Search result for

ตุ๊กตา

(61 entries)
(0.0297 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตุ๊กตา-, *ตุ๊กตา*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ตุ๊กตายางrubber doll

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตุ๊กตา[N] doll, See also: toy, Syn. ตุ๊กตุ่น, ตุ๊กตุ่นตุ๊กตา, Example: เด็กมักจะสนุกกับการเล่นกับสัญลักษณ์ เช่น การเล่นสมมติ เล่นตุ๊กตา เล่นขายของ, Count unit: ตัว, Thai definition: ของเล่นของเด็กซึ่งทำเป็นรูปคนหรือสัตว์ เป็นต้น มักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง
ตุ๊กตาล้มลุก[N] tumbler, Example: เมื่อร่างกายอ่อนเพลียเขาก็เหมือนตุ๊กตาล้มลุก, Count unit: คน, Thai definition: คนเจ็บไข้ที่ไม่ค่อยมีกำลังวังชา ประเดี๋ยวล้มนอน ประเดี๋ยวลุกนั่ง
ตุ๊กตาล้มลุก[N] rocking doll, Count unit: ตัว, Thai definition: ตุ๊กตาไม่มีขา ฐานโค้ง มีโลหะถ่วงอยู่ข้างในฐาน เมื่อผลักให้ล้มแล้วจะกลับตั้งขึ้นมาได้เอง
ตุ๊กตาเสียกบาล[N] kind of offering doll of banana bark bowl on the triangle junction or floating on the water, Example: ตุ๊กตาเสียกบาลเป็นเครื่องบวงสรวงสะเดาะเคราะห์ หรือทำขึ้นเพื่อรับเคราะห์แทนตน, Count unit: ตัว, Thai definition: ตุ๊กตาที่ใส่กระบะกาบกล้วยพร้อมทั้งเครื่องเซ่นผี แล้วนำไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือลอยน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตุ๊กตา(ตุ๊กกะ-) น. ของเล่นของเด็กซึ่งทำเป็นรูปคนหรือสัตว์เป็นต้น มักมีขนาดเล็กกว่าตัวจริง, ลักษณนามว่า ตัว
ตุ๊กตาเงาที่ปรากฏเป็นรูปคนเล็ก ๆ เป็นต้น ในแววตา
ตุ๊กตาที่รับเพลาและข้อเสือเครื่องจักรเพื่อให้เที่ยง
ตุ๊กตาชื่อเสาที่ยันขื่อคัด
ตุ๊กตาตัวอย่างที่สมมุติขึ้นมาประกอบคำอธิบายหรือวินิจฉัยเป็นต้น เช่น ตั้งตุ๊กตามาดู.
ตุ๊กตาล้มลุกน. ตุ๊กตาไม่มีขา ฐานโค้ง มีโลหะถ่วงอยู่ข้างในฐานเมื่อผลักให้ล้มแล้วจะกลับตั้งขึ้นมาได้เอง, โดยปริยายหมายถึงคนเจ็บไข้ที่ไม่ค่อยมีกำลังวังชา ประเดี๋ยวล้มนอน ประเดี๋ยวลุกนั่ง.
ตุ๊กตาเสียกบาล(-เสียกะบาน) น. ตุ๊กตาที่ใส่กระบะกาบกล้วยพร้อมทั้งเครื่องเซ่นผีแล้วนำไปวางไว้ที่ทางสามแพร่งหรือลอยนํ้า.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barbie dollsตุ๊กตาบาร์บี้ [TU Subject Heading]
Dollsตุ๊กตา [TU Subject Heading]
Miniature dollsตุ๊กตาย่อส่วน [TU Subject Heading]
Teddybearsตุ๊กตาหมี [TU Subject Heading]
Dolls, Woodenตุ๊กตาไม้ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Next to sunshine barbie.ที่อยู่ข้างๆ แม่ตุ๊กตาบาร์บี้ New Haven Can Wait (2008)
Barn, tiger, car, hammer, tree, building, cup, phone, toaster, house, doll, football, book, umbrella, bench, paper clip.โรงนา เสือ รถ ฆ้อน ต้นไม้ ตึก ถ้วย โทรศัพท์ เครื่องปิ้งขนมปัง บ้าน ตุ๊กตา ฟุตบอล หนังสือ ร่ม กิ่งไม้ คลิปหนีบกระดาษ Odyssey (2008)
You know how kids play toy soldiers in the bath?คุณก็รู้วิธีที่เด็กๆเล่นตุ๊กตาทหาร ในอ่างอาบน้ำ The Itch (2008)
We use that for training children and propping the door open when it's hot.สิ่งนั้น ? เราใช้ฝึกเด็กๆ ให้ชกตุ๊กตา Kung Fu Panda (2008)
I like the Christmas babies, Trent!ผมชอบตุ๊กตาคริสต์มาส เทรนท์ The Love Guru (2008)
A teddy bear. The passenger is a girl.ตุ๊กตาหมีนะครับ ผู้โดยสารที่ว่าก็เป็นเด็กผู้หญิงด้วย Death Note: L Change the World (2008)
All your dolls, down in the cellar.ตุ๊กตาของพี่ไง หมดเลย ที่ห้องใต้ดินน่ะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
Dolls are for little girls.ตุ๊กตามันสำหรับเด็กเล็ก... The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We could have one of the boys dress as a snowman and dance around.เราให้เด็กกลุ่มหนึ่งแต่งตัวเป็นตุ๊กตาหิมะเต้นไปรอบๆ Doubt (2008)
The snowman comes to life when an enchanted hat is put on his head.ตุ๊กตาหิมะจะมีชิวิตเมื่อได้สวมหมวกแห่งความเคลิบเคลิ้ม Doubt (2008)
I've never thought about Frosty The Snowman like that.ฉันไม่เคยคิดเกี่ยวกับเพลงตุ๊กตาหิมะในทำนองนั้น Doubt (2008)
- It should be banned from the airwaves. - So. Not FROSTY THE SNOWMAN.-มันควรจะถูกห้ามออกอากาศ ฉะนั้น ไม่ใช้เพลงตุ๊กตาหิมะ Doubt (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตุ๊กตา[n.] (tukkatā) EN: doll   FR: poupée [f] ; mascotte [f] ; peluche [f]
ตุ๊กตาบลายธ์ [n. exp.] (tukkatā Blāi) EN: Blythe ; Blythe doll   
ตุ๊กตารัสเซีย[n. exp.] (tukkatā Ratsīa) EN: russian doll ; matryoshka doll ; Russian nested doll   FR: poupées russes [fpl] ; poupées gigognes [fpl]
ตุ๊กตาส่งเสริมการขาย[n. exp.] (tukkatā song soēm kān khāi) EN: promotional character   FR: personnage promotionnel [m] ; personnage publicitaire [m]
ตุ๊กตาหมา[n. exp.] (tukkatā mā) FR: chien en peluche [m]
ตุ๊กตาหมี[n. exp.] (tukkatā mī) EN: teddy bear   FR: ours en peluche [m] ; teddy-bear [m] (vx)
ตุ๊กตาหมีพูห์[n. exp.] (tukkatā mī Phū) EN: Winnie the Pooh   
ตุ๊กตาหิมะ[n. exp.] (tukkatā hima) FR: bonhomme de neige [m]
ตุ๊กตาแม่ลูกดก[n. exp.] (tukkatā maē lūk dok) EN: russian doll ; matryoshka doll ; Russian nested doll   FR: poupées russes [fpl] ; poupées gigognes [fpl]
ตุ๊กตาไล่ฝน[n. exp.] (tukkatā laifon) EN: teru teru bōzu   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doll[N] ตุ๊กตา, Syn. toy, model
dolly[N] ตุ๊กตา (ภาษาเด็ก)
rag doll[N] ตุ๊กตาผ้า
teddy bear[N] ตุ๊กตาหมี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doll(ดอล) n. ตุ๊กตา,หญิงที่สวยงามมาก,ชายงาม,คนที่ใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.vt.,vi. แต่งตัวจนสวยพริ้ง. -Phr. (doll up แต่งตัวหรูหรา), See also: dollish adj. ดูdoll dollishly adv. ดูdoll, Syn. toy
dolly(ดอล'ลี) n. ตุ๊กตา,รถเตี้ยล้อเล็กสำหรับขนของ,รถไฟบนรางแคบ vt. เคลื่อนไปมาด้วยรถเตี้ย. vi. เคลื่อนกล้องถ่ายภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ด้วยรถเตี้ย, Syn. doll
golliwogg(โกล'ลิวอก) n. ตุ๊กตาประหลาดสีดำ,คนพิกล, Syn. galliwog
jack-in-the-boxn. กล่องของเล่นที่มีตุ๊กตาโผล่พรวดออกมาเมื่อเปิดกล่อง
kewpie(คิว'พี) n. ตุ๊กตาจ้ำม่ำตัวเล็ก ๆ
puppet(พัพ'พิท) n. หุ่น,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด,บุคคลที่ถูกครอบงำ,ตุ๊กตาตัวเล็ก ๆ -S.marionette
teddy bearn. หมีตุ๊กตาสำหรับเด็ก
tumbler(ทัม'เบลอะ) n. นักกายกรรม,นักหกคะเมนตีลังกา,ถ้วยแก้ว,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง,เครื่องทำให้แห้ง,นกพิราบจำพวกหนึ่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
doll(n) ตุ๊กตา,หญิงงาม,ชายงาม
mandarin(n) ขุนนางจีน,เจ้าสัว,ส้มจีน,ตุ๊กตาจีน,ภาษาจีนกลาง
puppet(n) ตุ๊กตา,หุ่นกระบอก,หุ่นเชิด
tumbler(n) กายกรรม,ตุ๊กตาล้มลุก,ลูกกลิ้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
life-size dollsตุ๊กตาที่มีขนาดเท่าตัวจริง
tukตุ๊กตา

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
人形[にんぎょう, ningyou] (n) ตุ๊กตา
達磨[だるま, daruma] (n) ตุ๊กตาล้มลุก

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
テルテル坊主[てるてるぼうず, teruterubouzu] (n) ตุ๊กตาไล่ฝน

German-Thai: Longdo Dictionary
Puppe(n) |die, pl. Puppen| ตุ๊กตา, See also: der Stofftier

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top