Search result for

ตัวเอก

(33 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวเอก-, *ตัวเอก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวเอก[N] protagonist, See also: lead, leading actor, leading role, principal one, principal character, Syn. ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, Ant. ตัวรอง, ตัวประกอบ, Example: ตัวเอกในเรื่องนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเมื่อปีที่แล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ที่มีบทบาทเด่นในเรื่องลิเก ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น
ตัวเอก[N] protagonist, See also: lead, leading actor, leading role, principal one, principal character, Syn. ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, Ant. ตัวรอง, ตัวประกอบ, Example: ตัวเอกในเรื่องนี้เพิ่งจะได้รับรางวัลตุ๊กตาทองเมื่อปีที่แล้ว, Count unit: ตัว, Thai definition: ผู้ที่มีบทบาทเด่นในเรื่องลิเก ละคร ภาพยนตร์ เป็นต้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวเอกน. ผู้ที่มีบทบาทเด่นในเรื่องลิเก ละคร เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
protagonistตัวเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
anti-heroตัวเอกปฏิลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I though they were starring at cookzilla wait a minute.ฉันแม้ว่าพวกเขาที่เป็นตัวเอก cookzilla ประเดี๋ยวก่อน. What is going on here? Gas Pills (2008)
The scene I find most memorable in "The Dark Start" was when the main character was locked up in the basement and escaping.ฉากที่ผมจำได้มากที่สุดใน The Dark Start คือ ตอนที่ตัวเอกติดอยู่ในห้องใต้ดินแล้วพยายามหนี Episode #1.11 (2010)
You know how the main character initially just meditates and doesn't even think of escaping?ผมไม่รู้ทำไมตอนแรกตัวเอกแค่นั่งเฉยๆแต่ไม่คิดที่จะหนีไป Episode #1.11 (2010)
Ah, the main character was only meditating.อา ตอนที่ตัวเอกแค่นั่งเฉยๆ Episode #1.11 (2010)
- He's an angel.เขาคือ บาลกิ บาร์โทโกมอส แห่งสวรรค์! /N(ตัวเอกในซิทคอมเรื่อง Perfect Strangers) The Man Who Would Be King (2011)
Exposing people. The protagonist is blind,แฉคน ตัวเอกตาบอด A Person of Interest (2011)
I thought of you because the protagonist's name was Dylan Hunter, of all things.ฉันนึกถึงนายเพราะ ตัวเอกมีชื่อว่าดีแลน ฮันเตอร์ เหมือนกันหมด Yes, Then Zero (2011)
You're the star of Dan's book.เธอเป็นตัวเอกในหนังสือของแดน The Fasting and the Furious (2011)
We're forgetting a key player here. Rebekah?เราลืมตัวเล่นตัวเอกไปได้ไง รีเบกก้า? Smells Like Teen Spirit (2011)
I'll be a prima ballerina.ฉันจะได้เป็นบัลเลต์ตัวเอก Death's Door (2011)
The problem is that if I want to be an actor,ปัญหาก็คิอ ถ้าผมอยากเป็นตัวเอก I Am Unicorn (2011)
"Ghost Wranglers" did a piece on five points correctional, and Ron was featured.'นักล่าผี'มีรายการถ่ายทำ ที่เรือนจำไฟว์พอยด์ และมีรอนเป็นตัวเอก Demons (2011)

English-Thai: Longdo Dictionary
doraemon(n) ชื่อการ์ตูนญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียง, ตัวเอกของเรื่องเป็นหุ่นยนต์แมวจากโลกอนาคต
Image:
Sound: <bgsound src=/cache/sound/106596152926649.wav>

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ace[N] ตัวเอก (คำไม่เป็นทางการ), See also: ผู้ที่มีความสามารถมาก
lead[N] ตัวเอก, See also: นางเอก, พระเอก
principal[N] ตัวเอกในละคร
protagonist[N] ตัวเอก, See also: ตัวนำ, ผู้แสดงนำ, ตัวชูโรง, Syn. hero, heroine, warrior
superhero[N] ฮีโร่, See also: ตัวเอกในภาพยนตร์หรือการ์ตูนที่มีกำลังเกินมนุษย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
legend(เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง, Syn. myth,fiction,fable
protagonist(โพรแทก'กะนิสทฺ) n. ตัวเอกในละครหรือบทประพันธ์,ตัวชูโรง,ผู้สนับสนุน,ผู้แข่งขันตัวสำคัญ., See also: protagonism n.
star(สทาร์) n. ดาว,ดวงดาว,ดาวฤกษ์,ดวงชะตา,โชค,วาสนา,ดอกจัน,อินทรธนู,ดารา,ดาวกระจาย,แวววับของเพชรพลอย adj. ดัง,โด่งดัง,เป็นดารา,เกี่ยวกับดาว,ยอดเยี่ยม vt. ติดดาวประดับ,ทำให้เป็นดารา,แสดงเป็นตัวเอก,ทำเครื่องหมายดอกจัน. vi. แจ่มจรัสเหมือนดาว,เป็นดารา,นำแสดง
starred(สทาร์ดฺ) adj. ประดับด้วยดาว,ใช้เครื่องหมายดาว,ถูกดวงชะตาครอบงำ,แสดงเป็นตัวเอก
stellar(สเทล'ละ) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาวแจ่มจรัส,เป็นดารา,เป็นตัวเอก., Syn. celestial

English-Thai: Nontri Dictionary
protagonist(n) คนสำคัญ,ตัวละครสำคัญ,ตัวเอก,ตัวชูโรง
star(adj) เป็นดารา,ประดับด้วยดาว,ช่วงโชติ,เป็นตัวเอก,โด่งดัง
star(n) ดารา,ดาว,เครื่องหมายดอกจัน,ตัวเอก,โชควาสนา
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
主人公[しゅじんこう, shujinkou] ตัวเอก, ตัวละครเอก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top