ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อเวลา

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อเวลา-, *ต่อเวลา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อเวลา[V] prolong, See also: protract, extend the time limit, prolong for more time, Syn. ยืดเวลา, ขยายเวลา, Example: กรรมการต่อเวลาการแข่งขันออกไปอีก 5 นาที เนื่องจากที่มีผู้บาดเจ็บในครึ่งแรก

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's defied space and time.เธอไม่ขึ้นต่อเวลาหรือสถานที่ Event Horizon (1997)
- Oh, that game. Overtime.อ๋อ บอล ช่วงต่อเวลาไง Nothing to Lose (1997)
That's the Perfect Attendance Award and the Punctuality Award.นี่เป็นรางวัลไม่เคยขาดเรียน และนี่รางวัลตรงต่อเวลา Rushmore (1998)
I'll take Punctuality.ฉันเอาตรงต่อเวลา Rushmore (1998)
And now the cons are a mere extra point away from overtime.ทีมนักโทษ ได้คะแนนพิเศษจากช่วงต่อเวลา The Longest Yard (2005)
- 119-120. Double overtime.- 119-120 ต่อเวลา 2 รอบแน่ะ The Pursuit of Happyness (2006)
They've scored once in stoppage time. Can they do it again?พวกเขายิงในช่วงต่อเวลาได้ พวกเขาจะยิงเพิ่มได้อีกมั้ย? Goal II: Living the Dream (2007)
But if you think that paying me compliments is gonna buy your friends any more time...แต่ถ้าคุณคิดว่า จะชวนฉันอธิบายเรื่องนี้... เพื่อต่อเวลาให้กับพวกเพื่อนๆ ของคุณแล้วละก็ Episode #2.7 (2008)
It could compromise our timeline on stage two.มันจะมีผลต่อเวลาของเรา ในขั้นตอนทีสอง The Legend (2008)
It's like, over time,มันเหมือนการต่อเวลาพิเศษ I Don't Wanna Know (2008)
My kidneys are shot. I'm living on borrowed time.ไตผมพังหมดแล้ว ฉันต่อเวลาให้ชีวิตอยู่ There's No 'I' in Team (2008)
My father was a punctual man, beholden to time.พ่อฉันเป็นคนตรงต่อเวลา Birthmarks (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อเวลา[v.] (tø wēlā) FR: proroger ; prolonger

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
punctual(พังคฺ'ชวล) adj. ตรงต่อเวลา,รักษาเวลา,ตามกำหนด,ถูกต้อง,เป็นแต้ม,เป็นจุด., See also: punctuality n. punctualness n., Syn. on time,prompt

German-Thai: Longdo Dictionary
pünktlich(adv) ตรงเวลา, ตรงต่อเวลา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top