ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตับ

   
81 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตับ-, *ตับ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตับ[N] liver, Example: ปริมาณสุราที่ถูกบริโภคเป็นจำนวนมากและเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอันตรายขึ้นแก่ตับ, Count unit: กลีบ, ตับ, Thai definition: ต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างน้ำดีและโปรตีนบางชนิด ทำลายพิษ เป็นต้น
ตับ[CLAS] row, See also: line, Syn. แผง, Example: น้องชายซื้อประทัดมาเล่นในวันตรุษจีนหลายตับ, Thai definition: ลักษณนามเรียกของที่เรียงกันเป็นแถว
ตับ[N] (in a) row, See also: (in a) line, (in a) rank, Syn. แถว, Example: รถเก๋งงามหรูจอดเป็นตับอยู่ในโรงรถ, Thai definition: เรียกของที่ผูก ตั้ง หรือวางเรียงกันเป็นแถว
ตับจาก[N] bamboo silver to which nipa leaves are sewn to make thatch
ตับแลบ[ADV] tiredly, See also: wearily, Syn. เหนื่อยหอบ, Example: เขาวิ่งจนตับแลบเพื่อให้ทันรถประจำทางเที่ยวสุดท้าย, Thai definition: เหนื่อยมากอย่างสาหัส
ตับปิ้ง[N] shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับปิ้ง[N] shield suspended over the pubic portion of a small girl, See also: modesty shield of gold or silver for little girl, ornamental gold or silver shield suspend, Syn. ตะปิ้ง, จับปิ้ง, กระจับปิ้ง, จะปิ้ง, Example: คุณแม่เก็บตับปิ้งของลูกสาวไว้ให้ลูกสาวดูตอนโต, Count unit: อัน, แผ่น, Thai definition: เครื่องปิดที่ลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงิน ทอง หรือนาก เป็นต้น
ตับอ่อน[N] pancreas, Example: คนขณะมีชีวิตมีตับอ่อนสีเหลืองนุ่ม รูปร่างคล้ายตัวลูกน้ำยาวประมาณ 12.5 – 15 เซนติเมตร, Count unit: อัน, Thai definition: ต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างและขับน้ำย่อยอาหาร สร้างอินซูลิน
ตับอ่อน[N] pancreas, Example: ตับอ่อนเป็นตัวสร้างอินซูลิน, Count unit: อัน, Thai definition: ต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างและขับน้ำย่อยอาหาร สร้างอินซูลิน
ตับเพลง[N] series of Thai classical song, See also: sets of classical Thai songs, large groups of Thai songs, Syn. ตับเพลงโหมโรง, Example: ตับเพลงที่ฉันรู้จักมีไม่มาก, Count unit: ชุด, ตับ, Thai definition: เพลงที่จัดไว้เป็นชุดๆ หนึ่งประมาณ 5 เพลง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตับน. อวัยวะประเภทต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่ทำลายพิษ สร้างนํ้าดีและโปรตีนบางชนิด เป็นต้น.
ตับน. ไม้สำหรับหนีบปลาหรือไก่เป็นต้นปิ้งไฟ
ตับเรียกของที่ผูก ตั้ง หรือวางเรียงกันเป็นแถว เช่น ตับพลุ ตับลูกปืน
ตับลักษณนามเรียกของที่เรียงกันเป็นแถว เช่น ปลาย่างตับหนึ่ง พลุ ๒ ตับ.
ตับจากน. ใบจากที่พับทบกับแกนไม้ไผ่ โดยเรียงซ้อนกันเป็นแผง แล้วเย็บด้วยหวาย ตากให้แห้ง ใช้มุงหลังคาเป็นต้น.
ตับปิ้งน. เครื่องปิดของลับของเด็กหญิง ทำด้วยเงินหรือนาก เป็นต้น, กระจับปิ้ง จะปิ้ง จับปิ้ง หรือ ตะปิ้ง ก็เรียก.
ตับอ่อนน. อวัยวะประเภทต่อมของระบบทางเดินอาหารของคนและสัตว์ อยู่ในช่องท้อง ทำหน้าที่สร้างและขับนํ้าย่อยอาหาร สร้างฮอร์โมน เช่น อินซูลิน.
ตับเต่า ๑น. ชื่อไม้นํ้าชนิด Mimulus orbicularis Benth. ในวงศ์ Scrophulariaceae ใบกลม ดอกสีม่วงอ่อน ใบใช้เป็นผัก, ผักอีแปะ ก็เรียก.
ตับเต่า ๑ชื่อไม้นํ้าชนิด Hydrocharis dubia (Blume) Backer ในวงศ์ Hydrocharitaceae ลำต้นกลม ดอกสีขาว ใบกินได้.
ตับเต่า ๑ชื่อเห็ดหลายชนิดหลายสกุล ในวงศ์ Boletaceae ขึ้นตามพื้นดินใต้พุ่มไม้ยืนต้นหลายชนิด ดอกเห็ดใหญ่ สีนํ้าตาลเข้ม ด้านล่างมีรูสีเหลืองอมเขียวหม่นไปจนถึงสีนํ้าตาลอมเขียวหม่น โคนก้านใหญ่ กินได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
liver; heparตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepar; liverตับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
liver, fattyตับคั่งไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatty liverตับคั่งไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatoptosia; hepatoptosisตับย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hepatoptosis; hepatoptosiaตับย้อย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
balustradeตับลูกกรง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
hepatitisตับอักเสบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
icterohepatitisตับอักเสบดีซ่าน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pancreasตับอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Liverตับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Liver -- Cirrhosisตับแข็ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial liverตับเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pancreaตับอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Toxic hepatitisตับอักเสบจากพิษ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis, Viralตับอักเสบจากไวรัส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Cตับอักเสบซี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Delta infectionตับอักเสบดี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Bตับอักเสบบี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Hepatitis Eตับอักเสบอี [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Champagne, pâte de foie gras, Iranian caviar, and don't forget the color TV.เชมเปญ ตับห่าน คาเวียร์อิหร่าน เเล้วก็ทีวีสีด้วยนะ Jaws (1975)
Multiple traumas, spleen, liver, lung, flail chest, left neck of femur, renal shutdown.หลายชอกช้ำ, ม้าม, ตับ, ปอด ไม้ตีพริก หน้าอกลำคอด้านซ้ายของ กระดูกปิดการทำงานของไต Mad Max (1979)
I'm gonna get that son of a bitch... and I'm gonna pin that Congressional Medal of Honor to his liver!ผมจะได้รับลูกหมานั้น และผมจะไห้รัฐสภาเหรียญเกียรติยศไปที่ตับของเขา First Blood (1982)
To Cana - the same things plus the liver.เพื่อ Cana - สิ่งเดียวกันกับตับ Idemo dalje (1982)
I won't take a single crackling, on principle, while this Cana gets the liver and sausages!ฉันจะไม่ใช้เสียง- แตกเดียวกับหลักการ, ขณะนี้คานาได้รับตับและไส้กรอก! Idemo dalje (1982)
It's shit for your heart, and it eats up your liver.ดีต่อหัวใจ แต่ไม่ดีต่อตับ Day of the Dead (1985)
The reality of Ray Brower was growing, and kept us moving despite the heat.รายการเรียลลิตี้ของเรย์ บราวเวอร์กำลังไปได้ และทำให้เราเดินต่อไปถึงแม้จะร้อนตับแล่บ Stand by Me (1986)
Suffocate in summer, freeze to death in winter.หน้าร้อนก็ร้อนตับแล่บ, หน้าหนาวก็หนาวจับใจ. Cinema Paradiso (1988)
I got $6 for a lung, I got $2.50 for a pound of my liver.ปอด 6 เหรียญ ตับปอนด์ละ 2 เหรียญ 50 Punchline (1988)
What's your main course today? Liver and onions.จานหลักตับกับหัวหอม Punchline (1988)
"$450 for your liver. For your liver, $450."ตับสี่เหรียญห้าสิบ Punchline (1988)
Prasti. Sorry. Er, hepatitis?โปรด ขออภัย เอ้อตับอักเสบ? The Russia House (1990)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตับ[n.] (tap) EN: liver   FR: foie [m]
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer   FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ตับ[n.] (tap) EN: bamboo fish-tongs   
ตับจาก[n. exp.] (tap jāk) EN: piece of a tap thatching ; strips of nipa leaves   
ตับบด[n. exp.] (tap bot) EN: liver pate   
ตับปิ้ง[n.] (tapping) FR: cache-sexe pour les fillettes [m]
ตับอ่อน[n.] (tap-øn) EN: pancreas   FR: pancréas [m]
ตับอักเสบ[n.] (tap aksēp) EN: hepatitis   FR: hépatite [f]
ตับเป็ด[n.] (tappet) EN: black rock   
ตับเหล็ก[n. exp.] (taplek) EN: pig's spleen ; pancreas of a swine   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
liver[N] ตับ
pancreas[N] ตับอ่อน
sweetbread[N] ตับอ่อนหรือต่อมไธมัสของลูกวัวหรือลูกแกะใช้เป็นอาหาร

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
adenaseเอนไซม์ที่พบในม้ามและตับอ่อนที่ทำให้ adenine เปลี่ยนเป็น hypoxanthine และ ammonia
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
bilious(บิล'เยิส) adj. เกี่ยวกับน้ำดี,ซึ่งมีน้ำดีออกมากผิดปกติ,เป็นโรคตับหรือน้ำดี,มีอารมณ์ร้าย
cirrhosis(ซิโร'ซิส) n. โรคตับแข็ง, See also: cirrhosed adj. ดูcirrhosis cirrhotic adj. ดูcirrhosis
codliver oiln. น้ำมันตับปลา (มักทำมาจากปลาคอด)
first pass metabolismการเปลี่ยนแปลงในตับก่อน้ข่าสู่กระแสเลือด
glucagonเป็นฮอร์โมนที่เพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด ช่วยในการสลาย glycogen ในตับให้เป็นกลูโคส กระตุ้นให้เกิดการสลายตัวของโปรตีนได้เป็น amino acid และทำให้เป็น glucose อีกต่อหนึ่ง
hepaticadj. เกี่ยวกับตับ
hepatitisn. โรคตับอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
cirrhosis(n) โรคตับแข็ง
liver(vt) ตับ,ผู้อาศัย
salvo(n) การระดมยิง,การยิงเป็นตับ,การปรบมือกราว

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pancreas (n ) ตับอ่อน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
レバー[ればー, reba-] (n) ตับ, See also: S. 肝臓,
肝臓[かんぞう, kanzou] (n) ตับ, See also: S. レバー,

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top