ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตารางเซนติเมตร

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตารางเซนติเมตร-, *ตารางเซนติเมตร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ตารางเซนติเมตร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ตารางเซนติเมตร*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางเซนติเมตร[CLAS] square centimetre, See also: square centimeter, Example: เขาสร้างแบบจำลองบ้านขนาด 60 ตารางเซนติเมตร, Thai definition: ลักษณนามของมาตราวัดที่มีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับ 1 ใน 100 ของ 1 เมตร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
บาร์ ๑น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ บาร์มีค่าเท่ากับ ๑๐๖ ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๕ นิวตันต่อตารางเมตร
มิลลิบาร์น. หน่วยวัดความกดอากาศ ๑ มิลลิบาร์มีค่าเท่ากับ ๑,๐๐๐ ดายน์ต่อตารางเซนติเมตร หรือ ๑๐๐ นิวตันต่อตารางเมตร.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Barn, bบาร์น, หน่วยพื้นที่ภาคตัดขวางของอะตอม นิวเคลียส อิเล็กตรอน และอนุภาคอื่นๆ ที่แสดงโอกาสในการเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ 1 บาร์น มีค่าเท่ากับ 10–24 ตารางเซนติเมตร (ดู cross section ประกอบ) [นิวเคลียร์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตารางเซนติเมตร[n. exp.] (tārāng sēntimēt) EN: square centimetre = square centimeter (Am.)   

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top