Search result for

ถึงว่า

(18 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถึงว่า-, *ถึงว่า*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถึงว่าคำกล่าวแสดงความคล้อยตาม เช่น คนหนึ่งพูดด้วยความแปลกใจว่า “ไม่นึกเลยว่าเขาจะเป็นคนเกะกะ” อีกคนหนึ่งก็คล้อยตามว่า “ถึงว่าซี”.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I mean, serena wants us to get along,คือหมายถึงว่า เซรีน่าอยากให้เราเป็นเพื่อนกันได้ Pret-a-Poor-J (2008)
If they have the same thing, it means there has to be a common cause.ถ้าพวกเขามีอาการเหมือนกัน มันหมายถึงว่าผลจะเหมือนกันในที่สุด Joy (2008)
That's what I mean. We--we used to split it.ฉันหมายถึงว่าเราเปลี่ยนมันบ้าง The Itch (2008)
Yes, because it means we're done.ใช่เพราะมันหมายถึงว่าเราทำหน้าที่เสร็จแล้ว Emancipation (2008)
If that means I'm dead, then I'm dead.ถ้ามันหมายถึงว่า ถ้าฉันจะตาย ฉันก็จะตาย Emancipation (2008)
Means I was wrong.หมายถึงว่าผมผิด Last Resort (2008)
No one's talking about what you want.ไม่มีใครกำลังพูดถึงว่าคุณต้องการอะไร Dying Changes Everything (2008)
I mean, Patrick, none of that matters anymore.ฉันหมายถึงว่า patrick เรื่องที่ผ่านมามันไม่มีความหมายแล้ว Episode #1.5 (2008)
Just now what you said about your music director and your orchestra, does that mean that you accept us even a tiny bit?ตอนนี้คุณเอาแต่พูดว่าการควบคุมวงของฉัน และวงออเคสตร้าของฉัน นั่นหมายถึงว่าคุณยอมรับพวกเราบ้างแล้วใช่มั๊ย? Beethoven Virus (2008)
I didn't expect this myself and I am dazed by it, but it just goes to show how much faith His Majesty has in you.หม่อมฉันคิดไม่ถึงว่าจะเป็นแบบนี้ แต่นั่นจะแสดงให้เห็นว่า พระองค์ทรงไว้วางพระทัยในตัวท่านมากแค่ไหน The Kingdom of the Winds (2008)
I mean you didn't even tell us!ฉันหมายถึงว่าเธอหายตัวไปโดยไม่บอกกล่าว The Secret of Moonacre (2008)
That, I mean which means just absolutely nothing, if Bolt is still missing.หมายถึงว่า ไม่มีข่าวอะไรเลยต่างหาก \ ถ้าโบลท์ยังคงหายไป Bolt (2008)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cr/lf<คำย่อ>เป็นคำอธิบายคุณสมบัติของเครื่องพิมพ์ CR ย่อมาจาก Carriage Return หมายถึงการสิ้นสุดบรรทัด เครื่องพิมพ์จะขึ้นบรรทัดใหม่ให้ ส่วน LF ย่อมาจาก Line Feed หมายถึงว่าเครื่องพิมพ์จะเลื่อนกระดาษให้ด้วย (เครื่องพิมพ์บางเครื่องจะทำอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)
hayes compatiblityเทียบได้กับเฮย์สใช้อธิบายถึงสมรรถนะของโมเด็ม (Modem) หมายถึงว่า มีมาตรฐานเทียบเคียงได้กับโมเด็มยี่ห้อเฮย์ส
spaghetti codeรหัสสปาเกตตี้หมายถึง โปรแกรมที่เขียนขึ้นโดยไม่มีตรรกะ ไม่มีหลักเกณฑ์ ขาดระเบียบ ไม่มีเทคนิคในการใช้โปรแกรมโครงสร้าง (คงจะหมายถึงว่า พันกันยุ่งเหยิงเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้)
time sharingการแบ่งกันใช้เวลาหมายถึง การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ตัวประมวลผล เครื่องพิมพ์ และหน่วยขับจานบันทึกในเครื่องเมนเฟรม หรือเครือข่าย ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้ร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือมิฉะนั้นอาจใช้หมายถึงระบบการประมวลผลแบบหนึ่ง ที่ทำให้ เครื่องปลายทาง (terminal) ที่มีอยู่หลายเครื่อง สามารถแบ่งกันใช้เวลาของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้ หมายถึงว่า ทำให้เครื่องสามารถทำงานได้หลาย ๆ อย่าง ในเวลาเดียวกัน หรือพูดง่าย ๆ ได้ว่า เป็นสมรรถวิสัยของเครื่องที่จะสามารถรับข้อมูลจากเครื่องปลายทางได้มากกว่า 1 เครื่องในเวลาเดียวกัน ตัวอย่างที่เห็นได้ง่าย ๆ ก็คือการถอนเงินจากตู้เงินด่วนหรือเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (ATM) ซึ่งก็คือเครื่องปลายทางแบบหนึ่งนั่นเอง หลายคนจะสามารถถอนเงินจากสาขาต่างกันได้พร้อม ๆ กัน ในเวลาเดียวกัน (บางทีเขียนติดกัน เป็น timesharing ก็มี)
workstationสถานีงานเป็นคำที่ใช้อธิบายสมรรถนะอันยิ่งใหญ่ของไมโครคอมพิวเตอร์ ที่สามารถทำงานพร้อมกันได้หลายงาน (multitasking) ส่วนมากจะใช้ในเรื่องของการออกแบบ (CAD) นั่นก็หมายถึงว่า สถานีงานนี้จะต้องมีหน่วยความจำขนาดใหญ่ มีหน่วยเก็บข้อมูลขนาดพิเศษ มีตัวปรับภาพชั้นยอด มีจอภาพชั้นหนึ่ง และที่สำคัญคือมีตัวประมวลผลที่ทำงานได้เร็วมาก ๆ เช่น RISC ส่วนใหญ่ สถานีงานจะใช้ระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และ โอเอส/ทู (OS/2) มีบางแห่งที่ใช้เครื่องแมคอินทอชชนิดที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง ๆ อย่างไรก็ตาม ในอีกความหมายหนึ่ง สถานีงานอาจหมายถึงเพียงไมโครคอมพิวเตอร์แต่ละตัวในระบบเครือข่าย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top