ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตามบุญตามกรรม

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามบุญตามกรรม-, *ตามบุญตามกรรม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตามบุญตามกรรม[ADV] to one's fate, See also: at the mercy of nature, Example: เขาปล่อยชีวิตไปตามบุญตามกรรม โดยไม่สนใจสิ่งรอบข้าง, Thai definition: ตามแต่จะเป็นไปหรือนำพาไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตามบุญตามกรรมว. ตามแต่จะเป็นไป.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So just cut him loose and put him back on the street.ปล่อยเขาไปซะ ...ทิ้งไว้ตามบุญตามกรรม Body of Lies (2008)
Listen, I know this all seems a little haphazard, all right?ฟังนะ ฉันรู้ว่าทั้งหมดนี้ดูเหมือน ดูตามบุญตามกรรมไปหน่อย ใช่มั๊ย Remember the Titans (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามบุญตามกรรม[adv.] (tāmbuntāmkam) EN: to one's fate ; at the mercy of nature   FR: au hasard

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
half-assedadj. ส่งเดช,ตามบุญตามกรรม,ไม่ได้วางแผนเต็มที่,ไม่สมบูรณ์
hit-or-missadj. ตามบุญตามกรรม,ไม่ระมัดระวัง, Syn. haphazard
random(แรน'เดิม) adj. โดยการสุ่ม,ส่งเดช,ไม่เลือก,เป็นไปโดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามโอกาส. adv. โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม -Phr. (at random โดยการสุ่ม,ตามบุญตามกรรม), See also: randomly adv. randomness n., Syn. haphazard,chance

English-Thai: Nontri Dictionary
haphazard(adj) โดยบังเอิญ,ตามบุญตามกรรม,ตามยถากรรม,ส่งเดช
HAPPY-GO-happy-go-lucky(adj) ตามยถากรรม,ตามบุญตามกรรม,สบายอกสบายใจ
random(adj) ส่งเดช,ตามเรื่อง,ตามบุญตามกรรม,โดยบังเอิญ
slipshod(adj) ไม่เรียบร้อย,ขาด,หละหลวม,ตามบุญตามกรรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top