ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตีกรอบ

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตีกรอบ-, *ตีกรอบ*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Drawing a line.แต่เธอกำลังตีกรอบกั้นสามี Mirror, Mirror (2008)
Well, that should narrow it down(! )นั่นรู้สึกว่าได้ตีกรอบ ให้แคบลงแล้ว! A561984 (2009)
And she's already limited him from doing that. It's like watching a man hang himself....และเธอก็ตีกรอบไม่ให้เค้า ได้ทำสิ่งนั้น You Don't Know Jack (2010)
Can you regress any of the data points?คุณสามาถตีกรอบให้เล็กลงได้ไหม Jacksonville (2010)
I'm gonna go plant myself in the quad, act like I don't have a care in the world, and e-mail my Professor to see when he can meet.ฉันจะตีกรอบตัวเองไว้ ทำเหมือนอย่างกับว่า ฉันไม่สนใจโลก แล้วก็อีเมลไปถามอาจารย์ว่าจะเข้าพบเขาได้เมื่อไหร่ Goodbye, Columbia (2010)
That word is off limits to you.คำนั้นมันจะตีกรอบคุณ Daddy Issues (2011)
Can you narrow that down and find out who picked up fares near Vaughn's bar and grill in the the last 72 hours?คุณช่วยตีกรอบให้แคบลง และหาว่าใครเก็บค่าโดยสาร แถวๆวานส์ บาร์แอนด์กริว ใน 72 ชั่วโมงที่ผ่านมา Sense Memory (2011)
That should help narrow down the choices.นั่นน่าจะช่วยตีกรอบให้แคบลง Sense Memory (2011)
Babysitting somehow fits into the scenario he's trying to recreate.เขากำลังตีกรอบเข้าหาเหยื่อในอุดมคติของเขา การเลี้ยงเด็กน่าจะตรงกับฉาก ที่เขาพยายามจะสร้างขึ้น The Stranger (2011)
Killing the lead investigator would draw too much attention, so he framed him.การฆ่าที่นำไปสู่การตรวจสอบนี้ สร้างความสนใจให้กับรัฐบาลมากเกินไป ดังนั้น เขาจึงตีกรอบให้แคบลง Game Change (2011)
Problem is, he does define me.ปัญหาก็คือ เค้าไม่ได้ตีกรอบให้ฉัน Feud (2013)
The four years I spent in this Glee Club defines me.เวลาสี่ปี ที่อยู่ในกลีคลับต่างหาก ที่เป็นคนตีกรอบฉัน Feud (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
frame[VT] ใส่กรอบ, See also: ตีกรอบ, วางกรอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top