ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถูกจำคุก

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถูกจำคุก-, *ถูกจำคุก*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Derek Vinyard was quietly released from Chino... early this morning after serving three and some odd years.เดเร็ค วินยาร์ด ได้รับการปล่อยตัว ออกมาจาก ชิโน้ อย่างเงียบๆ... เมื่อเช้านี้ หลังจากถูกจำคุก มาสามปีกว่า American History X (1998)
I know all the sociological reasons why per capita eight times more black men are incarcerated than white men.ผมรู้เหตุผลทางสังคมว่า ทำไมอัตรา การถูกจำคุกของคนดำถึงสูงกว่าคนขาว 8 เท่า Crash (2004)
Those who disobeyed were jailed. Tortured or executed.คนที่ไม่ทำตาม ล้วนแต่ถูกจำคุก ถูกทรมาน หรือแม้แต่ถูกประหารชีวิต The Great Raid (2005)
- Where were they incarcerated?-พวกเขาถูกจำคุกที่ไหน? Extreme Aggressor (2005)
He was locked up instead.องค์ชายยองโพจึงถูกจำคุกแทน Episode #1.42 (2006)
Although he is only in prison now, because of Prince Dae-So's personality, he might not be allowed to live.ถึงแม้ตอนนี้องค์ชายจะถูกจำคุกอยู่ ด้วยเรื่องส่วนตัวขององค์ชายแดโซ เขาคงไม่ได้รับอนุญาตให้มีชีวิตอยู่ต่อไป Episode #1.42 (2006)
He was sentenced to 25 years. Got it reduced to five on a technicality.เขาถูกจำคุก 25 ปี ถูกลดโทษเหลือ 5 ปี Saw V (2008)
[Porn King Vogel was jailed for 8 years for crimes unrelated to the robbery]เจ้าพ่อหนังโป๊โวเกลถูกจำคุก 8 ปี จากความผิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปล้น The Bank Job (2008)
Ms. Hewes claimed my client murdered a woman, a woman whose actual killer was incarcerated.คุณฮิวส์กล่าวหาว่าลูกความฉันฆ่าผู้หญิง ซึ่งฆาตกรตัวจริงที่ฆ่าเธอถูกจำคุกแล้ว A Pretty Girl in a Leotard (2009)
He was locked up from '77 to '80, and i'm sending his picture now.เขาถูกจำคุก จากปี '77 -'80 และฉันกำลังส่งรูปให้ในตอนนี้ Haunted (2009)
I was incarcerated.ฉันถูกจำคุก Let No Man Put Asunder (2010)
Anyway, he can't be our man. He's inside - "life without possibility."อย่างไรก็ตาม เขาไม่น่าจะใช่คนของเรา เขาถูกจำคุก"ชีวิตที่ปราศจากสิ่งที่เป็นไปได้ Episode #1.2 (2010)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
inside[ADV] ถูกจำคุก(คำไม่เป็นทางการ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hard laborการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
hard labourการให้นักโทษทำงานหนัก (นอกเหนือจากการถูกจำคุก)
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
incarcerate(อินคาร์' เซอเรท) vi. จำคุก, กักขัง, คุมขัง. -adj. ถูกจำคุก, ถูกคุมขัง., See also: incarceration n., Syn. imprison, jail

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top