ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ติดงาน

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ติดงาน-, *ติดงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ติดงาน[V] be busy, See also: be engaged, be tied up with work, be very busy with one's work, be busily engaged, Syn. ติดธุระ, Example: วันนี้เขาไม่สามารถไปไหนได้เพราะติดงานด่วน, Thai definition: มีหน้าที่การงานที่พึงกระทำ ไม่สามารถละทิ้งไปได้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hi. Sorry I'm late. I got stuck at work.หวัดดี โทษทีที่มาสาย ผมติดงานอยู่น่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
Oh, no. The old man's on call.ไม่ครับ พ่อผมติดงานน่ะ Rushmore (1998)
He had a construction job in Poughkeepsie.พ่อติดงานก่อสร้างที่พิกคีพซี่. Maid in Manhattan (2002)
My, um... double shift turned into a triple, and I just couldn't get away.ติดงานน่ะค่ะ Wicker Park (2004)
I know. I'm so sorry. I got stuck at work.ฉันขอโทษนะ ฉันติดงานน่ะ Wicker Park (2004)
I can't just leave, I have work to do. Plus, my wife has the car today.ผมคงไปไม่ได้ ผมติดงานอยู่ แล้วภรรยาผมก็เอารถไปใช้ด้วย Saw (2004)
One of her party headaches. I take mine standing up.ติดงานเลี้ยงอยู่น่ะ ผมเลยต้องมาเดี่ยว The Constant Gardener (2005)
It's just, like, I've got this wanky work thing which I can't get out of.แบบว่า พอดีผมติดงาน แล้วจะไม่ไปก็ไม่ได้น่ะ Imagine Me & You (2005)
No, I got stuck at work.ใช่ ติดงานน่ะ Purple Giraffe (2005)
I totally wanted to come. I got stuck at work again. I feel like I live there.ฉันอยากจะไปจริงๆนะ แต่ติดงานอีกแล้ว มีงานตลอดเวลาเลย Purple Giraffe (2005)
Id have a drink with you... but I gotta go to work.เอาละ ฉันไม่เมากับแกหรอก ติดงาน Big Momma's House 2 (2006)
I kinda pulled an all nighter.ผมติดงานทั้งคืน Waiting to Exhale (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ติดงาน[v. exp.] (tit ngān) EN: have work to do ; be busy ; be engaged   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top