ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตั้งเค้า

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งเค้า-, *ตั้งเค้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งเค้า[V] forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตั้งเค้า[V] forecast, See also: brew, predict, foretell, foresee, Syn. ส่อเค้า, ส่อ, ส่อแสดง, Example: เมฆตั้งเค้าว่าจะเกิดพายุใหญ่, Thai definition: เริ่มแสดงท่าทีให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งเค้าก. เริ่มแสดงให้รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น เช่น ฝนตั้งเค้า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're seeing some bad weather over Canaveral.อากาศเหนือคานาเวรัสตั้งเค้าไม่ดี The Day After Tomorrow (2004)
That looks like rain clouds over Bisbee.ดูเหมือนเมฆฝนตั้งเค้าแถว บิสบี อยู่นะ 3:10 to Yuma (2007)
Now that the rains are coming?ฝนกำลังตั้งเค้าอยู่นั่น 3:10 to Yuma (2007)
Oh, rain clouds.ฝนตั้งเค้าแล้ว The Lazarus Project (2008)
I would have seen the signs if I'd been there.ฉันคงเห็นพายุที่ตั้งเค้า ถ้าได้ไปอยู่ที่นั่น Bride Wars (2009)
Ah. There's a good storm brewing.อืม พายุตั้งเค้ามาแรง Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งเค้า[v.] (tangkhao) EN: forecast ; brew ; predict ; foretell ; foresee   FR: annoncer ; présager

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
brewingn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
brewisn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top