ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตั้งท่า

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตั้งท่า-, *ตั้งท่า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตั้งท่า[V] foreshadow, See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure, Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า, Example: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
ตั้งท่า[V] foreshadow, See also: betoken, forebode, predict, indicate, portend, presage, prefigure, Syn. ตั้งเค้า, ส่อเค้า, Example: สถานการณ์ทางเศรษฐกิจตั้งท่าว่าจะดีขึ้นหลังปีใหม่นี้
ตั้งท่า[V] prepare oneself for, See also: be alert, be ready for, Syn. วางท่า, เตรียมพร้อม, Example: นักมวยตั้งท่าจดหมัด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตั้งท่าก. วางท่า
ตั้งท่าเตรียมตัวพร้อม, คอยทีอยู่.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Learn to sing trios.เรียนรู้ที่จะร้องเพลงตั้งท่า Yellow Submarine (1968)
Pull up, watch the frame. And remember, let him lead you.ตั้งท่า ตั้งกรอบไว้ และจำไว้ว่า เขาจะนำเธอเต้นเอง Dirty Dancing (1987)
You're taking an attack posture with me?แกตั้งท่าเตรียมยิงเรอะ Casualties of War (1989)
Wait until I say to hold that pose, then just try to hold it.จนกว่าผมจะบอกให้หยุด แล้วคุณก็ตั้งท่านั้นไว้ As Good as It Gets (1997)
- Hey, where's 513?ดีและ เพราะเธอเป็นนักล่าเหยื่อ ตั้งท่า อย่างกับสัตว์เลี้ยงที่บ้านแหนะ Fight Club (1999)
Put it in your mouthตั้งท่าดื่มนะ Sweet Sex and Love (2003)
Knauer, play action. Here comes the blitz.เคนาเวอร์ ตั้งท่าหลอก มีการบลิทซ์แล้ว The Longest Yard (2005)
whenever the camera zooms in on you, do a little shadowboxing and swing your armsเมื่อไรที่กล้องซูมมาที่นาย ต้องตั้งท่ามวยหน่อย และสวิงแขนนายด้วย Super Rookie (2005)
Square with him like this and just drive it homeตั้งท่ากับมันแบบนี้ แล้วส่งกลับบ้านไปเลย Bobby Z (2007)
And some people are offended because I have a close... personal relationship with Jesus.บางคนยังตั้งท่ารังเกียจฉัน เพราะว่าฉัน... ทำงานรับใช้พระเจ้าในโบสถ์ The Haunting of Molly Hartley (2008)
Grab a shiv and make your move.ถือมีดแล้วตั้งท่ามาเลยดีกว่า Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Who didn't vote for him.ที่ไม่ได้เลือกตั้งท่านเข้ามา.. Invictus (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert[ADJ] ตื่นตัว, See also: ตั้งท่า, ระมัดระวัง, ไหวตัว, เตรียมพร้อม, Syn. watchful, wary, wide-awake
pose for[PHRV] วางท่า, See also: ตั้งท่า, จัดท่า, Syn. sit for, sit to

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pose(โพซ) v.,n. (การ) วางท่า,วางทาง,ตั้งท่า,วางมาด,แกล้งเป็น,กำหนด,ทำให้งง,ทำให้ขวยเขิน, See also: posingly adv., Syn. position

English-Thai: Nontri Dictionary
pose(n) การวางท่า,การตั้งท่า,การวางมาด
pose(vi) แสดงท่าทาง,ตั้งท่า,วางมาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
四つん這い[よつんばい, yotsunbai] (n ) ตั้งท่าคลาน (ใช้ทั้งมือ และเท้า)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
構える[かまえる, kamaeru] Thai: ตั้งท่า English: to set up

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top