ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต้นอ่อน

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้นอ่อน-, *ต้นอ่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นอ่อน[N] sprout, See also: seedling, sapling, Example: พ่อกำลังเพาะต้นอ่อนของหญ้าในขวดแก้ว, Thai definition: ต้นที่เพิ่งงอกออกมายังมีอายุน้อยอยู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sporelingต้นอ่อน [เฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์น] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This ivy is one tough baby.ไอวี่ต้นนี้เป็นต้นอ่อนที่แข็งแรง The Woodsman (2004)
He's got a rhythm. Slow.หัวใจเขาเต้นอ่อนมากค่ะ The Lake House (2006)
pulse is getting weaker.หัวใจเต้นอ่อนลง The Heart of the Matter (2007)
When's the light going back on?เดี๋ยวก่อน ชีพจรเต้นอ่อนมาก Aliens vs. Predator: Requiem (2007)
Like buds determined to bloomดั่งต้นอ่อนที่ต้องออกดดอก Like Stars on Earth (2007)
She's bradycardic, with severe spinal injury. Get her in the bag. Get in the crash cart.ความดัน 50/30 ชีพจรเต้นอ่อน และบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังหลายแห่ง Mayhem (2008)
We've ruined our taste buds by eating only delicacies.เราทำให้ต้นอ่อนแห่งรสชาติพินาศเพราะกินแต่ของแพงๆ เท่านั้น Episode #1.8 (2009)
There must have been a sapling, a new tree to replace the old.จะต้องมีการปลูกต้นอ่อนใหม่ ต้นใหม่แทนที่ต้นเก่า All My Children (2012)
Her pulse is weakened ready.ชีพจรเธอเต้นอ่อนมาก La O Na Makuahine (2012)
I'm just hanging some buds.ผมกำลังแขวนต้นอ่อนอยู่ Panama Red (2012)
Hangin' some buds.แขวนต้นอ่อนอยู่ Panama Red (2012)
It's weak, but he's still got a heartbeat.มันเต้นอ่อนมาก แต่เขายังมีชีพจรอยู่ John Doe (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้นอ่อน[n.] (ton øn) FR: embryon [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bud[N] ต้นอ่อน
embryo[N] ตัวอ่อนของคน, สัตว์, See also: ต้นอ่อนของพืช
seedling[N] ต้นอ่อน, See also: ต้นกล้า, กล้าไม้, Syn. plant, sapling, young plant
sprout[N] หน่อที่งอกใหม่, See also: ต้นอ่อน, Syn. bud, shoot

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cotyledon(คอท'ทะลิดเดิน) n. ใบแรกของต้นอ่อนของพืชที่มีเมล็ด., See also: cotyledonal,cotyledonary,cotyledonoid,cotyledonous adj.
embryo(เอม'บรีโอ) n. ทารกในครรภ์ระหว่าง1-8 อาทิตย์,ตัวอ่อน,ต้นอ่อนที่อยู่ในเมล็ดพืช,ระยะแรกเริ่ม, See also: embryoid adj., Syn. seed
herb(เฮิร์บ) n. ต้นไม้ที่มีลำต้นอ่อน (ไม่เป็นเนื้อไม้) ,สมุนไพร
herbal(เฮอ'เบิล) adj. เกี่ยวกับต้นไม้ลำต้นอ่อน.
rhubarb(รู'บาร์บ) n. ชื่อลำต้นอ่อนจำพวก Rheum, โกฐน้ำเต้า,ลำต้นใต้ดินของพืชดังกล่าว
root beern. เบียร์ที่ผสมน้ำสกัดจากรากเปลือกไม้และพืชลำต้นอ่อน
seedling(ซีด'ลิง) n. พืชที่ปลูกด้วยเมล็ด,พืชที่ยังสูงไม่เกิน3ฟุต,ต้นอ่อน, Syn. young plant

English-Thai: Nontri Dictionary
seedling(n) ต้นอ่อน
sprout(n) ตุ่ม,หน่อ,ต้นอ่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
microgreens (n ) ต้นอ่อนผัก ผักงอก
microgreens (n ) ต้นอ่อนผัก ผักงอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top