ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตามตาราง

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามตาราง-, *ตามตาราง*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-Will you see to that I won't lose my place in line?- งานชั้นคงเป็นไปตามตารางนะค่ะ Gattaca (1997)
I'm inspired to get us back on schedule.ผมจะทำให้เราเดินทางตามตารางเวลาเดิม Around the World in 80 Days (2004)
THIS IS JUST SO DECADENT.แค่ทำตามตารางงานนี้ Family/Affair (2007)
Departure on schedule.ออกตรงตามตาราง The Arrival (2008)
But according to his schedule, his last class started at 6:00.แต่ตามตารางแล้ว ชั่วโมงสุดท้ายที่เขาสอนเริ่มตอน 6 โมง Bound (2009)
Going back to earth on the stones unscheduled?กลับไปที่โลกด้วยหิน ไม่ตามตารางเวลา Subversion (2010)
Based on that delivery schedule, that dope shipment's set to leave for Stockton today at 1:00.ตามตารางการจัดส่งสินค้า การขนส่งยาเสพติดพวกนั้น จัดส่งไปยังเรือนจำกลางสต็อคตัน ในเวลาบ่ายโมงของวันนี้ The Push (2010)
Trash men-- they come every other day, and then it's off to the landfill, body never to be seen.รถขนขยะ- - พวกเขามา ตามตารางกำหนด แล้วนำขยะไปทับถม ในหลุมขยะต่อไป The Body and the Bounty (2010)
What? Really?แผนตามตาราง No Ordinary Sidekick (2010)
Hey, if you don't want to resign as of this month, you make sure that he sticks with his schedule.ถ้านายไม่อยากตกงาน ไปจัดการให้เค้าทำตามตารางเลย Episode #1.9 (2010)
Go to your scheduled rehearsals this afternoon.ให้ไปซ้อมตามตารางบ่ายนี้ Black Swan (2010)
Driving my regular route, and then I...ขับรถตามตารางงานปกติ จากนั้นผม... And Then There Were None (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามตาราง[n. exp.] (tām tārāng) FR: selon l'horaire ; d'après l'horaire

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
on schedule[IDM] ตามตาราง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dot matrix printerเครื่องพิมพ์แบบจุดส่วนมากเรียกกันสั้น ๆ ว่า dot matrix หรือ dot printer หมายถึง เป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot printer ดู printer ประกอบ
dot printerเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์ชนิดหนึ่ง ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น คุณภาพของเครื่องพิมพ์นั้น จึงวัดกันเป็นจำนวนจุดต่อนิ้ว ยิ่งเครื่องพิมพ์มีคุณภาพ ก็ต้องยิ่งมีจำนวนจุดต่อนิ้วมากมีความหมายเหมือน dot matrix printerดู printer ประกอบ
wire printerเครื่องพิมพ์แบบเข็มเป็นเครื่องพิมพ์ หรืออุปกรณ์แสดงผลของคอมพิวเตอร์แบบกระทบ (impact printer) กล่าวคือ ใช้เข็มตอกลงบนกระดาษ ทำให้ผลที่ออกมาดูเป็นจุดเรียงไปตามตารางรูปสี่เหลี่ยม มักจะเป็นขนาด 5x7, 7x7, หรือ 7x9 จุดเหล่านี้จะรวมกันเป็นตัวอักขระที่เป็นรูปและขนาดที่ต้องการ สำหรับเส้นโค้งนั้นเครื่องพิมพ์ชนิดนี้ ทำไม่ได้ดีนัก แต่หากมีจุดเรียงกันได้ละเอียดเท่าใด เส้นโค้งก็จะดูดีขึ้นและตัวอักษรก็จะดูสวยงามขึ้น บางทีเรียก wire matrix printer

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top