Search result for

ต่อหน้า

(27 entries)
(0.3004 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อหน้า-, *ต่อหน้า*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อหน้า    [ADV] before, See also: in front of, to somebody's face, in the presence of, Syn. ซึ่งๆ หน้า, เฉพาะหน้า, ต่อหน้าต่อตา, Ant. ลับหลัง, Example: โจรวิ่งราวกระเป๋าและกระโดดซ้อนท้ายจักรยานยนต์ควบหายไปต่อหน้าต่อตา
ต่อหน้าต่อตา    [ADV] before, See also: in front of, in the presence of, before one's very eyes, in public eye, under the watchful, Syn. ต่อหน้า, ซึ่งๆ หน้า, เฉพาะหน้า, Ant. ลับหลัง, Example: คนร้ายกระโดดขึ้นซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หนีไปต่อหน้าต่อตาตำรวจ
ต่อหน้าธารกำนัล    [ADV] in public, See also: before a big crowd, in front of other people, Syn. ต่อหน้าสาธารณะชน, Ant. ลับหลัง, Example: เขายืนตะโกนต่อหน้าธารกำนัล, Thai definition: ตรงหน้าที่หมู่มากชุมนุมกันอยู่

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต่อหน้า, ต่อหน้าต่อตาว. ซึ่งหน้า, เฉพาะหน้า.
ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโกว. ต่อหน้าทำเป็นดี แต่พอลับหลังก็นินทาหรือหาทางทำร้าย, หน้าไหว้หลังหลอก ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
at barต่อหน้าศาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อหน้า[adv.] (tønā) EN: before ; in front of ; to somebody's face ; in the presence of   FR: devant ; en présence de ; en face de
ต่อหน้าต่อตา[adv.] (tønātøtā) EN: before ; in front of ; in the presence of ; before one's very eyes ; in public eye ; under the watchful eyes of the people   FR: devant
ต่อหน้าธารกำนัล[adv.] (tønā thārakamnan) EN: in public ; before a big crowd ; in front of other people ; publicly ; openly   FR: publiquement ; en public

English-Thai: Longdo Dictionary
malfeasance(n) การประพฤติผิดต่อหน้าที่ โดยเฉพาะที่กระทำโดยข้าราชการ, S. corruption,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
face-to-face    [IDM] เผชิญหน้ากัน, See also: ต่อหน้า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dutiful(ดิว'ทิฟูล) adj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,เชื่อฟัง,ซื่อสัตย์,น่าเคารพ
face-to ###SW. face adv. ประจันหน้ากัน,ต่อหน้า
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
malfeasance(แมลฟี`ซันซฺ) n. การทุจริตต่อหน้าที่
mc carthyism(มะคาร'ธิอิสซึม) n. การกล่าวหาว่าไม่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
panell discussionn. การอภิปรายหมู่ต่อหน้าชุมชน ในรายการโทรทัศน์ หรือวิทย
presence(เพรซ'เซินซฺ) n. การมีอยู่,การเข้าร่วม,การปรากฎ,บริเวณใกล้เคียง,การอยู่ต่อหน้า,กริยาท่าทาง,บุคคล,ภูติผีปีศาจ,สิ่งศักดิ์สิทธิ์
present(เพรส'เซินทฺ) adj. มีอยู่,ปรากฎอยู่,ปัจจุบัน,เดี๋ยวนี้,ต่อหน้า,เข้าร่วม n. เวลาปัจจุบัน,ขณะนี้,กริยาปัจจุบัน vt. เสนอ,ให้,ยื่น,มอบ,แนะนำ,นำเข้าพบ,บรรยาย,แสดงให้เห็น,เล็ง (ปืน) ,ฟ้องร้อง n. ของขวัญ, See also: presents n. เอกสารปัจจุบัน -Phr. (at pres
pro-Pref. ชอบ,สนับสนุน,ไปข้างหน้า,ก่อน,ตาม,แทน,ต่อหน้า
spectacle(สเพค'ทะเคิล) n. ภาพ,สิ่งที่ปรากฎให้เห็น,ปรากฎการณ์,ภาพที่น่าตื่นเต้น,การแสดงต่อหน้าสาธารณชน,การแสดง, spectacles แว่นตาสิ่งที่คล้ายแว่นตา, Syn. display,event,scene

English-Thai: Nontri Dictionary
dutiful(adj) ซื่อสัตย์,ซึ่งรับผิดชอบต่อหน้าที่,ทำตามหน้าที่,เชื่อฟัง
malpractice(n) การปฏิบัติผิดพลาด,การประพฤติผิด,การทุจริตต่อหน้าที่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人前では[ひとまえでは, hitomaedeha] Thai: ต่อหน้าสาธารณะ English: in front of people

German-Thai: Longdo Dictionary
schwören(vi vt) |schwor, hat geschworen| สาบานต่อหน้าศาลว่าที่พูดมาเป็นความจริง
schweigen(vi) |schwieg, hat geschwiegen| นิ่งเงียบ และ ไม่แสดงความคิดเห็น หรือ ไม่เปิดเผยในสิ่งที่รู้ หรือ ไม่ตอบ ก็เป็นได้ นะเนี่ย ตัวอย่างการใช้ คำ 1° Du solltest auf all seine Fragen schweigen! = เธออย่าได้ตอบคำถามของเขาเชียวนะ แม้จะคำถามเดียวก็เหอะ (นั่น เป็นงั้นไปได้, ยังกะในละคร แนะ ) 2° Darüber sollten wir lieber schweigen. = ผมเห็นว่า พวกเราน่าจะนิ่งเฉยกับเรื่องนี้เอาไว้ดีกว่านะ ( เพิ่มเติม, ผู้พูดแนะนำให้ทำ ดังนั้นเขาจึง ใช้กริยาเป็น sollten เช่น solltest ในตัวอย่างที่ 1 ด้วยเหมือนกัน ) 3° Sebastian, er steht schweigend vor seinen Eltern. = เซบาสเทียน, เขายืนนิ่ง ไม่พูดอะไรสักคำต่อหน้าพ่อแม่ของเขา ( กริยา Infinitiv เติมด้วย d จะทำหน้าที่เป็น Adjektiv หรือ Adverb เช่นคำว่า schweigend ในประโยค ตัวอย่าง ), See also: S. still sein, verheimlichen, A. verraten, antworten, sagen
sich benehmen(vt) |benimmt sich, benahm sich, hat sich benommen| ประพฤติตน เช่น Bitte benehmen Sie sich vor den Kindern. ขอความกรุณาคุณช่วยประพฤติตนต่อหน้าเด็กๆ

Are you satisfied with the result?

Go to Top