ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถั่วลันเตา

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถั่วลันเตา-, *ถั่วลันเตา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถั่วลันเตา[N] pea, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้เลื้อย มีใบย่อยสามใบ ฝักเล็กๆ คล้ายฝักถั่วแปบ เมล็ดโต ดอกสีขาว ใช้ฝักและเมล็ดเป็นอาหาร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถั่วลันเตาน. ชื่อถั่วชนิด Pisum sativum L. ในวงศ์ Leguminosae เป็นไม้เถา มีมือเกาะ ยอดและฝักอ่อนใช้กินเป็นผัก พันธุ์ฝักเล็กดอกสีขาว พันธุ์ฝักใหญ่ดอกสีชมพูอมม่วงหรือสีอื่น ๆ, ถั่วน้อย ก็เรียก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I hate peas.ฉันเกลียดถั่วลันเตา 10 Things I Hate About You (1999)
Do you want the regular peas or the Le Sueur?ลูกจะเอาถั่วธรรมดา หรือถั่วลันเตาดีละ The Gorilla Experiment (2009)
Always Le Sueur peas with lamb stew. You're right.ต้องถั่วลันเตาอยู่แล้วฮะ The Gorilla Experiment (2009)
- What if they're out of the Le Sueur?แล้วถ้าถั่วลันเตาหมดละลูก The Gorilla Experiment (2009)
- String beans.-ถั่วลันเตา Thanksgiving II (2010)
Snow pea?ถั่วลันเตาไหม? Chuck Versus the Suitcase (2010)
We've got potatoes, peas, sweet beans, decent meat loaf.เรามีมันฝรั่ง ถั่วลันเตา ถั่วเขียว เนื้ออบนุ่มๆ Pacific Rim (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถั่วลันเตา[n. exp.] (thūa lantao = thūa lantāo) EN: Holland bean ; sugar pea ; green peas ; snow peas   FR: mange-tout [m]
ถั่วลันเตาหวาน [n. exp.] (thūa lantao wān = thūa lantāo wān) EN: Sugar Snap Pea   

English-Thai: Nontri Dictionary
STRING string bean(n) ถั่วแขก,ถั่วลันเตา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top