ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ต่อมน้ำลาย

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ต่อมน้ำลาย-, *ต่อมน้ำลาย*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
salivary glandต่อมน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, salivaryต่อมน้ำลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
labial glandต่อมน้ำลายริมฝีปาก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
anterior lingual glandต่อมน้ำลายลิ้นส่วนหน้า [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parotid salivary glandต่อมน้ำลายหน้าหู [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
parotid glandต่อมน้ำลายหน้าหู, ต่อมพาโรติด [มีความหมายเหมือนกับ parotid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, parotidต่อมน้ำลายหน้าหู, ต่อมพาโรติด [มีความหมายเหมือนกับ parotid ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parotidoscirrhus; parotidosclerosisต่อมน้ำลายหน้าหูกระด้าง, ต่อมพาโรติดกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parotidosclerosis; parotidoscirrhusต่อมน้ำลายหน้าหูกระด้าง, ต่อมพาโรติดกระด้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parotitis; parotiditisต่อมน้ำลายหน้าหูอักเสบ, ต่อมพาโรติดอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Salivary glandต่อมน้ำลาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Parotid Glandต่อมน้ำลายพาโรติด [TU Subject Heading]
Parotitisต่อมน้ำลายพาโรติดอักเสบ [TU Subject Heading]
salivary glandต่อมน้ำลาย, ต่อมสร้างน้ำลายของคนมี 3 คู่ คือ  บริเวณโคนขากรรไกร 1 คู่ ใต้ขากรรไกร 1 คู่ และใต้ลิ้นอีก 1 คู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His parotid glands aren't working.ต่อมน้ำลายเขาไม่ทำงาน Last Resort (2008)
It could be a tumor in a salivary gland.มันอาจเป็นเนื้องอกในต่อมน้ำลายก็ได้นะ Out of the Chute (2011)
And you can pick up the phone.และตัดชิ้นเนื้อจากต่อมน้ำลายพาโรทิด และก็วางสายได้ Out of the Chute (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ต่อมน้ำลาย[n. exp.] (tǿm namlāi) EN: salivary gland   FR: glande salivaire [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
parotid[N] ต่อมน้ำลายบริเวณหู, Syn. parotid gland
salivary gland[N] ต่อมน้ำลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
parotidต่อมน้ำลายข้างหู

English-Thai: Nontri Dictionary
tonsil(n) ต่อมน้ำลาย,ต่อมทอนซิล
tonsilitis(n) ต่อมน้ำลายอักเสบ,ต่อมทอนซิลอักเสบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top