ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตาลปัตร

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตาลปัตร-, *ตาลปัตร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาลปัตร[N] talipot fan, Syn. พัดเปรียญ, พัดยศ, ตาลิปัตร, Example: ในการแห่นาค บิดาเป็นคนอุ้มบาตรและถือตาลปัตร ส่วนมารดาอุ้มไตรจีวร, Count unit: เล่ม, Thai definition: พัดใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระใช้ในพิธีกรรม เช่น ในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตรด้วย
ตาลปัตรบังเพลิง[N] a talipot fan used in the cremation of the royal family, Syn. ตาลิปัตรบังเพลิง, Example: ตาลปัตรบังเพลิง เป็นตาลปัตรที่ใช้ประดับงานศพเจ้านายชั้นสูง, Count unit: เล่ม, Thai definition: ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ ใช้ประดับสถานที่ในงานพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง นิยมทำเป็นรูปตุ๊กตาเทวดานั่งคุกเข่าถือตาลปัตรรายรอบบริเวณพระเมรุ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตาลปัตร(ตาละปัด) น. พัดทำด้วยใบตาล มีด้ามยาว สำหรับพระภิกษุถือบังหน้าในพิธีกรรมเช่นในเวลาให้ศีล ต่อมาอนุโลมเรียกพัดที่ทำด้วยผ้าหรือไหมซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้นว่า ตาลปัตร ด้วย, ตาลิปัตร ก็ว่า.
ตาลปัตรบังเพลิง(-เพฺลิง) น. ตาลปัตรที่มีลักษณะเช่นเดียวกับพัดยศของพระสงฆ์ชั้นราชาคณะ ตรงกลางเว้นช่องว่างไว้ใส่ตะเกียงหรือโคมไฟ ปักตั้งรายรอบพระเมรุชั้นพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์ชั้นสูง มีรูปเทวดานั่งคุกเข่าประคองโคนด้ามตาลปัตร, ตาลิปัตรบังเพลิง ก็เรียก.
ตาลปัตรฤๅษีน. ชื่อไม้พุ่มชนิด Opuntia cochenillifera (L.) Mill. ในวงศ์ Cactaceae กิ่งแบนอวบ ใบลดขนาดลงเป็นกระจุก ขนค่อนข้างแข็ง เป็นไม้ต่างประเทศ ปลูกเป็นไม้ประดับ.
ตาลปัตรฤๅษีชื่อปรงชนิด Cycas siamensis Miq. ในวงศ์ Cycadaceae, ปรงเหลี่ยม ก็เรียก.
ตาลปัตรฤๅษีดู กาสัก ๒.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It just turned everything upside down.ทุกอย่าง กลับตาลปัตรไปหมด Chapter Four 'The Kindness of Strangers' (2007)
- Has the world turned topsy?-โลกมันกลับตาลปัตรหรือไง Becoming Jane (2007)
but the wishes get twisted.แต่คำอธิษฐานจะกลับตาลปัตร ถ้านายขอตุ๊กตาเท็ดดี้ แบร์ที่พูดได้ Wishful Thinking (2008)
I just feel as if everything is upside down.ฉันแค่รู้สึกว่าทุกอย่างมันกลับตาลปัตร์ไปหมด Doubt (2008)
You know, it's a pretty upside down world when this guy's the one picking up on the emotional nuances around here.รู้มั้ย, มันเหมือนโลกกลับตาลปัตร เมื่อ ผู้ชายคนนี้ อารมณ์เปลี่ยนแปลไป Chuck Versus the Best Friend (2009)
Things went sideways when McKeavy died.เรื่องมันกลับตาลปัตร ตั้งเเต่เเม็คเควี่ตาย Balm (2009)
Tables were reversed...เรื่องกลับตาลปัตร... Smite (2009)
We both know why shit's upside down.พวกเราทั้งคู่ต่างรู้ว่าเรื่องระยำนี้มันกลับตาลปัตร Fa Guan (2009)
Upside down and I can't stop it nowโลกกลับตาลปัตร ฉันต้องปล่อยเลยตามเลย Alice in Wonderland (2010)
The shoe on the other foot.สถาณการณ์มันพลิกกลับตาลปัตร Burlesque (2010)
Everything's shit side up, sweetheart.เรื่องทุกอย่างกลับเหี้ยตาลปัตร ที่รัก June Wedding (2010)
Well, they got scared 'cause shit went south.เอาล่ะ พวกเขาเกิดปอดแหกขึ้นมา เพราะเรื่องเหี้ยมันกลับตาลปัตร Lochan Mor (2010)

English-Thai: Longdo Dictionary
the shoe is on the other footสถานการณ์กลับตาลปัตร, S. the circumstances are reversed; a change of places has occurred.,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topsy ###SW. turvy (ทอพ'ซ'เทอ'วี) adv. กลับตาลปัตร,กลับหัวกลับหาง,ยุ่งเหยิง,สับสน. n. ภาวะยุ่งเหยิง,ความสับสน

English-Thai: Nontri Dictionary
reverse(adj) กลับด้าน,กลับตรงกันข้าม,กลับตาลปัตร

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top