ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตารางไมล์

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตารางไมล์-, *ตารางไมล์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางไมล์[CLAS] square mile

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
600 square miles of waterways in Miami.ในไมอามี่มีพื้นที่ที่เป็นแม่น้ำถึง 600 ตารางไมล์นะ Lost Son (2004)
The coast guard is searching 100 square miles of the ocean.ยามชายฝั่งกำลังค้นหา 100 ตารางไมล์ในมหาสมุทร Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
Over three square miles, 259 structures-- the weapons could be hidden anywhere on the facility.ขนาด 3 ตารางไมล์ อาวุธอาจถูกซุกซ่อน ไว้ที่ไหนสักแห่งในบริเวณนั้น Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
IWO JIMAเต็มไปด้วยหินและเถ้าภูเขาไฟขนาด 8 ตารางไมล์ Iwo Jima (2010)
Over 5,000 square miles of desert.กว่า 5,000 ตารางไมล์ของทะเลทราย Rite of Passage (2010)
Local watch commander locked down a 5-square-mile grid and there's an APB on the car.เจ้าหน้าที่สังเกตุการณ์ในท้องที่ ปิดล้อมพื้นที่ในระยะ 5 ตารางไมล์ และมี APB บนรถนั่น The Longest Night (2010)
Less than 300,000 people living on 120 square miles.มีประชากรน้อยกว่า 3 แสนคน อาศัยอยู่ในพื้นที่ 120 ตารางไมล์ The San Lorenzo Job (2010)
The guys like this, hardcore guys, pros, 90 percent of them emanate from a one-square-mile neighborhood called Charlestown.คนพวกนี้ฮาร์ดคอร์ มือโปร 90เปอร์เซ็นต์ของมัน อยู่ใน1ตารางไมล์นี้ เรียกว่า ชาร์ลส์ทาวส์ The Town (2010)
A 100-square-mile devil's trap.กับดักปีศาจขนาด 100 ตารางไมล์ Frontierland (2011)
L.A. is over 500 square miles.คนร้ายอาจจะอยู่ไหนก็ได้ แอลเอกว้างตั้ง 500 ตารางไมล์ Sense Memory (2011)
All 4,000 square miles of it? That's your big break?พื้นที่ตั้ง 4,000 ตารางไมล์ นายจะไปหาเจอได้ยังไง? Once Upon a Time... (2011)
We've tasked a small target area, only two square miles, so our window's less than 15 seconds, starting in ten.เป้าหมายของเรามีขนาดเล็กครับ แค่ 2 ตารางไมล์ ดังนั้นช่องสัญญาณของเราไมล์จะน้อยกว่า 15 วินาที จะเริ่มใน 10 วินาทีนี้แล้วครับ Lange, H. (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top