Search result for

ต่ำกว่า

(59 entries)
(0.2472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่ำกว่า-, *ต่ำกว่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่ำกว่า[V] lower, See also: below, less than, Syn. น้อยกว่า, Ant. สูงกว่า, Example: ระดับน้ำวันนี้ต่ำกว่าเมื่อวาน, Thai definition: มีปริมาณหรือมีระดับน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
inferiorต่ำกว่า, ด้อยกว่า, อยู่ใต้, ลงล่าง, ล่าง [มีความหมายเหมือนกับ caudal ๔] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subliminalต่ำกว่าขีดกักกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
subnormalต่ำกว่าปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
below parต่ำกว่ามูลค่า (ที่ตราไว้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
infraspecificต่ำกว่าระดับชนิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
short closingต่ำกว่าส่วนตกลง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Infraauricularต่ำกว่าหู [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pulse is down below 50.ชีพจรต่ำกว่า 50 ครั้งต่อนาที Last Resort (2008)
Lung cancer usually shows up lower than the seventh nerve.มะเร็งปอดโดยปกติ ปรากฎต่ำกว่าเส้นประสาทเส้นที่ 7 Last Resort (2008)
With a ship that big, he will be unable to chart a course that's less than ten parsecs.ด้วยยานขนาดใหญ่ มันเป็นการยากที่จะ กำหนดระยะการเดินทางให้ต่ำกว่า 10 พาร์เซคได้ Shadow of Malevolence (2008)
They run flights into Pyongyang, below radar.เขาเคยบินเข้าออกเปียงยาง บินต่ำกว่าเรดาห์ The Dark Knight (2008)
You're lucky to be feeling anything below the neck.คุณโชคดีที่ยังรู้สึกอะไรๆ ต่ำกว่าคอ The Dark Knight (2008)
That's okay. They can't leave for three weeks anyway.นั่นโอเคค่ะ เพราะมันจะไปได้\ ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 3 อาทิตย์ Marley & Me (2008)
It's a... Well, it is a lower clearance level. Yes.เอาเป็นว่าระดับเข้าถึงข้อมูลอาจต่ำกว่า แต่ว่าเราไม่... Burn After Reading (2008)
You've seen the models, the price is good, estimate and make your offers.30 ยูโร 30 วัน ? อย่าให้ต่ำกว่านี้ Gomorrah (2008)
Every apartment Summer rented... was offered at an average rate of 9.2% below market value.ทุกอพาร์ทเมนท์ที่ซัมเมอร์เคยเช่า คิดค่าเช่าที่ราคาเฉลี่ยซึ่งต่ำกว่าอัตราเช่าถึง 9.2% 500 Days of Summer (2009)
And I know times are a little crazy, but that's my point.รวม ๆ แล้วไม่ต่ำกว่า 400 เหรียญ The Girlfriend Experience (2009)
Faces, I'm definitely better. Faces, I'm like a B, B minus.แต่ผมจำหน้าคนได้แม่น ถ้าให้คะแนน,ไม่ต่ำกว่า B- Duplicity (2009)
Faces, I'm definitely better. Faces I'm like a B, B minus.แต่เรื่องหน้าตา ผมไม่ค่อยพลาด ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า B- Duplicity (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่ำกว่า[X] (tam kwā) EN: lower ; below ; less than   FR: moins de ; moins que ; inférieur à ; en-dessous de
ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้[n. exp.] (tam kwā mūnlakhā thī trā wai) EN: below par   
ต่ำกว่าศูนย์องศา[xp] (tam kwā sūn ongsā) EN: below zero (degree)   
ต่ำกว่าเฉลี่ย[v. exp.] (tam kwā chalīa) EN: below average   

English-Thai: Longdo Dictionary
less then(adj.) น้อยกว่า, ต่ำกว่า
exergonic(adj) ที่คายพลังงาน, ซึ่งมีพลังงานของสารผลิตภัณฑ์ต่ำกว่าของสารตั้งต้น, S. exothermic, A. endergenic, endothermic,
ice cap(n) ดินแดนที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งต่ำกว่า 50,000 ตารางกิโลเมตร เช่น บริเวณขั้วโลก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bad[ADJ] ต่ำกว่ามาตรฐาน, See also: ีไม่เป็นที่ยอมรับบ, Syn. inferior, poor, Ant. superior, good
beneath[PREP] ข้างล่าง, See also: ต่ำกว่า, ต่ำลงไป, อยู่ใต้, Syn. below, under
be below[PHRV] ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. fall below, get below
drop below[PHRV] ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. be below, fall below, get below
drop off[PHRV] ต่ำกว่า, See also: น้อยกว่า
fall below[PHRV] ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. be below, drop below, get below
fall short[PHRV] ไม่เป็นไปตามที่คาด, See also: ต่ำกว่าที่หวังไว้
get below[PHRV] น้อยกว่า (จำนวน), See also: ต่ำกว่า (จำนวน), Syn. drop below
get below[PHRV] ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. be below, drop below
hypo-[PRF] ภายใต้, See also: ต่ำกว่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anoxia(แอนออค' เซีย) n. ภาวะที่มีอ็อกซิเจนในเนื้อเยื่อร่างกายต่ำกว่าปกติ, ภาวะผิดปกติทางกายและจิตที่เนื่องจากภาวะดังกล่าว. -anoxic adj. (abnormally low amount of oxygen)
baronetn. ยศขุนนางที่ต่ำกว่าบารอนแต่เหนืออัศวิน
below(บิโล') adv.,prep. ข้างล่าง,ใต้,อยู่ข้างใต้,ต่ำกว่า,ไม่สมเกียรติของ,บนนรก, Syn. lower,underneath
beneath(บินีธ') adj.,prep. ข้างใต้,ต่ำกว่า,ภายใต้,เลวกว่า,ไม่เหมาะ,ไม่สมควร,เสื่อมเสีย,เสียศักดิ์ศร', Syn. below
certiorari(เซอ'ซีอะแร'ไร) n. หมายเรียกสำนวนคดีจากศาลชั้นต่ำกว่า
edlin(เอ็ดลิน) เป็นชื่อโปรแกรมประเภท line editor ที่รวมอยู่ในโปรแกรมระบบดอส รุ่น 5.0 หรือรุ่นต่ำกว่านี้ ถ้าเป็นรุ่น 6.0 จะไม่มีโปรแกรมนี้แล้ว (ปัจจุบันไม่มีใครใช้แล้ว) ดู editor ประกอบ
esquire(อีสไคว'เออะ) n. คำที่ใช้เติมหลังนามสกุลสุภาพบุรุษในเวลาเขียนจดหมายใช้อักษรย่อว่าEsq.,ผู้รับใช้อัศวิน,ผู้มีตำแหน่งต่ำกว่าอัศวินชั้นหนึ่ง vt. เลื่อนตำแหน่งเป็น esquire,ติดตามไปด้วย
fail(เฟล) {failed,failing,fails} vi. ส้มเหลว,ไม่สามารถ,ได้ต่ำกว่ากำหนด,สอบตก,ขาดแคลน,ล้ม,อ่อนกำลัง,เสื่อมถอย,ไม่สามารถชำระหนี้ได้,แตก,หยุด,ใช้การไม่ได้. vt. ไม่สามารถ,ทำให้ผิดหวัง,ได้น้อยกว่าที่กำหนด. -n. ความล้มเหลว. -without fail แน่นอน คำที่มีความหมายเห
failure(เฟ'เลียร์) n. ความล้มเหลว,การสอบตก,การได้ต่ำกว่าที่กำหนด,การขาดแคลน,ความเสื่อมถอย,ภาวะล้มละลาย,ผู้ที่ล้มเหลว,สิ่งที่ล้มเหลว
genie(จีนี) ย่อมาจาก General Electric Network for Information Exchange เป็นบริการตามสายซึ่งจัดไว้สำหรับการคัดลอกโปรแกรม การเล่นเกม การอภิปรายปัญหาแบบรายการสัมนาโต๊ะกลมไว้ให้ แต่ไม่ฟรี จีนีมีขนาดหรือมีสมรรถนะต่ำกว่า Compuserve แต่ก็มีค่าบริการถูกกว่า ดู Compuserve, internet และ network ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
beneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ใต้,ต่ำกว่า
beneath(pre) ข้างใต้,ใต้,ต่ำกว่า
inferior(adj) ต่ำกว่า,อยู่ใต้,ด้อยกว่า,เลว,แย่
inferiority(n) ความต่ำกว่า,ความเลวกว่า,ความด้อยกว่า,ความเป็นรอง
lower(vi,vt) ต่ำกว่า,ตกต่ำ,หย่อนลง,จมลง,ลดต่ำลง,ต่ำต้อย
subnormal(adj) น้อยกว่าปกติ,ต่ำกว่าปกติ
underneath(adv) ข้างใต้,ภายใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง
underneath(pre) ข้างใต้,ต่ำกว่า,ข้างล่าง,ซ่อนอยู่

German-Thai: Longdo Dictionary
abwarten(vt) คอยต่อไป, คอยดูต่อ เช่น Warte mal ab, bis der Preis der Kamera runtergesetzt ist. คอยดูกันต่อไปจนกว่าราคาของกล้องต่ำกว่านี้นะจ๊ะ
weniger alsต่ำกว่า, น้อยกว่า เช่น Er ißt weniger als ich. เขากินน้อยกว่าฉัน
Kurzfristreise(n) |die, pl. Kurzfristreisen| การจองและซื้อแพ็คเกจทัวร์ก่อนหน้าการเดินทางเพียงระยะสั้น เพื่อเก็งราคาแพ็คเกจทัวร์ที่ต่ำกว่าราคาที่ปรากฏในแค็ตตาล็อก (มาจากคำว่า last-minute trip หรือ last-minute travel) , See also: R. last-minute

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top