ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถือสิทธิ์

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถือสิทธิ์-, *ถือสิทธิ์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถือสิทธิ์[V] take the liberty of, See also: claim, assert, Syn. ลุอำนาจ, Example: เขาถือสิทธิ์มาแก้ต้นฉบับของผมได้อย่างไร, Thai definition: อ้างสิทธิ์หรืออำนาจที่มีอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถือสิทธิ์ก. อ้างสิทธิ์หรืออำนาจที่มีอยู่, ลุอำนาจ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
what the hell are you doing here ?คุณถือสิทธิ์อะไรเข้ามาในนี้ ? Hidden (2005)
Mr. Butterfield, the Apache that live in that pass are the ones that stayed to fight.คุณบัตเตอร์ฟิลด์ พวกอาปาชี่ ถือสิทธิ์ครอบครองแถวนั้น พวกโหดๆ ทั้งนั้น อยู่ที่นั่น 3:10 to Yuma (2007)
I mean, who am I to be doling out relationship advice, right?ฉันหมายถึง ฉันถือสิทธิ์อะไรที่จะไปแจกจ่าย คำแนะนำเกี่ยวกับสัมพันธภาพ ใช่มั๊ย Up in the Air (2009)
But katherine was also very impatient and entitledแต่แคทเธอรีนเองก็เป็นคนไร้ความอดทนและถือสิทธิ์ You're Undead to Me (2009)
-Listen, it's our position that Stark has and continues to maintain proprietary ownership of the Mark II platform.มันเป็นสมบัติของสตาร์ค และเรายังคงถือสิทธิ์ในชุดเกราะต้นแบบมาร์ค ๒ Iron Man 2 (2010)
I took the libertyฉันถือสิทธิ์ที่จะ Hell-O (2010)
They have shown us the bonds that exist between humans and their surroundings.พวกเขาได้ถือสิทธิ์ในการดำรงอยู่ระหว่างมนุษย์และสรรพสิ่งรอบข้าง Tekken: Blood Vengeance (2011)
He's got a fancy car with an anti-theft tracker, which I took the liberty of activating.เขามีรถคันสวยๆ ที่ติดตั้งระบบตามจับขโมย ซึ่งผมถือสิทธิ์เปิดระบบติดตาม The Contingency (2012)
I need Salvador Grobet to see that Daniel's acquisition of Nolcorp isn't just a pipe dream.ฉันอยากให้ซัลวาดอร์ โกรเบทมาเห็นว่า การเข้าถือสิทธิ์ของแดเนียลในโนลคอร์พ ไม่ใช่แค่การวาดวิมานในอวกาศ Revelations (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถือสิทธิ์[v. exp.] (theū sit) EN: claim the right ; take the liberty   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
arrogate[VT] ถือสิทธิ์, See also: แอบอ้างสิทธิ์
assert[VT] ถือสิทธิ์, See also: อ้าง, แสดงสิทธิ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acquire(อะไคว' เออ) vt.ได้มา, เข้าถือสิทธิ์, เข้ายึด, ได้เรียนรู้, Syn. obtain, get, reap)
acquisition(แอคคิวซิซ' เชิน) n. การได้มาซึ่งการเข้าถือสิทธิ์, สิ่งที่ได้มา, Syn. procurement)
assertion(อะเซิร์ท'เชิน) n. การกล่าวยืนยัน, การอ้าง,การถือสิทธิ์,การวินิจฉัย,การพิทักษ์,การรักษา,ข้อเสนอ,ข้อวินิจฉัย, Syn. statement)

English-Thai: Nontri Dictionary
acquisition(n) การครอบครอง,การเข้าถือสิทธิ์,การเข้ายึด,สิ่งที่ได้มา
arrogate(vt) ยึดครอง,ถือสิทธิ์,แอบอ้างสิทธิ์,เหมาเอาว่า,ทึกทัก
assert(vt) ยืนยัน,ถือสิทธิ์,แสดงสิทธิ์,อ้างสิทธิ์
assertion(n) การยืนยัน,การอ้างสิทธิ์,การถือสิทธิ์,การแสดงสิทธิ์
monopolize(vt) ผูกขาด,ถือสิทธิ์ขาด,ถือเอกสิทธิ
presume(vi) สันนิษฐาน,ทึกทักเอาเอง,เชื่อเอาว่า,กล้า,ถือสิทธิ์
presumption(n) การสมมุติเอาว่า,ความทะลึ่ง,การทึกทักเอา,การถือสิทธิ์

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top