Example: คนงานถ่ายกระสอบข้าวลงในเรือสินค้า, Thai definition: เอาออกจากที่หนึ่งไปใส่อีกที่หนึ่ง
ถ่า[V] excrete, See also: evacuate, Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่ายทุกข์, ถ่ายอุจจาระ, อึ, Example: วันนี้เขาถ่ายทั้งวัน สงสัยจะท้องเสีย, Thai definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ถ่า[V] take a picture, See also: photograph, Syn. ถ่ายภาพ, ถ่ายรูป, Example: ภาพสวยๆ เหล่านี้ ผมวานให้น้องถ่ายให้, Thai definition: จำลองหรือบันทึกภาพด้วยวิธีฉายเงาบนวัสดุไวแสง
ถ่างตา[V] dilate the eyes, See also: keep the eyes open, stay awake, open one's eyes wide, Syn. เบิกตา, Example: เมื่อคืนทำอย่างไรเธอก็ไม่หลับต้องนอนถ่างตาทั้งคืน, Thai definition: พยายามเบิกตาให้กว้าง
ถ่านไฟ[N] embers, Example: เขาเหยียบลงไปบนถ่านไฟที่กำลังคุ
ถ่ายทำ[V] shoot, See also: file, make a movie, Syn. สร้างภาพยนตร์, Example: การถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องกาเหว่าที่บางเพลงมีขึ้นที่จังหวัดในภาคกลางของไทย
ถ่ายยา[V] purge, See also: purge (as with a drug), take a laxative, relive constipation, Syn. กินยาถ่าย, Example: เขาท้องผูกจนต้องถ่ายยาเป็นประจำ
ถ่ายเท[V] ventilate, See also: air, Syn. ระบาย, Example: เราควรจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก, Thai definition: ให้ระบายเข้าออกได้ (มักใช้แก่น้ำหรืออากาศ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถ้าสัน. คำแสดงความคาดหมาย คาดคะเน หรือข้อแม้, ผิ, แม้, หาก.
ถ่าก. แยกปลายออกให้ห่างจากกัน เช่น ถ่างขา, กางออก.
ถ่างตาก. เบิกตาดู, พยายามเบิกตาฝืนไว้ไม่ให้หลับ.
ถ่าน ๑น. ไม้ที่เผาจนสุก มีสีดำ โดยมากสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง.
ถ่าน ๒น. ชื่อไม้ยืนต้น.
ถ่านหินน. ถ่านธรรมชาติมีลักษณะแข็งอย่างหิน เกิดจากการแปรสภาพของพืชและต้นไม้ที่ทับถมกันมาเป็นเวลานานมาก.
ถ่านโค้กน. กากที่เหลือหลังจากนำถ่านหินไปอบในห้องที่ไม่มีอากาศ จนกระทั่งถ่านหินเดิมสลายไป เป็นสารที่ประกอบด้วยคาร์บอนประมาณร้อยละ ๘๐-๙๐ ใช้ประโยชน์ในการถลุงแร่ เช่น ในอุตสาหกรรมถลุงเหล็กเป็นต้น.
ถ่านไฟฉายน. เซลล์ไฟฟ้าชนิดปฐมภูมิ มีรูปทรงกระบอกขนาดเล็ก ภายในบรรจุผงคาร์บอน แมงกานีสไดออกไซด์ ซิงก์คลอไรด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ ซึ่งผสมนํ้าให้มีลักษณะคล้ายแป้งเปียกหุ้มอยู่รอบแท่งคาร์บอนซึ่งเป็นขั้วบวก ภายนอกหุ้มด้วยกระบอกสังกะสีซึ่งเป็นขั้วลบ ตอนปากของกระบอกสังกะสีมีครั่งหุ้มปิดไว้ เหลือแต่หมวกโลหะที่ครอบแท่งคาร์บอนเท่านั้นที่โผล่พ้นพื้นครั่งขึ้นมา ใช้ใส่ในไฟฉาย วิทยุ เป็นต้น.
ถ่านไฟเก่าน. ชายหญิงที่เคยรักใคร่หรือเคยได้เสียกันมาก่อน แม้เลิกร้างกันไป เมื่อมาพบกันใหม่ย่อมรักใคร่หรือปลงใจกันได้ง่ายขึ้น.
ถ่านไฟแช็กน. โลหะเจือประเภทไพโรฟอริก เช่น โลหะซีเรียมผสมเหล็ก เป็นสารแข็ง ลักษณะเป็นแท่งกลมสั้น เมื่อครูดกับจักรโลหะจะเกิดประกายไฟ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
divergentถ่า[พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
divaricateถ่างมาก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
high-tension pick-upถ่านจานจ่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
charถ่านชาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
activated charcoalถ่านปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
charcoal, activatedถ่านปลุกฤทธิ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
coalถ่านหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
subbituminous coalถ่านหินซับบิทูมินัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
raw coalถ่านหินดิบ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
bituminous coalถ่านหินบิทูมินัส [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Xeroxถ่ายเอกสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Ligniteถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ
มีสีน้ำตาลเข้มจนถึงดำ อยู่ระหว่าง peat กับถ่านหิน sub-bituminous เนื้อแข็ง มีความชื้นต่ำ เมื่อเผา lignite ที่มีความชื้นและไม่มีแร่อื่นปน จะให้ค่าความร้อนน้อยกว่า 8,300 บีทียูต่อปอนด์ [ปิโตรเลี่ยม]
transferถ่ายโอน, [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Carbonถ่า[วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Charcoalถ่านไม้ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Coalถ่านหิน [ปิโตรเลี่ยม]
Aerial photography in land useถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน, การถ่ายภาพทางอากาศในการสำรวจการใช้ที่ดิน [TU Subject Heading]
Bituminous coalถ่านหินบิทูมินัส [TU Subject Heading]
Charcoalถ่า[TU Subject Heading]
Coalถ่านหิน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Taken?ถ่าย? Monsters (2012)
This is an absolute disaster. Serena is in "women's wear daily.นี่ต้องเป็นหายนะแน่ๆ // เซรีน่าถูกถ่ายรูปลง \"Women New Haven Can Wait (2008)
With their lipstick cameras.ทั้ง ลิปสติก ทั้งรูปถ่าย New Haven Can Wait (2008)
I--mm. I think mine's carbonated.หงะ ของผมแข็งหยั่งกะถ่าน Chuck in Real Life (2008)
You must've taken, like, a million pictures tonight.เธอถ่ายเป็นล้านรูปละนะ คืนนี้ Pret-a-Poor-J (2008)
I like photographing you, though.ฉันชอบถ่ายภาพเธอ คิดสิ Pret-a-Poor-J (2008)
I can model them. max will do some photos.ฉันจะเป็นนางแบบให้ แล้วแม็กก็จะถ่ายรูป Pret-a-Poor-J (2008)
Take a picture. yeah, I'm not-แค่ถ่ายรูป Pret-a-Poor-J (2008)
We were dancing around in our underwear, not making a porno.เราแค่เต้นกันแล้วก็ใส่ชั้นในอยู่ ไม่ได้ถ่ายหนังโป๊ Pret-a-Poor-J (2008)
Who's probably filming you on the nanny cam?คนที่จะแอบถ่ายเธอได้ยังไง There Might be Blood (2008)
Corneal transplants are bloodless. It means apple's gonna be fine.การปลูกถ่ายแก้วตาไม่มีเลือดนี่ ซึ่งหมายถึง รายนี้คงไม่มีปัญหา Not Cancer (2008)
It would be a coincidence if six transplant recipientsมันคงเป็นเรื่องบังเอิญ ถ้าผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะทั้ง 6 Not Cancer (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถ้า[X] (thā) EN: if ; in case ; in the event that   FR: si ; dans le cas où
ถ้าคุณไม่มีข้อขัดข้อง[xp] (thā khun mai mī khø khatkhøng) EN: if you have no objections   FR: si vous n'avez pas d'objection
ถ่า[v.] (thāng) EN: widen ; spread ; open wide ; separate ; dilate ; space   FR: écarter ; ouvrir
ถ่างตา[v. exp.] (thāng tā) EN: dilate the eyes ; keep the eyes open ; stay awake ; open one's eyes wide   
ถ่างตาคอย[v. exp.] (thāng tā khøi) EN: sit up for   
ถ่างตาดู[v. exp.] (thāng tā dū) EN: open one's eyes and watch for   
ถ้างั้น...[X] (thā ngan ...) EN: well, ... ; if so, ...   FR: bien ; et bien
ถ่า[n.] (thān) EN: charcoal ; cinder   FR: charbon de bois [m] ; charbon [m] ; carbone [m]
ถ่า[n.] (thān) EN: dry cell   FR: pile électrique [f] ; pile sèche [f]
ถ่านกัมมันต์[n. exp.] (thān kamman) EN: activated charcoal   FR: charbon actif [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
SLR(n abbrev) ย่อมาจาก Single-Lens Reflex หมายถึง กล้องถ่ายภาพที่ใช้เลนส์ตัวเดียวกันสำหรับมองภาพ และถ่ายภาพ ทำให้ได้ภาพในฟิล์มเหมือนดั่งภาพที่ปรากฏในช่องมอง กล้องประเภทนี้มักจะเปลี่ยนเลนส์ได้ด้วย, camera
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
vignette(n) ภาพถ่ายที่มีความสว่างค่อยๆลดจางลงบริเวณขอบภาพ
CCD(n abbrev) ย่อมาจากคำว่า Charge Coupled Device เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ สำหรับแปลงสัญญาณแสงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มักใช้เป็นอุปกรณ์รับภาพสำหรับกล้องถ่ายวิดีโอ กล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิตอล และเครื่องอ่านภาพ (Scanner), camera, CMOS sensor
bayer pattern(n) รูปแบบตารางแผ่นกรองหลากสี สำหรับปะหน้าตัวรับภาพที่แยกแยะได้เฉพาะค่าความสว่าง (เช่น CCD หรือ CMOS Sensor) เพื่อให้สามารถแยกแยะสีของภาพได้ โดยแผ่นกรองนี้จะยอมให้แสงสีที่กำหนดผ่านไปตกบนตัวรับภาพ ณ บริเวณที่กำหนดเท่านั้น bayer pattern ที่นิยมใช้กันมากในกล้องถ่ายภาพมี สองชนิด คือ RGB bayer pattern และ CMY bayer pattern ซึ่งยอมให้แสงสี Red-Green-Blue และ Cyan-Magenta-Yellow ไปตกบนตัวรับภาพได้ ตามลำดับ ชื่อของแบบตาราง มาจากชื่อของ Dr. Bayer นักวิทยาศาสตร์ของบริษัท Kodak ผู้คิดค้น, CCD
flare(n) แถบหรือแนวจุดสว่างที่ปรากฏบนภาพถ่าย อันเกิดจากการที่แสงจากแหล่งกำเนิด เช่น ดวงอาทิตย์หรือหลอดไฟฟ้า ส่องเข้าหน้าเลนส์ในมุมที่เหมาะสม แล้วสะท้อนกับผิวแก้วชิ้นเลนส์หรือวัตถุอื่นๆที่อยู่ในเลนส์ ไปตกลงบนผิวฟิล์มรับภาพ สามารถบรรเทาได้ด้วยการสวมหน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ (hood), hood
hood(n) หน้ากากกันแสงหน้าเลนส์ถ่ายภาพ มักใช้เพื่อป้องกันแสงจากแหล่งกำเนิดแสง ที่ส่องเข้าหน้าเลนส์แล้วสะท้อนผิวเลนส์ไปปรากฏบนภาพถ่าย (flare), flare
viewfinder(n) ช่องมองภาพของกล้องถ่ายรูป, Finder, Picture finder
dry cell(n) ถ่านไฟฉาย, แบตเตอรี่แบบแห้ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
air[VT] ออกอากาศทางสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์, See also: ถ่ายทอด
anthracite[N] ถ่านหินชนิดแข็ง
bleed[VT] ถ่ายเลือด
bound[ADJ] ผูก, See also: ถ่ายไม่ออก
brand[N] ถ่านไฟ, Syn. torch
briquette[N] ถ่านหินกลมที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
brush[N] ถ่านเก็บไฟในไดนาโมและมอเตอร์ไฟฟ้า
char[N] ถ่านหิน, See also: ถ่าน, สิ่งที่ไหม้จนเกรียม, Syn. charcoal, coal
charcoal[N] ถ่าน, See also: ถ่านไม้, ถ่านที่เกิดจากการเผาไหม้ของคาร์บอน, Syn. wood coal
coal[N] ถ่านหิน, See also: ถ่าน, ก้อนถ่าน, Syn. ember, clinker

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ack(แอ็ค) ตอบรับ รับรู้ ย่อมาจากคำว่า acknowledge ใช้ในความหมายของการรับรู้ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลให้แก่กันและกัน เท่ากับเป็นการรับรู้ว่ามีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ และพร้อมที่จะรับการถ่ายโอนข้อมูลจากกัน
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
aerocamera(แอโรแคม' เมอระ) n. กล้องถ่ายภาพ (ที่ติดกับเครื่องบิน) ในอากาศ
air-cool(แอร์' คูล) vt. ทำให้อากาศถ่ายเทเย็น. -air-cooler n., Syn. air-condition)
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
ambrotype(แอม' โบรไทพ) n. ภาพถ่ายบนแผ่นแก้วโดยการฉาบ negative ด้วยผิวพื้นดำ
angiocardiography(แอนจิโอคาดิออก' กระพี) n. การถ่ายเอ็กซเรย์หัวใจ และหลอดเลือดหัวใจหลังฉีดสารทึบแสง
anthracite(แอน' ธราไซทฺ) n. ถ่านหินแข็ง, ถ่านที่ไม่มีควัน., Syn. anthracite coal.
aperient(อะเพอ'เรียนท) adj.,n. ถ่าย, ระบาย, ยาระบายหรืออาหารที่เป็นยาระบาย (laxative)
ascii fileแฟ้มข้อมูลแอสกี <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ไม่ใช่โปรแกรม มีตัวอักขระที่ใช้เป็นรหัสแอสกีทั้งหมด บางที เรียกว่า " text file " แฟ้มแอสกี (ASCII file) มีลักษณะเฉพาะคือเป็นแฟ้มที่ไม่มีรูปแบบในการจัดหน้า ข้อความจะยาวไปเรื่อย ๆ โดยไม่มีการขึ้นบรรทัดใหม่ นอกจาก จะเริ่มระเบียนใหม่ โปรแกรมเวิร์ด สตาร์ (WordStar) เป็นผู้นำคำนี้มาใช้ก่อน (ตรงข้ามกับ document file ซึ่งหมายถึง แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดรูปหน้าไว้แล้ว) ส่วนมากจะใช้ศัพท์นี้เมื่อต้องการเปลี่ยน (convert) แฟ้มข้อมูลของโปรแกรมหนึ่งเป็นอีกโปรแกรมหนึ่ง เช่นจาก Word Perfect เป็น Microsoft Word ในกรณีเช่นนี้ อาจจะมีเมนูให้เลือกได้ว่าจะเปลี่ยนเป็น text file หรือ ASCII file หรือไม่ ซึ่งก็หมายความว่าเปลี่ยนเป็นแฟ้มข้อมูลที่ใช้รหัสแอสกีทั้งหมด ทำให้สามารถใช้ร่วมกันได้ ภายใต้ระบบปฏิบัติการเดียวกัน นิยมใช้กันมากในระบบสื่อสารและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

English-Thai: Nontri Dictionary
airy(adj) โปร่ง,อากาศถ่ายเทสะดวก,เบา,ร่าเริง,คล่องแคล่ว
BITUMINOUS bituminous coal(n) ถ่านหิน
brazier(n) ที่ใส่ถ่า
bunker(n) ที่เก็บถ่านหินในเรือ,มูนดิน
camera(n) กล้องถ่ายรูป
cameraman(n) ช่างภาพ,ตากล้อง,คนถ่ายภาพ,คนถ่ายรูป
carbon(n) ถ่า
carboniferous(adj) ซึ่งประกอบด้วยถ่านหิน
cathartic(n) ยาถ่าย,ยาระบาย
char(n) ถ่าน,สิ่งที่ไหม้เกรียม

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
photogenic (n ) ถ่ายรูปแล้วดูดี , ขึ้นกล้อง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
生放送[なまほうそう, namahousou] (n) ถ่ายทอดสด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
撮ります[とります, torimasu, torimasu , torimasu] (vt ) ถ่าย (รูป)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
撮る[とる, toru] Thai: ถ่ายรูป English: take a picture
映る[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายออกมาได้(ดี) English: to come out (photo)
伝わる[つたわる, tsutawaru] Thai: ถ่ายทอดต่อ ๆ กันมา English: to be handed down
伝わる[つたわる, tsutawaru] Thai: ถ่ายทอดมา
写る[うつる, utsuru] Thai: ถ่ายเป็นรูป English: to be photographed

German-Thai: Longdo Dictionary
Film(n) |der, pl. Filme| ฟิล์ม แผ่นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพ
Kamera(n) |die, pl. Kameras| กล้องถ่ายรูป
Karbonisation(n) |die| การย่อยสลายของพืชไม้ที่ตายจนกลายเป็นถ่านหิน, See also: die Verkohlung
Fotowettbewerb(n) |der, pl. Fotowettbewerbe| การประกวดการถ่ายภาพ
abbrennen(vi) |brannte ab, hat/ist abgebrannt| ไหม้กลายเป็นเถ้าถ่านเหลือแต่ที่ดิน เช่น Das Haus ist abgebrannt. , See also: Related: brennen, verbrennen
einen Film drehenถ่ายภาพยนตร์
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี
laden(vt) |lädt, lud, hat geladen, etw.(A) auf/in etw.(A)| บรรทุกใส่ เช่น Der Lastwagen hat Kohle geladen. รถบรรทุกบรรทุกถ่านหิน, See also: Related: beladen
beladen(vt) |belädt, belud, hat beladen, mit etw.| บรรจุด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Der Lastwagen wurde mit Kole beladen. รถบรรทุกถูกบรรจุด้วยถ่านหิน , See also: Related: laden
herunterladen(vt) |lädt herunter, lud herunter, hat heruntergeladen| ดาวน์โหลด, การถ่ายหรือบรรจุข้อมูลที่เก็บไว้ในหน่วยเก็บของคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ ลงไปในหน่วยเก็บของไมโครคอมพิวเตอร์หรือในคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น เช่น eine Datei herunterladen, See also: S. laden,

French-Thai: Longdo Dictionary
appareil photo(n) |m| กล้องถ่ายรูป
filmer(vt) ถ่ายหนัง, ถ่ายภาพยนต์
aérer(vt) ถ่ายเทอากาศ, นำสิ่งของออกมาตาก(กับอากาศ) เช่น Les draps sont bien aérés., See also: S. ventiler,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top