ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตำแหน่งสูงสุด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตำแหน่งสูงสุด-, *ตำแหน่งสูงสุด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อธิการตำแหน่งสูงสุดของผู้บริหารในวิทยาลัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
crestสันคลื่น, ตำแหน่งสูงสุดของคลื่นน้ำ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
At the top, the Kapo, almost always a common criminal.ตำแหน่งสูงสุดคือ คาโปว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษทั่วไป Night and Fog (1956)
Under your inspired leadership, Illustra will reach new heights. So we--ภายใต้แผนการอันหลักแหลมของคุณ ห้างอิลลัสทราจะต้องก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุด, ดังนั้นเรา... Mannequin (1987)
Capitalism today commands the towering heights and has displaced politics and politicians as the new high priests and reigning oligarchs of our system.ระบบทุนนิยมทุกวันนี้นั่งบัญชาการอยู่บนตำแหน่งสูงสุด (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) แทนที่การเมืองและนักการเมือง The Corporation (2003)
Which means if your high school bio teacher told you that humans sit at the top of the food chain, he or she was dead wrong.ซึ่งหมายความว่าถ้าครูสอนชีวะมัธยมปลาย ของคุณบอกคุณว่า มนุษย์อยู่ตำแหน่งสูงสุดในห่วงโซ่อาหาร ครูคนนั้นก็ผิดมหันต์เลย Bound (2009)
Imperfect education makes the rank-and-file of revolutionists, but from time to time, a leade steps dow to them out of the highest circles:คนที่ด้อยการศึกษา จะลุกขึ้นมาปฏิวัติทันที เเเต่ในบางครั้ง ผู้นำก้าวลงจากตำแหน่งสูงสุด Na Triobloidi (2009)
Representative Binks is the highest-ranking person here.ผู้แทนบิงส์เป็นผู้ที่มีตำแหน่งสูงสุด ณ ที่นี้ The Gungan General (2009)
Executive Director Hong Tae Seong is a person with no right to be here in the first place!กรรมการบริหารฮงแทซองเป็นคนที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับตำแหน่งสูงสุด Episode #1.16 (2010)
He's very good at staying at the top.เขาอยู่ในตำแหน่งสูงสุดได้เยี่ยมเลยทีเดียว The Hot Potato Job (2011)
Ever since I reached the top, นับตั้งแต่นั้น ผมก็ก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุด The Hot Potato Job (2011)
NEWS ANCHOR 7: Promoted from a nobody to high political and military office.ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงสุดทางการเมือง และการทหาร Red Dawn (2012)
I ascend to the highest ranks of the church, ถ้าพ่อได้ขึ้นตำแหน่งสูงสุดของโบสถ์นี้ The Coat Hanger (2012)
Managing editors are the second highest ranking position at a newspaper.บรรณาธิการบริหารเป็นตำแหน่งที่สอง รองจากตำแหน่งสูงสุด ในวงการหนังสือพิมพ์ Red and Itchy (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตำแหน่งสูงสุด[tamnaeng sūngsut] (n, exp) EN: top position  FR: première place [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
top(n) จุดสูงสุด, See also: ตำแหน่งสูงสุด, Syn. peak, summit, head, tip, apex

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ceo(ซีอีโอ) ย่อมาจาก chief executive officer หรือ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตำแหน่งสูงสุดในการบริหารงานที่ใช้กันในศูนย์คอมพิวเตอร์ใหญ่ ๆ หรือหน่วยงานอื่น ๆ ทั่วไป
head(เฮด) n. ศีรษะ, ส่วนหัว, สมอง, ตำแหน่งผู้นำ, ตำแหน่งสูงสุด, จุดสุดยอด -Phr. (lose one's head อารมณ์เสีย, ตื่นเต้น) adj. ชั้นนำ, ที่หนึ่ง, สำคัญ, เกี่ยวกับหัว, ข้างหน้า vt. นำหน้า, เป็นผู้นำ, เป็นหัวหน้า, หันหน้าไปทาง, บ่ายหน้าไปทาง, ต่อหัว, จ่าหน้า vi. ไปข้างหน้า, ออกเดิ

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top