Search result for

ตามหลัง

(37 entries)
(0.0422 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามหลัง-, *ตามหลัง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามหลัง[V] follow, See also: come (/go) after, tag along behind somebody, Example: ความเจริญทางการศึกษาของประเทศไทยยังคงตามหลังต่างประเทศอยู่มาก, Thai definition: ไปหรือมาข้างหลังหรือภายหลังโดยลำดับของสิ่ง หรือเหตุการณ์ที่มีมาก่อน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No. He was supposed to be behind us.เขาควรจะตามหลังเรามา 24: Redemption (2008)
Imagine being followed undercover by an elephant!ลองนึกภาพนักสืบเดินตามหลัง โดยช้าง The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
If you leave me, I shall walk straight out behind you, and, if you won't take me with you wherever you go,ถ้าคุณทิ้งผม ผมจะเดินตามหลังคุณไป และถ้าคุณไม่ให้ผมไปกับคุณ ไม่ว่าที่ไหนที่คุณไป The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
- if he's coming after you. - Yeah.ตอนที่เขาตามหลังคุณ ใช่ Five the Hard Way (2008)
Sir, there's a hostile Mantis craft coming up behind us.ท่านครับ.. มียานแมนทิสของศัตรู กำลังตามหลังเรามาครับ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Just remember, we're right behind you.แค่จำไว้ว่า, ผมจะตามหลังคุณไป Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Fundiswa, you just stay back.Fundiswa คุณตามหลังมา. District 9 (2009)
- Where's your dad?- พ่อตามหลังผมมาตลอด 2012 (2009)
Marcus Aurelius had a servant walk behind him as he made his way to the roman time square.มาร์คัส ออเลียสจะมีผู้ติดตามคอยเดินตามหลัง ในขณะที่เดินไปในจตุรัสโรแมนไทม์ Law Abiding Citizen (2009)
They're right behind usพวกมันตามหลังมาทางขวา Invitation Only (2009)
- You left right when he did.-คุณออกไปตามหลังเขาทันที The Age of Dissonance (2009)
A minivan pulls up behind me.มีรถตู้วิ่งตามหลังฉันมา Balm (2009)

English-Thai: Longdo Dictionary
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be behind[PHRV] ตามมาข้างหลัง, See also: ตามหลังมา, Syn. lag behind
come after[PHRV] ไล่ตาม (เพื่อโจมตี), See also: ตามหลัง (เพื่อโจมตี), Syn. be after, come for, get after, keep after, make after
drop astern[PHRV] อยู่ข้างหลัง, See also: ตามหลัง, Syn. fall astern
fall behind[PHRV] ไล่ตามไม่ทัน, See also: ตามหลังอยู่
go behind[PHRV] ตามหลัง
place behind[PHRV] ตามหลัง, See also: อยู่ข้างหลัง, Syn. place in, put in
succeed[VT] ตามหลัง, See also: ตามมา, มาภายหลัง, Syn. come after, follow, ensue
stay behind[PHRV] ยังตามมาทีหลัง, See also: ตามหลังมา, Syn. keep behind, remain behind

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a:A: Drive A ไดรฟ์เอ หมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
adscript(แอด' สคริพท) adj., n. เขียนตามหลัง, อักษรที่เขียนตามหลัง
apple iii(แอปเปิลทรี) เป็นชื่อเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ชุดแอปเปิลที่ผลิตตามหลังชุดทู แต่แล้วก็ต้องยกเลิก เพราะไม่ติดตลาด ปัจจุบันแทบจะไม่มีใครใช้คอมพิวเตอร์ชื่อนี้อีกแล้ว (ดู Apple II ประกอบ)
appositive(อะพอซ'ซิทิฟว) n. คำหรือวลีที่อยู่เคียงข้างกัน. -adj. ซึ่งวางเคียงข้างกัน,ซึ่งเคียงข้าง (ตามหลัง) นามหรือวลีที่มันขยายความ
c:หน่วยบันทึกซีหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกแข็งที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ในปัจจุบัน มักจะมีหน่วยบันทึกอย่างน้อยสองหน่วย คือ หน่วยบันทึกA: และหน่วยบันทึก C: หน่วยบันทึก C: มักนิยมใช้เรียกฮาร์ดดิสก์ซึ่งจะมีความจุมากกว่าหน่วยบันทึก A: มาก จึงมักใช้ C: เป็นที่เก็บโปรแกรมต่าง ๆ ตั้งแต่โปรแกรมระบบจนถึงโปรแกรมสำเร็จ (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังตัว C เสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)
come(คัม) {came,come,coming,comes} vi. มา,เข้ามา,ปรากฎ,มาถึง,บรรลุถึง,เกิดขึ้น,กลายเป็น,จะมาอีก,เป็นรูปร่าง,มี -vt. กระทำ, See also: Phr. (come about เกิดขึ้น,ปรากฎขึ้น) . Phr. (come across พบ (โดยบังเอิญ)) Phr. (come after ตามหา สืบมรดก ตามหลัง)
data cardบัตรข้อมูลหมายถึงบัตรคอมพิวเตอร์ที่ใช้ เจาะเป็นรหัสแสดงถึงตัวอักขระต่าง ๆ อาจเป็นตัวเลข ตัวอักษร หรืออักขระพิเศษ เพื่อให้คอมพิวเตอร์อ่านเข้าไปเก็บในหน่วยความจำ บัตรข้อมูลนั้น เราสามารถใช้ได้ทั้ง 80 คอลัมน์ของบัตร (แต่บัตรที่เป็นบัตรชุดคำสั่ง ที่เรียกว่า program card นั้น ใช้ได้เฉพาะคอลัมน์ 7 ถึง 70) เมื่อส่งเข้าประมวลผลในคอมพิวเตอร์ บัตรข้อมูลจะต้องส่งตามหลังบัตรชุดคำสั่งเสมอดู card code ประกอบ
dialog boxกรอบสนทนาหมายถึงวินโดว์เล็ก ๆ มี ลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่จะปรากฏขึ้นมาบนจอภาพเพื่อถามหาข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนที่จะนำคำสั่งไปปฏิบัติ เช่น ในโปรแกรมพิมพ์เอกสาร ถ้าสั่งเริ่มแฟ้มข้อมูลใหม่ ก็จะมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ถามว่าต้องการกำหนดหน้าเป็นขนาดใด กั้นขอบซ้าย ขวา บน ล่างเข้ามาเท่าใด มีจำนวนกี่หน้า เมื่อตอบคำถามต่าง ๆ แล้ว จึงกดปุ่ม OK กรอบสนทนานี้ก็จะหายไป พร้อมกับที่คอมพิวเตอร์นำความต้องการนั้นไปปฏิบัติ (อนึ่ง กรอบสนทนาจะปรากฏบนจอภาพทุกครั้งที่เลือกรายการคำสั่งที่มี....ตามหลัง เช่น คำสั่ง new... ใต้เมนู FILE)
dog(ดอก) {dogged,dogging,dogges} n. สุนัข,หมา,ชายที่น่าชัง vt. ติดตาม,ตามหลัง,ไล่ตาม. -Phr. (go to the dogs เสื่อม,เสื่อมโทรม) .
drive aA:ไดรฟ์เอหมายถึง ชื่อหน่วยบันทึกหน่วยแรกของเครื่องคอมพิวเตอร์ตระกูลไอบีเอ็ม หรือเครื่องเลียนแบบ (compatibles) เมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องจะเข้าไปดูในหน่วยนี้ก่อน หากไม่พบสิ่งใด ๆ จึงจะย้ายไปดูหน่วยบันทึกอื่นต่อไป หน่วยที่สองจะนิยมเรียกกันว่า B: และหน่วยจานบันทึกแข็งหรือฮาร์ดดิสก์ มักจะถูกกำหนดให้เป็น C: (เวลาเขียน ต้องมีเครื่องหมาย : ตามหลังเสมอ จึงจะหมายถึงหน่วยบันทึก)

English-Thai: Nontri Dictionary
aftermath(n) ผลตามหลัง,ควันหลง
follow(vt) ทำตาม,ตามหลัง,เชื่อฟัง,ติดตาม,เนื่องมาจาก
heel(vt) ใส่ส้นรองเท้า,ตามหลัง
successive(adj) ตามหลัง,ตามลำดับ,ต่อเนื่อง
tandem(adv) ตามกันไป,เรียงตามหลังกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top