ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตีรันฟันแทง

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีรันฟันแทง-, *ตีรันฟันแทง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีรันฟันแทง[V] fight, See also: quarrel and fight, brawl, Example: ผมขออย่างเดียวเท่านั้น อย่าเข้ามาตีรันฟันแทงกันภายในหมู่บ้านก็แล้วกัน, Thai definition: ปะทะกันด้วยอาวุธนานาชนิด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Let's just haul out our swords and start banging away at each other.ชักดาบกันออกมา ตีรันฟันแทงกันอย่างกับเด็ก ๆ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
As quartermasters, we serve our men best when we rise above the fray and see the truth from an unobstructed vantage.ในฐานะเจ้าหน้าที่ทหารฝ่ายพลาธิการ พวกเรารับใช้ผู้คนของเราอย่างดีที่สุด เมื่อไหร่ที่พวกเราเจิดจรัสเหนือเรื่องตีรันฟันแทง และมองเห็นความจริง จากความได้เปรียบที่ไม่มีอะไรขัดขวางได้ III. (2014)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bruiser(บรู'เซอะ) n. คนที่แข็งแรงสูงใหญ่,คนที่ชอบตีรันฟันแทง
gamecockn. ไก่ชน,ไก่ตี,คนที่ชอบตีรันฟันแทง

English-Thai: Nontri Dictionary
belligerent(adj) ชอบรบกัน,ชอบสงคราม,กระหายสงคราม,ชอบตีรันฟันแทง
fray(n) การทะเลาะวิวาท,การชกต่อย,การต่อสู้,การตีรันฟันแทง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top