ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตำแหน่งหน้าที่

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำแหน่งหน้าที่-, *ตำแหน่งหน้าที่*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตำแหน่งหน้าที่(n) post, See also: position, rank, Syn. ตำแหน่งงาน, Example: เขามีตำแหน่งหน้าที่สูงกว่าแต่ก่อนมาก ฉันไม่กล้าไปพบเขาหรอก, Thai Definition: ฐานะทางหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ที่ตำแหน่งหน้าที่ เช่น ที่สมุหพระกลาโหม พระราชาคณะชั้นสามัญที่พระกวีวรญาณ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[ Shrieking ]ทุกคนที่กำลังจะขึ้นหาด! แจ้งตำแหน่งหน้าที่ด้วย! King Kong (2005)
I had a source says Nightflower people... were intentionally exposed to radiation while in the tunnels.เมื่อสองวันก่อน ท่านกล่าวสุนทรพจน์... ในเรื่องที่ท่านวิพากษ์เพื่อนร่วมงาน เกี่ยวกับตำแหน่งหน้าที่ของวุฒิสมาชิกสแตฟฟอร์ด Edge of Darkness (2010)
But that source is dead now.นี่คุณกอร์ดอน เราทุกคนต่างมีตำแหน่งหน้าที่ Edge of Darkness (2010)
Honestly, it is kind of fun. You know I'm beholden by duty to convey your blasphemy to the authority...จริงๆแล้ว มันก็สนุกดี ผมทราบซึ้งในตำแหน่งหน้าที่ Hitting the Ground (2010)
But the file doesn't specify his occupation.แต่ไฟล์ไม่ได้ระบุตำแหน่งหน้าที่ Fallen (2010)
Mayor lockwood and sheriff Forbes are being relieved of their duties.นายยกเทศมนตรีล็อควูด และนายอำเภอฟอร์บส กำลังจะถูกปลด ออกจากตำแหน่งหน้าที่ The Departed (2012)
With dignified regard, Mr. McCoy, you ain't deputized.แต่ในแง่ของเกียรติภูมิ คุณไม่มีตำแหน่งหน้าที่ Episode #1.2 (2012)
If your hard-ass reputation is worth that much to you. - This is a place of work.ถ้าตำแหน่งหน้าที่การงาน มีค่ามากสำหรับคุณ The Scarecrow (2015)
I've sat back and watched all the corrupt, lazy men buy their way into this job and waste it.ผมนั่งลงและมองดูการทุจริต คอรับชั่น พวกเกียจคร้าน ซื้อตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วไม่ทำอะไร Rise of the Villains: Knock, Knock (2015)

English-Thai: Longdo Dictionary
condescend (to do something)(vt) ยอมทำ ในลักษณะที่ผู้ทำคิดว่าตนเองอยู่ในระดับทางสังคมหรือตำแหน่งหน้าที่ที่สูงกว่า แต่ยอมลดตัวลงมาทำสิ่งที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่า เช่น I had to wait almost two hours before he condescended to see us. ฉันต้องรอเกือบสองชั่วโมง กว่าเขาจะยอมออกมาพบฉัน, Syn. deign

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mantle(n) บทบาทหน้าที่, See also: ตำแหน่งหน้าที่, ความรับผิดชอบ
top(n) ตำแหน่งหน้าที่หรือคนในตำแหน่งหน้าที่ที่สูงสุด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ex officio(เอคซฺ'อะฟิชิโอ) โดยตำแหน่งหน้าที่., See also: ex officio adj.
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่, การปฏิบัติงาน, ภาระกิจ, งาน, พิธี, บทบาท, ประสิทธิภาพ, การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น, ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่, กระทำ, ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform, work, do
incumbent(อินคัม' เบินทฺ) adj. ซึ่งดำรงตำแหน่ง, ซึ่งมีหน้าที่, เป็นภารกิจ, ซึ่งวาง, พิงหรือขดอยู่ -n. ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่, See also: incum- bently adv., Syn. obligatory, lying
inductor(อินดัค'เทอะ) n. อุปกรณ์ที่ชักนำกระแสไฟฟ้าสลับ, ขดลวดชักนำ, ผู้เข้าประจำตำแหน่งหน้าที่
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง, พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
ranking(แรง'คิง) adj. (ตำแหน่ง) อาวุโส, เป็นที่เคารพนับถืออย่างมาก, มีตำแหน่งหน้าที่เฉพาะ
station(สเท'เชิน) n. สถานี, ที่ทำการ, สำนักงาน, สถานที่, ตำแหน่งหน้าที่, ฐานะ, แหล่งกำเนิด, แหล่งที่อยู่อาศัย, ฟาร์มเลี้ยงปศุสัตว์, จุดรังวัดปักเขต, เขตสำรวจ vt. ประจำ, ตั้งฐานปฎิบัติการ, ตั้งประจำ, See also: stational adj., Syn. location
tenure(เทน'เนียวเออะ) n. การครอบครอง, การครอบครองทรัพย์สิน, ระยะเวลาการครอบครอง, ฐานะมั่นคงของตำแหน่งหน้าที่., See also: tenurial adj., Syn. time, term, reign
tiara(เทีย'รา) n. ผ้าโพกศรีษะของชาวเปอร์เซียสมัยโบราณ, มงกุฎขององค์สันตะปาปา, ตำแหน่งหน้าที่และอำนาจขององค์สันตะปาปา

English-Thai: Nontri Dictionary
EX ex officio(adj) โดยตำแหน่ง, โดยตำแหน่งหน้าที่
vicarage(n) ที่อยู่ของพระคริสต์, ตำแหน่งหน้าที่ของพระคริสต์

French-Thai: Longdo Dictionary
lettre de rappel(n) |f| จดหมายไล่ออก หรือ ย้ายตำแหน่งหน้าที่การงาน

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top