ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถอนกำลัง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอนกำลัง-, *ถอนกำลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอนกำลัง[V] withdraw, See also: pull sth/sb out, Example: ทหารพม่าจะถอนกำลังออกจากพื้นที่รัฐฉานหมดชุดสุดท้ายภายในวันรุ่งขึ้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Napaloni's army shall not invade Osterlich. It belongs to me!กองทัพ เนโพโลนีจะต้องถอนกำลัง ออกจาก ออสตินลิค ของฉัน The Great Dictator (1940)
All units prepare to retreat.ทุกหน่วย เตรียมถอนกำลังGhost in the Shell (1995)
Well, let's hope that Germany retreats from Poland... as quickly as you did from your mountain.อยากให้เยอรมันถอนกำลัง ออกจากโปแลนด์ เร็วอย่างที่คุณถอยลงมา จากบนเขาเลย Seven Years in Tibet (1997)
The meeting is over. Retreat to your exits.บอกเลิกการประชุมแล้วถอนกำลังไปตามทางออกของพวกคุณ The Matrix Reloaded (2003)
We still have numbers out there, Lord Marshal.-ยังไม่ได้ถอนกำลังนะครับ ท่านลอร์ด มาร์แชล The Chronicles of Riddick (2004)
Squads three to seven are on full retreat.แยกสามถึงเจ็บ ถอนกำลังหมดแล้ว Resident Evil: Apocalypse (2004)
Command all units evacuate building immediately.ให้ทุกหน่วยถอนกำลังออกจากอาคารทันที Ladder 49 (2004)
I think they intend to intimidate us, try to attack us, and... hope that the West will pull all its troops out.พวกเขาตั้งใจจะขู่โจมตีพวกเราและ... หวังว่าพวกตะวันตกจะถอนกำลังออกไป Hotel Rwanda (2004)
A United Nations source reports that the U.S. and British representatives on the Security Council will lobby for the removal of all U.N. peacekeepers from Rwanda.สหประชาชาติรายงานว่า ตัวแทนสหรัฐและอังถกษ ในสภาความมั่นคงจะให้ถอนกำลัง และถองกำลัง U.N. ออกจากราวันดา Hotel Rwanda (2004)
In 928, Dongranguk withdrew to Leaotong area.ในปี 928, ดองรานกุค ถอนกำลังจากพื้นที่ เลาทฮอง Shadowless Sword (2005)
Observer, we're on the move. Wrap out.หน่วยสอดแนม, เรากำลังไป, ถอนกำลัง Mission: Impossible III (2006)
- Evac in 90 seconds.-ถอนกำลังใน 90 วินาที Mission: Impossible III (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอนกำลัง[v. exp.] (thøn kamlang) EN: withdraw ; pull sth/sb out   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
draw off[PHRV] ถอนทหาร, See also: ถอนกำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hale(เฮล) adj. ไร้โรค,แข็งแรง,มีกำลังวังชา,ไร้ข้อบกพร่อง., See also: haleness n. vt. ดึง,ลาก,ถอน,ถอนกำลัง,นำไปสู่,haler, Syn. haul,pull,drag

English-Thai: Nontri Dictionary
decamp(vi) ถอนกำลัง,ถอนค่าย,รื้อที่พัก,หนีไป,จากไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top