ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ติดตรา

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดตรา-, *ติดตรา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Where would I pin the badge?แล้วผมจะติดตราตรงไหนล่ะ? Art Imitates Life (2008)
There's a big ceremony, and all the dads come, and they pin on our badges.พ่อของทุกคนจะต้องมาร่วมงาน ติดตราสัญลักษณ์ของเรา Up (2009)
YOU, IT SEEPS OUT OF EVERY SINGLE PORE.ติดตราประทับที่หัวไหล่ ต้องพิสูจน์ตัวเองอีกมากมาย Soul Mates (2009)
Put on the badge. And if you ever take it off again,ติดตรานั่นเสีย และถ้าเจ้าถอดมันอีกครานะ A Golden Crown (2011)
And don't think wearing a badge is going to protect you.และอย่านึกว่าการติดตรา จะช่วยปกป้องคุณ Bears Will Be Bears (2011)
When I reached manhood, my father put me in charge of all the drains and cisterns in Casterly Rock.ข้าว่าเจ้าจะเป็นลูกชายคนจับปูคนแรก ที่จะได้ติดตรานั่น The Prince of Winterfell (2012)
When we first saw Laura, she was wearing a volunteer badge for the reading train foundation.ตอนเราเห็นลอร่าครั้งแรก เธอติดตรา อาสาสมัครสำหรับมูลนิธิการฝึกอ่าน Dial M for Mayor (2012)
It's a 1.6-litre eco boost with ST badges,มันเป็นตัว 1.6 ลิตรธรมดา ที่ติดตราเอสที Episode #18.3 (2012)
I just couldn't carry that badge anymore.ฉันไม่สามารถกลับไป ติดตรานั่นได้อีกเเล้ว Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
charge[VT] ประทับตรา, See also: ติดตรา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top