ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต้นตระกูล

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้นตระกูล-, *ต้นตระกูล*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้นตระกูลน. บรรพบุรุษดั้งเดิม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Claims her ancestors...ดูอย่างต้นตระกูลเธอ... To Love Is to Bury (2008)
None of my ancestors were aliens.ต้นตระกูลฉันไม่มีใครเป็นเอเลี่ยน Ben 10: Alien Swarm (2009)
The originalJohnathan Gilbert had an inventionโจนาธาน กิลเบิร์ต ต้นตระกูลคนแรก ได้ประดิษฐ์สิ่งหนึ่ง Miss Mystic Falls (2010)
Do you know anything about our ancestorJohnathan Gilbert?แล้วลุงพอรู้อะไรบ้างถึง ต้นตระกูลของเรา ปู่โจนาธาน กิลเบิร์ต Miss Mystic Falls (2010)
And the founding families and the council,ต้นตระกูล และสมาคม Rose (2010)
His family uprooted from the city, forcing him to adapt to his new surroundings.ต้นตระกูลเขาเป็นคนเมือง ซึ่งบังคับให้เขาต้องปรับตัว กับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ เขากระหายที่จะปรับตัว JJ (2010)
Little bit of an ethnic spring clean?ต้นตระกูลที่ขาวสะอาดนิดหน่อย A Lonely Place to Die (2011)
If allowed, Klaus would sire his own bloodline.หากมันทำสำเร็จ เคลาส์จะเป็นต้นตระกูลของสายพันธุ์มันเอง Klaus (2011)
There's a section on spells she did for my ancestor Johnathan Gilbert.สำหรับต้นตระกูลของฉัน/N โจนาธาน กิลเบิร์ท The Sun Also Rises (2011)
Yeah! I know. I knew your old family.รู้แล้วน่า ฉันรู้จักต้นตระกูลเธอดีเลยล่ะ Disturbing Behavior (2011)
Not really a separate species. Which is why I'd really love to hear about your heritage.แต่เราไม่ได้แบ่งแยกนะ เราถึงอยากรู้ถึงต้นตระกูลของเธอไง Asian F (2011)
A long line of Lockwood women used to keep those records back before any of them had actual jobs.ต้นตระกูลของลอกวู้ดได้จดบันทึกไว้นานมาก ก่อนที่พวกเขาจะมีงานทำจริงๆ ซะอีก 1912 (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ancestor[N] บรรพบุรุษ, See also: ต้นตระกูล, Syn. forefather, forebear
origin[N] ต้นตระกูล, See also: วงศ์วาน, บรรพบุรุษ, Syn. lineage, descent
patriarch[N] ต้นตระกูล, See also: บรรพบุรุษ, Syn. ancestor, forebear
progenitor[N] ต้นตระกูล, Syn. forebear, ancestor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
algol(แอล' กอล) n. Algo (rithmic) L (anguge) เป็นภาษาหนึ่งในการทำ programming ของระบบคอมพิวเตอร์ ย่อมาจากคำว่า ALGOrithmic Language เป็นภาษาที่ใช้ ในการเขียนโปรแกรม ปัจจุบันนี้ ภาษานี้เกือบจะไม่มีใช้แล้ว เพราะเป็นภาษาที่ค่อนข้างสลับซับซ้อน แต่ก็ถือกันว่าเป็นต้นตระกูลของ ภาษาปาสกาล (Pascal)
progenitor(โพรเจน'นิเทอะ) n. บรรพบุรุษ,ต้นตระกูล,ปฐมาจารย์,รากเง่า,ต้นฉบับ, Syn. forefather
prototype(โพร'ทะไทพฺ) n. รูปแบบแรกเริ่ม,รูปแบบดั้งเดิม,ต้นตระกูล,บุคคลเป็นตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,มูลเดิม., See also: prototypal,prototypic adj., Syn. model,original

English-Thai: Nontri Dictionary
primogenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,บรรพชน,โคตรเหง้า
progenitor(n) ต้นตระกูล,บรรพบุรุษ,ครู,ผู้เบิกทาง,ต้นฉบับ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top