ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตีห่าง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีห่าง-, *ตีห่าง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีห่าง[V] act estrange, See also: act indifferent or distant, alienate, set apart, Syn. ตีตัวออกห่าง, Example: พักนี้ดูเหมือนว่าเขาจะตีห่างเธอออกไปเรื่อยๆ นะ, Count unit: เข้าใกล้, เข้าหา, Thai definition: ไม่คบหาสมาคมด้วยเหมือนเดิม, ไม่ใกล้ชิดเหมือนเคย, ตีตัวออกห่าง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตีห่างก. ตีตัวออกหาก, ไม่คบหาสมาคมด้วยเหมือนเดิม.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was afraid she'd drift away....และฉันอิจฉา ฉันกลัวว่าเธอจะตีห่างออกไป Brokedown Palace (1999)
In the beginning, the Kaiju attacks were spaced by 24 weeks.ในตอนแรก ไคจูโจมตีห่างกัน 24 อาทิตย์ Pacific Rim (2013)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wide(ไวดฺ) adj.,adv. กว้าง,กว้างขวาง,หลวม,ใจกว้าง,ไพศาล,ขยาย,แพร่หลาย,ห่าง,ไกล,n. ลูกคริกเก็ตที่ถูกตีห่างจากประตู, See also: wideness n., Syn. broad,far,inclusive

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top