ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต้นกล้า

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต้นกล้า-, *ต้นกล้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นกล้า[N] rice sprouts, See also: rice seedlings, Example: แปลงนานี้มีแต่ต้นกล้าเต็มไปหมด
ต้นกล้า[N] young plant, See also: sprout, Syn. หน่อ, กล้า, ต้นอ่อน, Example: ชาวสวนเพาะต้นกล้าแยกไว้ต่างหาก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How about a shot of wheatgrass juice?หรือจะเป็นน้ำต้นกล้าข้าวสาลีสักแก้ว Alvin and the Chipmunks (2007)
Each seedling is a little paratrooper, floating on the wind, risking everything for a safe place to land.ต้นกล้าแต่ละพลเล็ก ๆ น้อย ๆ ลอยอยู่บนลม เสี่ยงทุกอย่างสำหรับสถานที่ ที่ปลอดภัยที่จะลงจอด The Immortals (2014)
There's nothing I admire more than someone planting trees under whose shade they may never get to sit.ไม่มีอะไรที่ชื่นชมมากไปกว่า การที่ใครสักคนปลูกต้นกล้า ภายใต้ร่มเงาที่ตนเอง อาจไม่มีโอกาสได้พักพิง The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต้นกล้า[n. exp.] (ton klā) EN: rice seedling   FR: plant de riz [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seedling[N] ต้นอ่อน, See also: ต้นกล้า, กล้าไม้, Syn. plant, sapling, young plant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top