ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัวควบคุม

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัวควบคุม-, *ตัวควบคุม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวควบคุม[N] controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต
ตัวควบคุม[N] controller, Example: ปัจจุบันมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวควบคุมการติดต่อสื่อสารข้ามสายโทรศัพท์, Count unit: ตัว, Thai definition: สิ่งที่คอยกำกับดูแลการทำงานให้อยู่ในขอบเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
controllerตัวควบคุม [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
programmable interrupt controller (PIC)ตัวควบคุมการขัดจังหวะแบบโปรแกรมได้ (พีไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
stud welding controllerตัวควบคุมการเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
hygrostat; humidistatตัวควบคุมความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
humidistat; hygrostatตัวควบคุมความชื้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, ตัวปรับอุณหภูมิ [มีความหมายเหมือนกับ thermoregulator ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disk file controllerตัวควบคุมแฟ้มจาน, ตัวควบคุมแฟ้มจานบันทึก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
focus controlตัวควบคุมโฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
PID controllerตัวควบคุมพีไอดี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
rheostatตัวควบคุมกระแสไฟฟ้า, อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมกระแสไฟฟ้าในวงจรให้อยู่ในช่วงที่ต้องการและเป็นตัวต้านทานที่ปรับค่าได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
thermostatตัวควบคุมอุณหภูมิ, อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิให้คงตัว โดยใช้หลักว่าเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปจะทำให้แผ่นโลหะคู่หรือแก๊สขยายตัวหรือหดตัว ซึ่งจะควบคุมการเปิด - ปิดของวงจรไฟฟ้าได้โดยอัตโนมัติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Gas Pressure Regulatorsตัวควบคุมความดันแก๊ส [การแพทย์]
Medulatorsตัวควบคุม [การแพทย์]
Modulatorsตัวควบคุม [การแพทย์]
Modulators, Positiveตัวควบคุมบวก, สารเร่ง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But if that's true, that could mean you're part of this system another kind of control.แต่ถ้าเป็นจริง ก็หมายความว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของระบบ เป็นตัวควบคุมอีกตัวนึง The Matrix Reloaded (2003)
All right. There's a collective and a cyclic control.มันจะมีตัวควบคุมการบินรวมอยู่ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Yes, as long as your abilities Are in control of you,ใช่ ตราบใดที่ความสามารถ เป็นตัวควบคุมคุณ Chapter Eight 'Four Months Ago...' (2007)
OK this looks like it controls the cooling system for the mainframe, which... should be...โอเค นี่มันเหมือนมันตัวควบคุมระบบความเย็นสำหรับเมนเฟรม ซึ่ง... อาจจะ... Live Free or Die Hard (2007)
The control is on the other side. Whoever does it gets locked in.ตัวควบคุมมันอยู่อีกฝั่ง มีคนล๊อคมันไว้ Episode #2.7 (2008)
And these copied cells contain remote access functionality.พวกเซลล์เลียนแบบเหล่านี้ Nจะมีตัวควบคุมระยะไกลแฝงอยู่ Gamer (2009)
B% R's mainframe network is a beast.BR มีตัวควบคุมเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขั้นเทพ Duplicity (2009)
The guns are about controlling the H traffic.ปืนเป็นตัวควบคุมที่เหนือชั้นกว่า Service (2009)
And walk the road of hopeตัวควบคุมถูกยกเลิก Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (2009)
Mr. Calvini, we'd like to know why the IBBC, a bank would be purchasing millions of dollars worth of missile guidance and control systems from your company.คุณกาลวินี่ เราต้องการทราบว่าทำไมธนาคารIBBC ถึงได้ยอมจ่ายเงินหลายล้านเหรียญ เพื่อขอซื้อระบบนำวิถี พร้อมตัวควบคุมจรวด จากบริษัทของคุณ The International (2009)
that light fixture... new heat regulator on your stove... your man-bra... your garbage disposal... your dishwasher... and your new cat.แล้วก็มีตัวควบคุมความร้อน บนเตาของคุณ บราสำหรับผู้ชาย เครื่องกำจัดขยะ Excellence in Broadcasting (2010)
What do you have to do to a boy, to get him to do that, to have that kind of control?คุณทำอะไรกับเด็กคนนั้น ทำให้เขายอมทำตามคำสั่ง ใช้เรื่องประเภทไหนกันนะเป็นตัวควบคุม Episode #1.2 (2010)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bar codeรหัสแท่ง <คำแปล>หมายถึง รหัสที่ประกอบด้วยเส้นหลายเส้นที่มีขนาดความกว้างต่าง ๆ กัน มักจะมีอยู่บนสินค้านานาชนิด นิยมใช้กันมากในปัจจุบัน เครื่องอ่านรหัสแท่งจะอ่านได้ด้วยการปล่อยให้แสงผ่าน แล้วนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้ด้วย
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
optical bar code readerเครื่องอ่านรหัสแท่งด้วยแสงหมายถึง เครื่องมือที่ใช้แสงผ่านตัวรหัสแท่ง แล้วสามารถนำรหัสเหล่านี้มาแยกออกว่า เป็นรหัสของสินค้าอะไร ราคาเท่าใด บางบริษัทอาจจะใช้เป็นตัวควบคุมบัญชีพัสดุได้
real time processingการประมวลผลแบบทันทีหมายถึง ระบบการประมวลผลข้อมูลที่ทำในทันทีที่ข้อมูลถูกส่งเข้า เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเพื่อจะได้สั่งการอย่างหนึ่งอย่างใดหรือควบคุมได้ เช่น การประมวลผลของเครื่องถอนเงินด่วนตามธนาคารต่าง ๆ (ATM) ซึ่งให้บริการการฝากถอน ทำให้ผู้ใช้บริการทราบผลในทันที เพราะเครื่องคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบให้ในทันทีว่า รหัสถูกต้องหรือไม่ มีเงินพอหรือไม่ ฯ ถ้ามีพอ ก็สั่งปฏิบัติการ คือจ่ายเงินให้เลย การจองตั๋วเครื่องบิน ก็มีลักษณะเป็นแบบทันทีนี้เช่นกัน ส่วนการประมวลผลที่ไม่ต้องทำทันที เรียกว่า "การประมวลผลเชิงกลุ่ม" (batch processing) หมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับ มีระบบปฏิบัติการเป็นตัวควบคุม การประมวลผลแบบนี้ มักจะเป็นงานใหญ่ ๆ จะต้องมีการรวบรวมข้อมูลให้เรียบร้อยก่อน จึงจะส่งเข้าประมวลผล คอมพิวเตอร์จะทำการประมวลผลให้ตามลำดับก่อนหลัง หรือลำดับความสำคัญ วิธีการนี้ประหยัดกว่า แต่ช้าและไม่ทันใจดู batch processing เปรียบเทียบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top