ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ตัน ๑

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัน ๑-, *ตัน ๑*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ตัน ๑ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ตัน ๑*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัน ๑ว. ไม่กลวง, ไม่ทะลุตลอด, เช่น ซอยตัน ตรอกตัน ท่อตัน
ตัน ๑โดยปริยายหมายความว่า ติดขัด, ไม่มีทางออก, เช่น ตำแหน่งตัน, ไม่ปลอดโปร่ง เช่น สมองตัน.
ไส้ตัน ๑น. ไส้ติ่ง
ไส้ตัน ๑มดลูกหมู.
ไส้ตัน ๑ดูใน ไส้ ๑.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top