ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถอนคำ

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอนคำ-, *ถอนคำ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนคำพูด[V] retract one's words, See also: retract one's statement, Example: ฝ่ายรัฐบาลขอให้ฝ่ายค้านถอนคำพูดที่ดูหมิ่นนายกรัฐมนตรี, Thai definition: ยกเลิกคำที่พูดไปแล้ว ให้เป็นเหมือนว่าไม่เคยพูดคำนั้นมาก่อน
ถอนคำสั่ง[V] countermand an order, See also: cancel an order, reverse an order, Example: ศาลฎีกาพิพากษาถอนคำสั่งเนรเทศคดี “โวล์ฟกัง”, Thai definition: ยกเลิกคำสั่ง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอนคำฟ้อง, ถอนฟ้องก. ยื่นคำร้องหรือคำบอกกล่าวต่อศาลแสดงความประสงค์ว่าจะไม่ดำเนินคดีที่ยื่นฟ้องไว้อีกต่อไป ในคดีแพ่งและคดีปกครองเรียกว่า ถอนคำฟ้อง ในคดีอาญาเรียกว่า ถอนฟ้อง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's why I'm gonna give him the opportunity of taking it back.นั่นคือเหตุผลที่ฉันกำลังให้โอกาส เขาถอนคำพูดไง Stand by Me (1986)
-Take it back, kid.- ถอนคำพูด ไอ้หนู Stand by Me (1986)
-Take it back, kid.- ถอนคำพูดสิ ไอ้หนู Stand by Me (1986)
-Take it back.- ก็ถอนคำพูดสิ Stand by Me (1986)
Okay, okay, I take it back. I take it back.ก็ได้ ก็ได้ ฉันถอนคำพูด ฉันถอนคำพูด Stand by Me (1986)
Now take that back.ถอนคำพูดนะ Junior (1994)
- Now take it back.- ถอนคำพูดซะ Junior (1994)
- For cryin' out loud. I take it back.- ให้ตายสิ ฉันถอนคำพูด Junior (1994)
All right, Junior, I'm sorry. I take it back.ก็ได้จูเนียร์ ฉันเสียใจ ฉันขอถอนคำพูด Junior (1994)
When a king is dishonorable, you are removed from your oath of honor.ถ้ากษัตริย์ไม่ดีก็ถอนคำสัตย์ได้ The Man in the Iron Mask (1998)
Will that lift the curse?มันจะถอนคำสาปได้มั้ย ? Ringu (1998)
I must make an offering to Yemanja so she will undo the spell.ทำเครื่องเซ่นถวายยีแมนจาให้ถอนคำสาป Woman on Top (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนคำ[v. exp.] (thøn kham) FR: se rétracter ; se dédire
ถอนคำพูด[v. exp.] (thøn khamphūt) EN: retract ; retract one's words ; retract one's statement ; talk back what one has said ; eat one's words   FR: se rétracter ; ravaler ses paroles (fam.)
ถอนคำสั่ง[v. exp.] (thøn khamsang) EN: countermand an order ; cancel an order ; reverse an order   
ถอนคำสัญญา[v. exp.] (thøn khamsanyā) EN: go back on one's promise   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
call back[PHRV] ถอนคำพูด
recant[VI] ถอนคำ, See also: กลับคำ, Syn. disown, retract
retract[VT] ถอนคำพูด, Syn. deny, disclaim, withdraw
unsay[VT] ถอนคำพูด
unspeak[VT] ถอนคำพูด, See also: ยกเลิก, Syn. unsay
withdraw[VT] ถอนคำพูด, Syn. take back, retract

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eat(อีท) vt. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน,กัดกิน,ทำลาย vi. กิน,รับประทาน,กัดกร่อน n. อาหาร -Phr. (eat one's words ถอนคำพูด,ยอมรับว่าผิด), Syn. consume
recant(ริแคนทฺ') vt.,vi. ถอนคำ,กลับคำ,กลับความเห็น,ประกาศเลิกนับถือ, See also: recantation n., Syn. withdraw,disavow,revoke
unsay(อันเซ') vt. ถอนคำ,ถอนคืน,เอากลับ
unspeakvt. ถอนคำพูด,ถอนออก,เลิกล้ม
withdrawn(วิธ'ดรอน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ draw adj. ถอนตัวออก,ถอนคำ,ยกเลิก,เลิก, See also: withdrawnness n., Syn. unsociable

English-Thai: Nontri Dictionary
abjuration(n) การยกเลิก,การล้มเลิก,การสละ,การถอนคำ
abjure(vt) ยกเลิก,ล้มเลิก,สละ,ถอนคำ
recant(vt) ปฏิเสธ,ยกเลิก,กลับคำ,ถอนคำพูด,ประกาศเลิก
recantation(n) การปฏิเสธ,การยกเลิก,การกลับคำ,การถอนคำพูด
unsay(vt) ถอนคำพูด,เอากลับคืน

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top