Search result for

ถูกสงสัย

(15 entries)
(0.3494 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถูกสงสัย-, *ถูกสงสัย*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Louis where you're suspected of torturing and murderingซึ่งนายถูกสงสัยว่า ทรมานและฆาตกรรม The Usual Suspects (2006)
He's being held on suspicion of murder.พี่ชายเธอ ถูกสงสัยว่าเป็นฆาตกร The Usual Suspects (2006)
Furthermore, be aware that my nephew has withdrawn his addresses to someone without family, fortune, importance and fatally tainted by suspicion.ยังไงก็ตาม รู้เอาไว้ด้วยว่า หลานฉันขอถอนข้อเสนอของเขา จากผู้หญิงที่ไม่มีครอบครัว ไม่มีเงิน ไม่มีความสำคัญ และก็ถูกสงสัยว่าจะด่างพร้อย Becoming Jane (2007)
But I don't know if I'm more skeptical of a burned out ex-fed or the mythical cabal known as the Company.ผมไม่รู้ว่าถ้าผมถูกสงสัยผมอาจจะทำให้คนที่ ex-Fed ผิดหวังได้ หรือก็แค่กลุ่มเล็กๆที่วางแผนต่อต้านบริษัทคอมพานี่ Just Business (2008)
Our agents took the suspects by surprise.เจ้าหน้าที่ของเราบุกไปจับกุมผู้ถูกสงสัย โดยที่ไม่ทันตั้งตัว Pilot (2008)
These pranks, at first, attributed to rogue isolated hackers are now suspected to be the work of an elaborate and sophisticated, network of programming cells, spread around several countries.ดำเนินแก้ไขสิ่งที่พวกเค้าเรียกมันว่าN "สัญญาณดาวเทียมติดเชื้อ"... ในตอนแรก การเล่นตลกพวกนี้ ถูกคิดว่า Nเป็นฝีมือของแฮคเกอร์สมัครเล่น แต่ตอนนี้ กำลังถูกสงสัยว่า... Gamer (2009)
Dunham's already under suspicion for being unstable.จะให้ฉันไป... ดันแฮมถูกสงสัยอยู่ว่าสภาพจิตไม่ปกติ Bound (2009)
If the Jedi are able to communicate with them, their status is in doubt.ถ้าเจไดสามารถสื่อสารกับพวกเขาได้ สถานะของพวกเขาจะถูกสงสัยนะคะ Trespass (2009)
Howard got picked up By the feds on suspicion of running a crystal meth lab.ฮาวเวิร์ดถูกจับเพราะ ถูกสงสัยว่าผลิตยาบ้า Vitamin D (2009)
In new york on suspicion of rape.ที่ นิวยอร์ค เค้าก็เหมือนถูกสงสัยว่ามีคดี ข่มขืนติดตัวอยู่ Slack Tide (2009)
So when it came to light, my loyaltywas questioned.พอเรื่องถูกเปิดเผย ฉันก็ถูกสงสัยว่าจะทรยศ RED (2010)
And not one person in the office would suspect it's you.และมีอีกคนในสำนักงาน ที่ยังไม่ถูกสงสัย นั่นก็คือคุณ Queen Sacrifice (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust

German-Thai: Longdo Dictionary
Verdacht(n) |der, nur Sg.| ความสงสัยว่ามีการกระทำผิด เช่น Er steht im Verdacht, seinen Nachbar zu töten. เขาถูกสงสัยว่าได้ฆาตกรรมเพื่อนบ้าน
Verdacht(n) |der, nur Sg.| สถานการณ์ที่กำลังถูกสงสัยอยู่ เช่น Man weiß nicht wo sie ist, aber es besteht Verdacht auf Bangkok. ไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน แต่มีเหตุการณ์ชี้ว่าเธอน่าจะอยู่ที่กรุงเทพฯ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top