Search result for

ตัดสินคดี

(19 entries)
(0.0179 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ตัดสินคดี-, *ตัดสินคดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดสินคดี[V] judge a case, Example: ผู้พิพากษาท่านนี้ตัดสินคดีได้อย่างยุติธรรมมากที่สุด, Thai definition: ลงความเห็นชี้ขาดเรื่องที่พิพาทหรือกล่าวหากันในทางกฎหมาย

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
En route to Coruscant to stand trial for war crimes, evil separatist leader Nute Gunray has broken free of his Jedi escort.ระหว่างการเดินทางไปยังคอรัสซัง เพื่อตัดสินคดีอาชญากรรมสงคราม ผู้นำปีศาจของฝ่ายแบ่งแยก นูต กันเรย์ ได้ฝ่ากองกำลังคุ้มกันของเจไดออกมา Lair of Grievous (2008)
So she's home one Christmas, and her dad's on this big racketeering case.ในคืนวันคริสมาสนั้น เธอยู่บ้านคนเดียว และพ่อของเธอตัดสินคดีใหญ่คดีนึง Wanted (2008)
I haven't been convicted of anything yet. I'm supposed to be in a jail. This is prison.ฉันยังไม่ได้ถูกตัดสินคดี\ ฉันควรจะโดนกักตัวอยู่ในห้องขัง ไม่ใช่คุก Prison Break: The Final Break (2009)
He buried it.เขาตัดสินคดีนี้ไปแล้ว Smite (2009)
Well, there'll be a trial, a judge will find him guilty, and he'll go away forever.ก็... จะมีการตัดสินคดี ว่าเขาผิด และเขาจะจากไปตลอดกาล Gasp (2009)
Everything we've got on Noonan's 1979 homicide conviction.ทุกสิ่งที่เราได้ เรื่องการตัดสินคดี ฆาตกรรมปี 1979 ของนูแนน Remains to Be Seen (2009)
Particularly if we pull justice Givens.ในการตัดสินคดีเราจะได้เปรียบ ถ้าโน้มน้าวผู้พิพากษากิฟเวนได้ Bride Wars (2009)
Common-law case of assisted suicide. - One. Go ahead.งั้นพิสูจน์สิ ยกมาซักคดีนึงที่ใช้ กฎหมายจารีตประเพณี ตัดสินคดีการุณยฆาต You Don't Know Jack (2010)
Don't take this personally, Agent Padilla, but you guys weren't the ones I was running from.การตัดสินคดีนี้ถูกควบคุมโดยรัฐบาล If... (2010)
Under precedent of imminent danger, law authority had the duty to enter that storage locker without a valid warrant.ภายใต้คำตัดสินคดีควา่มก่อนนี้ ภายใต้สถานการณ์ จวนเจียนตกเป็นอันตราย หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มีหน้าที่เข้าไปรื้อค้น ตู้ล็อคเกอร์ได้ โดยไม่ต้องมีหมายค้น The Boy with the Answer (2010)
It's up to the jury to decide how the evidence will figure in the outcome of this case.ขึ้นอยู่กับทางคณะลูกขุน ในการพิจารณาว่า หลักฐานนี้จะมีผล ต่อการตัดสินคดีนี้หรือไม่ The Boy with the Answer (2010)
I'm the law-and-order prom queen candidate here to protect every student at this school from harassment.ฉันเป็นผู้ตัดสินคดี ผู้สมัครราชินีงานพรอม จะขออยู่ปกป้องนักเรียนทุกคน ที่โรงเรียนแห่งนีิ้ จากการข่มขู่ Prom Queen (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตัดสินคดี[v. exp.] (tatsin khadī) EN: judge a case ; return a verdict   

English-Thai: Longdo Dictionary
precedent(n) คำพิพากษาในคดีก่อน ซึ่งนำมาเป็นมาตรฐานในการตัดสินคดีต่อๆไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
auto-da-fe(ออโทคะเฟ') n. การตัดสินคดีของศาสนาโรมันคาธอลิคในยุคกลางที่เผด็จการ มีการลงโทษใช้ไฟเผาพวกต่างศาสนา
jurisdiction(จัวริสดิค'เชิน) n. อำนาจในการตัดสินคดี,อำนาจศาล,อำนาจการควบคุม,ขอบเขตอำนาจ,อำนาจศาล., See also: jurisdictive adj. ดูjurisdiction jurisdictionally adv. ดูjurisdiction, Syn. judicature,magistracy,sphere,range
railroad(เรล'โรด) n. ทางรถไฟ,บริษัททางรถไฟ,ระบบทางรถไฟ vt. ขนส่งทางรถไฟ,จัดให้มีทางรถไฟ,สร้างทางรถไฟ,ส่งไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ทำให้ผ่านไปอย่างเร็ว ๆ ลวก ๆ ,ตัดสินคดีอย่างเร่งรีบและลวก ๆ, Syn. rush,push,force

English-Thai: Nontri Dictionary
pronounce(vt) ประกาศ,แถลง,อ่าน,กล่าว,วินิจฉัย,ตัดสินคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top