ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต้องปฎิบัติตาม

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้องปฎิบัติตาม-, *ต้องปฎิบัติตาม*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At 2400 hours today, the Colonel is hereby stripped of his command and rank, and will be placed under arrest.ภายใน 2400 ชั่วโมงวันนี้ ท่านผู้พัน จะต้องปฎิบัติตามหนังสือคำสั่งนี้ และจะถูกจับกุมภายใต้สัญญานี้ Akira (1988)
We must obey the traditional rules of the Royal family.พวกเราต้องปฎิบัติตามจารีตประเพณีแห่งราชวงศ์ Episode #1.1 (2006)
You need to abide by those rules.เธอต้องปฎิบัติตามกติกา Saw III (2006)
You got to stick to the rules.นายต้องปฎิบัติตามกฎนะ The Butterfly Effect 3: Revelations (2009)
Could you remove your glasses, please, sir?โทรศัพท์ถูกดังฟัง, และดิฉันจำเป็นต้องปฎิบัติตาม Edge of Darkness (2010)
You're bound by law to follow.คุณมีหน้าที่ต้องปฎิบัติตามกฎหมาย The Calm (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
keep to[PHRV] ต้องยึดตาม, See also: ต้องปฎิบัติตาม, Syn. hold to, stick to

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top