Search result for

ตามขั้นตอน

(18 entries)
(0.1457 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตามขั้นตอน-, *ตามขั้นตอน*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We need to paralyze her to do this procedure.เราจำเป็นต้องทำให้เป็นอัมพาต เพื่อที่จะทำตามขั้นตอนนี้ Birthmarks (2008)
House wants you to do the procedure.เฮาส์ต้องการให้\ คุณทำตามขั้นตอน Emancipation (2008)
We need to work on our own boring procedures and figure out a strategy to find Grievous.เราต้องทำตามขั้นตอนน่าเบื่อนี่ และหามาตรการจับตัวกรีวัส Rookies (2008)
Miss Taylor. Agent Pierce.ฉันรู้ว่าคุณไม่พอใจที่ฉันไม่ได้ทำตามขั้นตอน Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
By the time the FBI wades through their procedures and red tape, it's going to be too late.ถึงตอนนั้นเอฟบีไอคงทำตามขั้นตอนของเขา และมันคงจะสายเกินไป Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
You're kidding, right?ผมแค่ต้องทำตามขั้นตอนน่ะครับ Sex and Violence (2009)
You follow me?ระบบปฏิบัติตามขั้นตอน Negro Y Azul (2009)
THEY HAVE INSTRUCTIONS TO WAIT FOR US AND THE M.E.ไม่มี ตามขั้นตอนต้องรอแพทย์ก่อน Zoe's Reprise (2009)
And i'd have to say that this is one of them, where it seems every single logical step we take leads to the most bizarre place.ผมต้องพูดว่า มันคือหนึ่งในพวกนั้น ซึ่งมันดูบริสุทธ์มากๆ ตามขั้นตอนที่พวกเราทำแล้ว มันนำมาไปสู่เรื่องแปลกประหลาดมากที่สุด Desert Cantos (2009)
But I can get a special procedural order to--แต่ฉันสามารถออกคำสั่ง ตามขั้นตอนพิเศษที่จะ... Night of Desirable Objects (2009)
And that's him clearing the diplomatic checkpoint.และนั่น เขากำลังปฏิบัติตามขั้นตอน ขอผ่านจุดตรวจ The Bond in the Boot (2009)
Everybody move in an orderly fashion This is an emergencyให้ทุกคนปฎิบัติตามขั้นตอน\ นี่เหตุด่วน Monsters vs. Aliens (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตามขั้นตอน[X] (tām khan tøn) EN: following the procedures ; step by step ; in regular stages   FR: selon les procédures ; étape par étape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
batch fileแฟ้มคำสั่งรวมหมายถึง แฟ้มพิเศษที่ใช้เก็บคำสั่งระบบที่ต้องการใช้ เพื่อสั่งให้เครื่องทำงานให้ ถ้ามีแฟ้มข้อมูลนี้เก็บไว้ คอมพิวเตอร์จะปฏิบัติการตามขั้นตอนในคำสั่งที่บรรจุอยู่ในแฟ้มนี้ทันทีที่เริ่มเครื่องใหม่ (boot) แฟ้มข้อมูลประเภทนี้จะใช้นามสกุล (file tpe) ว่า .bat เช่น autoexec.bat เป็นต้น
control unitหน่วยควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit) หน่วยควบคุม มีหน้าที่ควบคุมการทำงานทั้งหมด กล่าวคือ ควบคุมการทำงานของหน่วยคำนวณและตรรกะ ควบคุมการรับ/ส่งข้อมูลระหว่างหน่วยความจำหลัก (main memory) กับหน่วยความจำในหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ติตต่อและควบคุมการทำงานของหน่วยรับข้อมูลและแสดงผล (input/output unit) เป็นต้นว่า รับข้อมูลเข้ามาเก็บในหน่วยความจำ ปฏิบัติตามคำสั่งในโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง รวมทั้งจัดการให้การทำงานเป็นไปตามขั้นตอน และแสดงผลตามคำสั่งด้วยดู central processing unit ประกอบ
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
orderly(ออร์'เดอลี) adj.,adv. มีระเบียบ,มีวินัย,รักษาวินัย,เกี่ยวกับคำสั่ง,ตามลำดับ,ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ทั่วไป,ทหารที่ส่งคำสั่ง,เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat,proper
scale 2(สเคล) n. การแบ่งเป็นชั้น ๆ ,การแบ่งเป็นขีด ๆ ,มาตราส่วน,มาตราส่วนแผนที่,มาตราการนับ,ไม้บรรทัดที่มีเส้นแบ่ง,เครื่องวัดที่มีเส้นแบ่ง,ระดับเสียง,ระดับชั้น,อัตรา,ความใหญ่เล็ก,ระบบเลื่อนชั้น,ขั้นบันได vt. ขั้นบันได,ปีนไต่,บรรลุผล,ทำตามขั้นตอน,วัดตามขั้นตอน,วัดด้วยไม้บรรทัด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top