ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อสัญญา

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อสัญญา-, *ต่อสัญญา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต่อสัญญา[V] extend a contract, See also: renew a contract/agreement, Ant. หมดสัญญา, Example: บริษัทต่อสัญญาเช่าสำนักงานไปอีก 2 ปี, Thai definition: ยืดเวลาของสัญญาเดิมให้ยาวนาน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Respond to signal, ten-seven-niner.ตอบสนองต่อสัญญาณ 10 7 9 The Blues Brothers (1980)
Snipers, jack into device drivers. Begin controlling cardiovascular functions.หน่วยแม่นปืน, ต่อสัญญาณไปที่ระบบขับอัตโนมัติ. Ghost in the Shell (1995)
This means they have been reacting to TV signals from the 1930's.ซึ่งหมายความว่าพวกเขาได้ รับการตอบสนองต่อสัญญาณทีวี Contact (1997)
And after that in all the directories. And we will renew.เราจะต่อสัญญา กับนักเขียนทุกคนในสังกัด Swimming Pool (2003)
It's about time.มันเกี่ยวกับเรื่องของการต่อสัญญาของผม กับทางผู้จัดรายการหีบสมบัติใกล้จะหมดอายุ Mr. Monk and the Game Show (2004)
Are we at the bridge yet? WOMAN:เชื่อมต่อสัญญานรึยัง ? The Bourne Ultimatum (2007)
Please maintain visual contact.เชื่อมต่อสัญญานไว้ The Bourne Ultimatum (2007)
So you're putting face pack on to extend your contract?นายจะบอกว่าที่นายดึงหน้าเนี่ย เพื่อต่อสัญญางั้นเหรอ? Goal II: Living the Dream (2007)
Attempting cell phone link to moving target.เชื่อมต่อสัญญานมือถือ ไปยังเป้าหมายที่เคลื่อนไหว Eagle Eye (2008)
They've extended my contract another year!พวกเขาต่อสัญญาผมไปอีกปีนึงล่ะ! Sita Sings the Blues (2008)
Then more girls'll wanna hang out with us. Hence, more pledges.จากนั้นก็จะมีสาวๆอยากมาอยู่กับเราเยอะขึ้น จากนี้ไปก็ต่อสัญญาได้นานขึ้น The House Bunny (2008)
General, the uplink is complete.นายพลครับ เชื่อมต่อสัญญาณเรียบร้อย Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อสัญญา[v. exp.] (tø sanyā) EN: renew a contract ; extend a contract ; prolong a contract ; extend an agreement   FR: renouveler un contrat ; prolonger un accord

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
renew[VT] ต่อสัญญา, See also: ต่ออายุ, Syn. extend, continue

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
renew(รีนิว') vt.,vi. เริ่มใหม่,ทำใหม่,เปลี่ยนใหม่,ซ่อมแซม,เสริม,เติม,ฟื้นฟู,สร้างใหม่,ทำให้เป็นหนุ่มใหม่,ทำให้มีพลังใหม่,ต่อสัญญา,ทำให้กลับสู่สภาพเดิม, See also: renewability n. renewable adj. renewably adv. renewedly adv. renewer n. ค
renewal(รีนิว'เอิล) n. การเริ่มใหม่,การเปลี่ยนใหม่,การฟื้นฟู,การสร้างใหม่,การทำให้กลับสู่สภาพเดิม,การต่อสัญญาใหม่,การรับนิตยสารต่อ,การยืนยัน,การยืนยันคำมั่นสัญญา

English-Thai: Nontri Dictionary
renewal(n) การเปลี่ยนใหม่,การเริ่มใหม่,การสร้างใหม่,การฟื้นฟู,การต่อสัญญา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top