ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตั้งอยู่บน

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งอยู่บน-, *ตั้งอยู่บน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The system is based on the rules of a building.ระบบนี้ตั้งอยู่บนกฏของสิ่งก่อสร้าง The Matrix Reloaded (2003)
So the decisions they make come from not the reality that exists in the world.ดังนั้น การตัดสินใจของผู้บริหารบรรษัท จึงไม่ได้ตั้งอยู่บนความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ทั่วโลก The Corporation (2003)
It is the case in every period of history where injustice based on falsehoods based on taking away the right and freedoms of people to live and survive with dignity that eventually when you call a bluff the tables turn.ในทุกช่วงเวลาของประวัติศาสตร์ที่มีความไม่ยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนความเท็จ ตั้งอยู่บนการพรากสิทธิและเสรีภาพไปจากประชาชน The Corporation (2003)
- Everything can go up.ฉันไม่ชอบบ้านกล่องที่ตั้งอยู่บนทราย Golden Door (2006)
That's like the difference between an ice cube floating in a glass of water, which when it melts doesn't raise the level of water in the glass, and a cube that's sitting atop a stack of ice cubesคล้ายกับความแตกต่างระหว่างน้ำแข็งที่ลอยอยู่ในแก้วน้ำ ที่เมื่อมันละลายมันไม่ได้เพิ่มระดับน้ำ กับน้ำแข็งที่ตั้งอยู่บนน้ำแข็งก้อนอื่นที่ซ้อนทับกันขึ้นไป An Inconvenient Truth (2006)
But when the warnings are accurate and based on sound science, then we as human beings, whatever country we live in, have to find a way to make sure that the warnings are heard and responded to.แต่เมื่อการเตือนนั้นมีความแม่นยำ และตั้งอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่สมเหตุผล ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ ไม่ว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศไหน จะต้องหาหนทางที่จะแน่ใจได้ An Inconvenient Truth (2006)
Because haute cuisine is an antiquated hierarchy built upon rules written by stupid old men.เพราะการทำอาหารขั้นสูง มีการแบ่งชนชั้นแบบโบราณ ซึ่งตั้งอยู่บนกฎที่เขียนโดยไอ้แก่โง่ๆ Ratatouille (2007)
That is very imaginative, counsellor, but it's not based in reality at all.นั่นเป็นความคิดเพ้อเจ้อนะคุณทนาย แต่มันไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริงเลย Mr. Brooks (2007)
If the vertical thread is on top, it's a one.ถ้าเส้นแนวตั้งอยู่บน นั่นคือเลข 1 Wanted (2008)
On the delta of the Ganges and Brahmaputra,เพราะตั้งอยู่บนพื้นที่สามเหลี่ยม ปากแม่น้ำคงคาและพรหมบุตร Home (2009)
You're prioritizing based on some sort of random code,การลำดับความสำคัญของคุณ มันตั้งอยู่บนความแรนดอม Invasion (2009)
What is the basis for this plan?แผนการนี้ตั้งอยู่บนหลักการอะไรคะ? Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตั้งอยู่บน[v. exp.] (tangyū bon) EN: be based on ; be built on ; fe formed on   FR: être basé sur ... ; être fondé sur ... ; reposer sur ... ; s'articuler autour de ...

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base on[PHRV] ตั้งอยู่บน, See also: ยึดเป็นหลัก, Syn. found on, ground on
base upon[PHRV] ตั้งอยู่บน, See also: ยึดเป็นหลัก, Syn. found on, ground on
build on[PHRV] ตั้งอยู่บน, See also: ยึด(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐาน, Syn. build upon
build upon[PHRV] ตั้งอยู่บน, See also: ยึด(บางสิ่ง)เป็นพื้นฐาน, Syn. build on
found on[PHRV] ตั้งอยู่บนหลักการของ, Syn. base on, found upon, ground on
found upon[PHRV] ตั้งอยู่บนหลักการของ, Syn. base on, found on, ground on
ground on[PHRV] ตั้งอยู่บน, See also: มีพื้นฐานอยู่บน, Syn. base on, found on

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
collywobblesn. อาการอยู่ฐานที่มั่นเดียวกัน,ตั้งอยู่บนฐานที่มั่นเดียวกัน
console(คันโซล') {consoled,consoling,consoles} vt. ปลอบโยน,ปลอบขวัญ,ทำให้สบายใจ n. ส่วนที่เป็นแป้นที่ประกอบด้วยก้านเปียโนแถวก้านอักษรพิมพ์ดีดหรืออื่น ๆ ,ตู้วิทยุ โทรทัศน์ที่ตั้งอยู่บนพื้น,หิ้งที่ทำยื่นออกจากกำแพง,หอควบคุมระบบไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ คำที่มีความ
hanging(แฮง'กิง) n. การแขวน,การห้อย,สิ่งที่แขวน,สิ่งที่ห้อย,ซึ่งตั้งอยู่บนที่ชันสูง,ซึ่งมองลงสู่ข้างล่าง
liberal educationการศึกษาที่ตั้งอยู่บนรากฐานของศิลปศาสตร์หรือliberal arts (ดู)
sessile(เซส'-ไซล) adj. ติดกับฐาน,ไม่มีก้านแต่ตั้งอยู่บนฐานกว้าง,ติดอยู่อย่าง ถาวร., See also: sessility n.
skirt(สเคิร์ท) n. กระโปรง,ชายเสื้อชนิดยาว,ชายเสื้อ,ชาย,ขอบ,รอบ,นอก,สิ่งที่ห้อยย้อย,ผู้หญิง,เด็กผู้หญิง vt.,vi. อยู่บนขอบ,ตั้งอยู่บนขอบ,เดินรอบ,หลีกเลี่ยง.

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top