ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ถอดรหัส

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ถอดรหัส-, *ถอดรหัส*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถอดรหัส(v) decrypt, See also: decipher, decode, Example: ครูในอนาคตจะต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ อันเป็นภาษาสากลภาษาเดียวที่จะช่วยถอดรหัสความรู้ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง, Thai Definition: ถอดสารลับออกเป็นภาษาสามัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ถอดรหัสก. เปลี่ยนสารที่เป็นเครื่องหมายหรือสัญญาณเป็นต้น ให้เป็นสารที่เข้าใจได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
decodeถอดรหัส [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
decodeถอดรหัส [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Decryptถอดรหัส [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They're probably decoded and copied now.พวกเขาอาจจะถอดรหัสและ คัดลอก 2010: The Year We Make Contact (1984)
oh. what about that red-chinese radio chatter? it's done.- แล้วถอดรหัสวิทยุจีนแดงแล้วยัง? Spies Like Us (1985)
a drogan's decoder wheel? they put these into cereal boxes for kids.วงล้อถอดรหัส Drogan ที่แถมมากับกล่องอาหารซีเรียล Spies Like Us (1985)
he's a repair supervisor in dia's code-breaking arm at the pentagon. wiggled into supervisor's pay through an f-section.ช่างซ่อมบำรุง นักถอดรหัสที่เพนตากอน Spies Like Us (1985)
Blair's tapes encrypted, bounced by satellite to London, then decrypted - all in minutes.เด้งผ่านดาวเทียมไปลอนดอนถอดรหัสแล้ว - ทั้งหมดในนาทีที่ The Russia House (1990)
Come to meมาหาเรา ผมไม่ได้แปลถอดรหัสอักขรจากที่เขาทำไว้ข้างซ้ายมือ In the Name of the Father (1993)
I will fight on... in the name of my father and of the truth!ฉันจะสู้ ... ในชื่อของพ่อของฉัน และของจริง! ** 5HAD03 ไม่ได้แปล ถอดรหัสอักขร ที่มีคนอัพไว้ ** In the Name of the Father (1993)
I'll switch to an encrypted channel.สลับไปที่ช่องถอดรหัส Ghost in the Shell (1995)
Get decryption people here.รับคนถอดรหัสที่นี่ Contact (1997)
We need help to receive and decode.เราต้องการความช่วยเหลือ ในการรับและถอดรหัส Contact (1997)
How long will it take to decode it? It could take forever.นานแค่ไหนก็จะใช้เวลาใน การถอดรหัสมันได้หรือไม่ Contact (1997)
We need to get the best decryption people we have.เราต้องการที่จะรับ คนถอดรหัสดีที่สุดที่เรามี Contact (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถอดรหัส[thøtrahat] (v) EN: decode ; decipher ; decrypt ; crack  FR: décoder ; déchiffrer ; décrypter ; craquer

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
code(vt) ถอดรหัสพันธุกรรม
crack(vt) ถอดรหัส
decipher(vt) ถอดรหัส, See also: แปลสัญญาณ, แปลความหมาย ภาษาโบราณ, Syn. decode, decrypt, interpret, Ant. encode, encrypt, encipher
decode(vt) ถอดรหัส, See also: ถอดความ, ตีความ, Syn. decrypt, decipher, Ant. encode, encrypt

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
characteristic(แคริคเทอริส'ทิค) adj. เป็นลักษณะเฉพาะ -n. ลักษณะเฉพาะ การรู้จำอักขระหมายถึง เทคโนโลยีในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รับรู้ความแตกต่างของรูปลักษณะตัวอักษร ต่าง ๆ ที่มนุษย์เขียนหรือพิมพ์ขึ้น โดยใช้แสงหรือสนามแม่เหล็ก แล้วถอดรหัสเป็นภาษาเครื่อง (machine language) เพื่อนำไปประมวลผลต่อไปได้ดู pattern recognition ประกอบ
code(โคด) { coded, coding, codes } n. ประมวลกฎหมาย, หลักเกณฑ์, รหัส, เครื่องหมาย. vt. ถอดรหัส, จัดเป็นรหัส, Syn. rules
coder(โค'เดอะ) n. เครื่องส่งและบันทึกรหัส, คนถอดรหัส, เครื่องเข้ารหัส
coding(โค'ดิง) n. การถอดรหัส, การแปลรหัส
cryptanalysis(คริพทะแนล'ลิซิส) n. วิธีการถอดรหัสหรือแปลข้อเขียนลับ
cryptographyวิทยาการเข้ารหัสลับหมายถึง วิชาที่ว่าด้วยการกำหนดรหัสให้แก่ข้อความต่าง ๆ ที่คนภายนอกจะไม่สามารถเข้าใจ ผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะสามารถถอดรหัสและเข้าใจความหมายได้
decipher(ดิไซ'เฟอะ) vt. แปลความหมาย, ถอดรหัส., See also: decipherability, decipherer n.
decode(ดีโคด') vt., vi. ถอดรหัส, แปลรหัส
decoder(ดีโคด'เดอะ) n. ผู้ถอดรหัส. เครื่องถอดรหัส

English-Thai: Nontri Dictionary
coding(n) การถอดรหัส, การอ่านรหัส
decipher(vt) ถอดรหัส, ถอดความ, แปลความหมาย

German-Thai: Longdo Dictionary
knacken(vt) |knackte, hat geknackt, etw.(A)| ถอดรหัส, เจาะเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างผิดกฎหมาย เช่น Die Passwörter wie 'Kitty' und 'Tokyo' kann man sich zwar leicht merken, sie sind aber eben auch genauso einfach zu knacken.

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top